„et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos” J 8, 32

Ks. Jacek Bałemba SDB, kapłan katolicki


Moja historia – zwłaszcza w aspekcie powrotu do katolickiej Tradycji

ur. 4.08.1962 Wrocław
rodzice: (+) Stanisław, (+) Stanisława z d. Kaglik

Chrzest (w rycie tradycyjnym): 13.10.1962 Wrocław, Parafia Św. Bonifacego, Ks. Stanisław Draguła.
Śluby wieczyste: 20.08.1989 Ląd.
Święcenia diakonatu: 21.08.1989 Ląd, + Bp Czesław Lewandowski.
Święcenia kapłańskie: 12.06.1990 Kraków Dębniki, kościół pw. Św. Stanisława Kostki, + Bp Albin Małysiak CM.
(Z publicznie dostępnych informacji wynika, że Bp Albin Małysiak otrzymał sakrę biskupią 5 kwietnia 1970 roku i był pierwszym
od czasów reformy liturgii biskupem w Polsce, który odprawił publicznie Mszę Świętą w rycie rzymskim – 4 maja 2008 roku, kościół pw. Świętej Trójcy w Krakowie).
Święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie: 16.05.2022, Bp Richard Williamson.

08.2010-08.2011
Od sierpnia 2010 roku przez rok niemal codziennie prowadziłem wieczorne modlitwy na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, po katastrofie pod Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Reminiscencje zawarłem w książce W blasku Krzyża. W rozmowach z wiernymi pojawiał się z ich strony temat tradycyjnej Mszy Świętej. Wtedy też dusze życzliwe podarowały mi książkę Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?

17-24.08.2011
Na zaproszenie o. Romana Majewskiego, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosiłem ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej. Kazania opublikowane zostały w książce W blasku Jasnej Góry.

10-13.03.2013
Na zaproszenie ks. prałata Romana Kneblewskiego wygłosiłem rekolekcje wielkopostne w Parafii NSPJ w Bydgoszczy.

26.10.2013
Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2013 – w Bazylice wygłosiłem kazanie.

6.02.2014
Dzisiaj, w pierwszy czwartek miesiąca, we Wrocławiu, w kaplicy Inspektoratu Salezjańskiego przy pl. Grunwaldzkim 3, odprawiłem po raz pierwszy Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Z wdzięcznością wspomnę, że odprawiania tradycyjnej Mszy Świętej uczył mnie x. Jan Jenkins FSSPX. Czynił to z wielkim taktem i cierpliwością. Spotykaliśmy się w prowadzonej przez Bractwo Św. Piusa X kaplicy św. Jadwigi przy ul. Kruszwickiej we Wrocławiu.

30.03-02.04.2014
W Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie przy ul. Karolkowej 49 wygłosiłem rekolekcje W blasku Tradycji.

24.05.2014
Na rozpoczęcie II Kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla, w Warszawie w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Radnej 14 odprawiłem Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim. Na zaproszenie Organizatorów podczas tej Mszy Świętej wygłosiłem okolicznościowe kazanie.

18.12.2014
Na zaproszenie duszpasterza akademickiego ks. Dariusza Kowalczyka SDB, w Duszpasterstwie Akademickim Horeb przy parafii św. Michała we Wrocławiu, w ramach Akademii Intelektu wygłosiłem wykład o Tradycji: Wiara katolika wiarą zakorzenioną.

12.06.2015
25 rocznica moich święceń kapłańskich, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 20.00 odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w kościele pw. św. Bonifacego we Wrocławiu, za życzliwą zgodą proboszcza Ks. Wojciecha Tokarza. Miejsce mojego Chrztu.

09.2015-09.2016
Za pozwoleniem Ks. Inspektora Alfreda Lei SDB przez rok pełniłem służbę kapłańską w Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej w Białymstoku.

