Tags

, , , , , , ,

Prawowicie kanonizowani święci katoliccy duchowni dochowali wierności niezmutowanej wierze katolickiej do końca. Stały się w ich życiu faktem słowa Jezusa Chrystusa: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13).
Zdrada istnieje od wieków. Dzisiaj, w dobie mediów o zasięgu globalnym, jest wielokrotnie nagłaśniana, niejednokrotnie przez samych zainteresowanych. Czytamy oświadczenia o zdradzie. Pan Bóg osądzi dopuszczających się zdrady. Zdrada jest grzechem śmiertelnym. Chodzi przede wszystkim o zdradę wiary katolickiej, zdradę powołania kapłańskiego, zdradę małżeństwa.
W czasach zamętu powszechnego diabeł nie próżnuje. Zbiera swoje żniwo także w środowiskach expressis verbis odwołujących się do katolickiej Tradycji.
Trzeba przypominać o wolnej woli. Jest ona darem Bożym danym człowiekowi do dobrego wykorzystania – przez wybór i realizację dobra i tylko dobra. Wymaga to wielkich Bożych pomocy łaski oraz samodyscypliny, albowiem skutki grzechu pierworodnego oraz skutki naszych grzechów osobistych dają się nam we znaki, co przejawia się w odradzającej się w nas skłonności do złego, do grzechu, do ulegania pożądliwościom. Apostoł Narodów woła z troską i realizmem: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10, 12).
Zaczynał od wysokiego „c”, a skończył w błocie grzechu i zdrady. Czy tak być musi? Nie musi! Nie ciąży nad naszym ludzkim losem żadne fatum! Codziennie wypraszajmy sobie wytrwałą modlitwą łaskę Bożą i dokładajmy własnych, żmudnych i niespektakularnych starań codziennych, aby wierności Panu Bogu dochować. Do końca.
Dwa świadectwa wierności kapłańskiej niech nas wzmocnią i zmobilizują. Ci dwaj księża – zakonnik i kapłan diecezjalny – nie szukali transferów strukturalnych (choć czasem i te bywają uzasadnione). Szukali wierności. Dochowali wierności. Do końca. Życie kapłańskie pięknie spełnione.

O. Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975) – tekst

Ks. Gommar A. De Pauw (1918-2005) – video

Czytajmy i wysłuchajmy z uwagą!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog