„et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos” J 8, 32

Ks. Jacek Bałemba SDB, kapłan katolicki


Moja historia:

ur. 4.08.1962 Wrocław
rodzice: (+) Stanisław, (+) Stanisława z d. Kaglik

Chrzest: 13.10.1962 Wrocław, Parafia Św. Bonifacego, Ks. Stanisław Draguła
Śluby wieczyste: 20.08.1989 Ląd
Święcenia diakonatu: 21.08.1989 Ląd, + Bp Czesław Lewandowski
Święcenia kapłańskie: 12.06.1990 Kraków, + Bp Albin Małysiak CM

17-24.08.2011
Na zaproszenie o. Romana Majewskiego, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosiłem ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej. Kazania opublikowane zostały w książce „W blasku Jasnej Góry”.

6.02.2014
Dzisiaj, w pierwszy czwartek miesiąca, we Wrocławiu, odprawiłem po raz pierwszy Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

17.10.2016
Złożyłem Panu Bogu obietnicę dożywotniego odprawiania Mszy Świętej i innych sakramentów wyłącznie w rycie tradycyjnym.

20.12.2017
Zgodnie z poleceniem Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB (list posłuszeństwa z datą 18 XII 2017) przybyłem do Międzyborza, „do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu”.

22.12.2017
Ks. Inspektor przybył do Międzyborza, wręczył mi list posłuszeństwa. Odbyła się rozmowa Ks. Inspektora ze mną, a potem Ks. Inspektora ze mną, z ks. proboszczem i dziekanem Zbigniewem Porębskim SDB oraz przedstawicielem Inspektoratu z Wrocławia ks. Tomaszem Olejnikiem SDB. Ks. Inspektor, oprócz listu posłuszeństwa dla mnie, miał przygotowaną na piśmie dyspensę zwalniającą mnie z obietnicy złożonej Panu Bogu odprawiania dożywotnio Mszy Świętej wyłącznie w rycie tradycyjnym. Na moje dictum, że przecież o żadną dyspensę nie prosiłem i z tradycyjnej Mszy Świętej do końca życia nie zrezygnuję, Ks. Inspektor już tej dyspensy nawet z teczki nie wyjął. Niespodziewanie dla mnie wypłynęła kwestia spowiedzi. Zadeklarowałem całkowitą dyspozycyjność do służby w konfesjonale. Ks. Proboszcz nie uznał za stosowne, aby dopuścić mnie do konfesjonału, powołując się na jakieś plotki z przeszłości (że rzekomo długo spowiadałem ludzi). Argumentacja żenująca i niestosowna.
Zdecydowano, że nie będzie podany wiernym powód mojego przybycia do parafii. Ks. Inspektor nie życzy sobie, aby ewentualnym pytającym parafianom mówić o odprawianiu przeze mnie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Ostatecznie sprawy mają się tak:
– W nowym miejscu została mi dana możliwość odprawiania Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim.
– W nowym miejscu została mi dana możliwość odprawiania Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim – w kościele, bez udziału wiernych, bez nawet jednego ministranta.
– Ks. Inspektor zakazał mi przyjmowania intencji mszalnych poza rok 2018.
– Stypendia mszalne mam przekazywać ks. Proboszczowi pod koniec każdego miesiąca.
– Ksiądz Proboszcz nie jest zainteresowany moją służbą w konfesjonale.
Z listu posłuszeństwa – „do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu” – pozostaje zatem tylko tyle, że będę mógł w kościele parafialnym sam jeden (nawet bez jednego ministranta) odprawiać codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

24.12.2017
Ks. Inspektor mailem poprosił mnie o zaprzestanie wszelkich publikacji w internecie. Poprosiłem Ks. Inspektora o weryfikację tej decyzji. Ks. Inspektor zatelefonował do mnie, odwołał wspomnianą prośbę, lecz prosił o roztropność w publikacjach. Zapowiedział, że po świętach przyśle mi materiały do tłumaczenia z języka włoskiego. Już wcześniej deklarowałem dyspozycyjność do pracy translatorskiej.
Dzisiaj pierwsza niedziela mojego pobytu w parafii. Ks. Proboszcz nie uznał za stosowne umieścić w ogłoszeniach parafialnych nawet krótkiej informacji o moim przybyciu do parafii.

29.12.2017
Otrzymałem od Ks. Inspektora pierwszą partię tekstów do tłumaczenia z języka włoskiego. Praca translatorska w perspektywie bliższej i dalszej.

5.01.2018
Ks. Zenon Klawikowski SDB z Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie zwrócił się do mnie z propozycją tłumaczeń tekstów salezjańskich z języka włoskiego. Akceptuję, jak najbardziej. Przysłał pierwszy artykuł.

16.01.2018
Przyjąłem do tłumaczenia materiały formacyjne. Prosił ks. Mirosław Łobodziński SDB.

25.01.2018
Celebret kapłański przedłużony przez Ks. Inspektora do końca roku 2018.
Celebret to dokument poświadczający, że kompetentna władza kościelna udziela danemu kapłanowi upoważnienia do sprawowania posługi kapłańskiej. U salezjanów odnawiany co roku. Zawiera m.in. taką treść: „Zaświadczam, że posiadacz tego dokumentu jest członkiem wyżej wymienionego instytutu zakonnego i kapłanem rzymskokatolickim, wolnym od kar kanonicznych i przeszkód. Może sprawować Mszę Świętą i pełnić inne posługi kapłańskie. Polecam go życzliwości wszelkich osób i instytucji” /podpis Ks. Inspektora/.

6.02.2018
4 lata temu po raz pierwszy odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

6.03.2018
Rozmowa z Ks. Inspektorem z racji wizytacji. Utrzymane status quo.

26.04.2018
Dzisiaj przy śniadaniu znalazłem na stole w jadalni kopertę adresowaną do mnie. Pismo z Kurii z Kalisza. W nim m.in.:
„Udzielam Księdzu upoważnienia do sprawowania sakramentu pokuty oraz misji do głoszenia Słowa Bożego na terenie Diecezji Kaliskiej na czas prawnego pobytu w Domu Zakonnym w Międzyborzu (…).
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z kan. 974 § 1 upoważnienie może być odwołane gdy zaistnieje poważna przyczyna”.
Podpisał Bp Edward Janiak, biskup kaliski. Pismo datowane na dzień 23 kwietnia 2018.

Przypomnę, że według aktualnej dyscypliny takie upoważnienie jest ważne na wszystkie diecezje na całym świecie, chyba że w którejś z nich biskup zastrzegłby sobie inaczej.

Moja sytuacja od strony prawnej jest zatem następująca: Nie znajduję się w żadnych karach i ograniczeniach kościelnych. Ze strony zarówno władzy diecezjalnej, jak i zakonnej mam pozwolenie na sprawowanie sakramentów świętych i głoszenie Słowa Bożego. Władze zakonne respektują moją decyzję odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Pozostaje zakaz obecności wiernych oraz służby (choćby jednego ministranta) przy Mszy Świętej, którą odprawiam codziennie. Zakaz ten – wydany ustnie przez Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB – dotyczy tylko Parafii Św. Józefa w Międzyborzu.
Podobnie niedopuszczanie mnie do konfesjonału jest decyzją Ks. Proboszcza i dotyczy tylko Parafii Św. Józefa w Międzyborzu.

13.05.2018
Wręczyłem Ks. Inspektorowi Jarosławowi Pizoniowi SDB list, który napisałem w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB.

03.07.2018
Kolejny tekst do tłumaczenia – od ks. Zenona Klawikowskiego SDB.

17.07.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB udzielił mi pozwolenia na przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2019.

14.09.2018
Wyszła z drukarni książka W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się? Napisałem ją w trosce o dusze. Zamęt w zakresie doktryny, liturgii i moralności coraz większy. Relatywizacja ewangelicznych wymogów moralnych jest rozsiewana z samego Watykanu. Książka przypomina zdrowe reguły dobrej spowiedzi. Z nadzieją, że przynajmniej niektórym duszom będzie pomocą zbawienną.

15.09.2018
Wygłosiłem w Niepokalanowie wykład Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

26.09.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

6.11.2018
Doroczna wizytacja Ks. Inspektora. Rozmowa z Ks. Inspektorem Jarosławem Pizoniem SDB. Zasadniczo utrzymane status quo. Nie przewiduje się rozwijania nurtu Tradycji w naszej inspektorii. Ks. Inspektor powtórzył mi po raz kolejny, że mam wolną rękę i mogę sobie szukać miejsca do posługi kapłańskiej w duchu Tradycji – nawet na drugim końcu Polski.
Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim nie jest mile widziana. Kapłan odprawiający ją nie jest mile widziany. Missa non grata. Persona non grata.

22.11.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

30.11.2018
Przychodzę do jadalni na obiad. Obok talerza leży hologram do celebretu. Na cały rok 2019 mam od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB upoważnienie do pełnienia posługi kapłańskiej.

2.01.2019
Odwiedził mnie ks. Joseph Pfeiffer ze Stanów Zjednoczonych. Od kilku lat prowadzi w Kentucky seminarium duchowne tzw. ruchu oporu. Należy do grupy kapłanów przeciwnych „linii ugodowej” Bractwa Św. Piusa X. Kilka lat temu usunięty z Bractwa. Różne są drogi odpowiadania na czasy zamętu powszechnego, jakie od kilkudziesięciu lat trapią Kościół.

15.02.2019
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

25.02.2019
Ks. Zenon Klawikowski SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia (dość obszerny – kilkadziesiąt stron).

19.03.2019
Wikariusz Ks. Inspektora Ks. Piotr Lorek SDB dzwonił, pytając o możliwość przetłumaczenia przeze mnie pewnych tekstów na język włoski. Będę tłumaczył. Teksty przysłał mailem.

20.03.2019
Książka Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego poszła dzisiaj do druku.


Publikacje w internecie:

Sacerdos Hyacinthus
Blog kapłana rzymskokatolickiego
sacerdoshyacinthus.com

Verbum catholicum
Ku odzyskaniu myślenia katolickiego
verbumcatholicum.com
Słowo do Czytelników

Krótkie motywy Twitter→

Profil na Facebooku→

Profil na YouTube→