17.10.2016
Złożyłem Panu Bogu obietnicę dożywotniego odprawiania Mszy Świętej i innych sakramentów wyłącznie w rycie tradycyjnym.
Przed podjęciem decyzji kwestię konsultowałem z Biskupem Athanasiusem Schneiderem, który napisał mi między innymi: Tenendo conto dell’attuale situazione davvero grave nella Chiesa, penso sia giustificato per amore alla verità e alla straordinaria ricchezza spirituale e dottrinale del rito perenne della Chiesa di abbandonare tutto. – „Biorąc pod uwagę aktualną niezwykle poważną sytuację Kościoła, uważam, że z miłości do prawdy i do nadzwyczajnego bogactwa duchowego i doktrynalnego odwiecznego rytu Kościoła, byłoby usprawiedliwione pozostawienie wszystkiego [dla tradycyjnej Mszy Świętej]”.

9-11.12.2016
W Niepokalanowie wygłosiłem katolickie rekolekcje adwentowe, których myślą przewodnią była: Zachować wiarę katolicką.

20.12.2017
Zgodnie z poleceniem Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB (list posłuszeństwa z datą 18 XII 2017) przybyłem do Międzyborza, „do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu”.

22.12.2017
Ks. Inspektor przybył do Międzyborza, wręczył mi list posłuszeństwa. Odbyła się rozmowa Ks. Inspektora ze mną, a potem Ks. Inspektora ze mną, z ks. proboszczem i dziekanem Zbigniewem Porębskim SDB oraz przedstawicielem Inspektoratu z Wrocławia ks. Tomaszem Olejnikiem SDB. Ks. Inspektor, oprócz listu posłuszeństwa dla mnie, miał przygotowaną na piśmie dyspensę zwalniającą mnie z obietnicy złożonej Panu Bogu odprawiania dożywotnio Mszy Świętej wyłącznie w rycie tradycyjnym. Na moje dictum, że przecież o żadną dyspensę nie prosiłem i z tradycyjnej Mszy Świętej do końca życia nie zrezygnuję, Ks. Inspektor już tej dyspensy nawet z teczki nie wyjął. Niespodziewanie dla mnie wypłynęła kwestia spowiedzi. Zadeklarowałem całkowitą dyspozycyjność do służby w konfesjonale. Ks. Proboszcz nie uznał za stosowne, aby dopuścić mnie do konfesjonału, powołując się na jakieś plotki z przeszłości (że rzekomo długo spowiadałem ludzi). Argumentacja żenująca i niestosowna.
Zdecydowano, że nie będzie podany wiernym powód mojego przybycia do parafii. Nie będę także przedstawiony parafianom. Ks. Inspektor nie życzy sobie, aby ewentualnym pytającym parafianom mówić o odprawianiu przeze mnie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Ostatecznie sprawy mają się tak:
– W nowym miejscu została mi dana możliwość odprawiania Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim.
– W nowym miejscu została mi dana możliwość odprawiania Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim – w kościele, bez udziału wiernych, bez nawet jednego ministranta.
– Ks. Inspektor zakazał mi przyjmowania intencji mszalnych poza rok 2018.
– Stypendia mszalne mam przekazywać ks. Proboszczowi pod koniec każdego miesiąca.
– Ksiądz Proboszcz nie jest zainteresowany moją służbą w konfesjonale.
Z listu posłuszeństwa – „do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu” – pozostaje zatem tylko tyle, że będę mógł w kościele parafialnym sam jeden (nawet bez jednego ministranta) odprawiać codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Jestem oczywiście do dyspozycji z posługą kapłańską, wierni mogą przyjeżdżać tutaj do spowiedzi i ja mogę jechać w inne miejsca według potrzeb, aby odprawiać Msze Święte, sprawować Sakramenty święte i głosić słowo Boże.

24.12.2017
Ks. Inspektor mailem poprosił mnie o zaprzestanie wszelkich publikacji w internecie. Poprosiłem Ks. Inspektora o weryfikację tej decyzji. Ks. Inspektor zatelefonował do mnie, odwołał wspomnianą prośbę, lecz prosił o roztropność w publikacjach. Zapowiedział, że po świętach przyśle mi materiały do tłumaczenia z języka włoskiego. Już wcześniej deklarowałem dyspozycyjność do pracy translatorskiej.
Dzisiaj pierwsza niedziela mojego pobytu w parafii. Ks. Proboszcz nie uznał za stosowne umieścić w ogłoszeniach parafialnych nawet krótkiej informacji o moim przybyciu do parafii.

29.12.2017
Otrzymałem od Ks. Inspektora pierwszą partię tekstów do tłumaczenia z języka włoskiego. Praca translatorska w perspektywie bliższej i dalszej.

5.01.2018
Ks. Zenon Klawikowski SDB z Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie zwrócił się do mnie z propozycją tłumaczeń tekstów salezjańskich z języka włoskiego. Akceptuję, jak najbardziej. Przysłał pierwszy artykuł.

16.01.2018
Przyjąłem do tłumaczenia materiały formacyjne. Prosił ks. Mirosław Łobodziński SDB.

25.01.2018
Celebret kapłański przedłużony przez Ks. Inspektora do końca roku 2018.
Celebret to dokument poświadczający, że kompetentna władza kościelna udziela danemu kapłanowi upoważnienia do sprawowania posługi kapłańskiej. U salezjanów odnawiany co roku. Zawiera m.in. taką treść: „Zaświadczam, że posiadacz tego dokumentu jest członkiem wyżej wymienionego instytutu zakonnego i kapłanem rzymskokatolickim, wolnym od kar kanonicznych i przeszkód. Może sprawować Mszę Świętą i pełnić inne posługi kapłańskie. Polecam go życzliwości wszelkich osób i instytucji” /podpis Ks. Inspektora/.

6.02.2018
4 lata temu po raz pierwszy odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

6.03.2018
Rozmowa z Ks. Inspektorem z racji wizytacji. Utrzymane status quo.

26.04.2018
Dzisiaj przy śniadaniu znalazłem na stole w jadalni kopertę adresowaną do mnie. Pismo z Kurii z Kalisza. W nim m.in.:
„Udzielam Księdzu upoważnienia do sprawowania sakramentu pokuty oraz misji do głoszenia Słowa Bożego na terenie Diecezji Kaliskiej na czas prawnego pobytu w Domu Zakonnym w Międzyborzu (…).
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z kan. 974 § 1 upoważnienie może być odwołane gdy zaistnieje poważna przyczyna”.
Podpisał Bp Edward Janiak, biskup kaliski. Pismo datowane na dzień 23 kwietnia 2018.

Przypomnę, że według aktualnej dyscypliny takie upoważnienie jest ważne na wszystkie diecezje na całym świecie, chyba że w którejś z nich biskup zastrzegłby sobie inaczej.

Moja sytuacja od strony prawnej jest zatem następująca: Nie znajduję się w żadnych karach i ograniczeniach kościelnych. Nie jestem w Międzyborzu „na zesłaniu” lub za karę za jakiekolwiek przewinienia. Ze strony zarówno władzy diecezjalnej, jak i zakonnej mam pozwolenie na sprawowanie sakramentów świętych i głoszenie Słowa Bożego. Władze zakonne respektują moją decyzję odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Pozostaje zakaz obecności wiernych oraz służby (choćby jednego ministranta) przy Mszy Świętej, którą odprawiam codziennie. Zakaz ten – wydany ustnie przez Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB – dotyczy tylko Parafii Św. Józefa w Międzyborzu.
Podobnie niedopuszczanie mnie do konfesjonału jest decyzją Ks. Proboszcza i dotyczy tylko Parafii Św. Józefa w Międzyborzu.

03.07.2018
Kolejny tekst do tłumaczenia – od ks. Zenona Klawikowskiego SDB.

17.07.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB udzielił mi pozwolenia na przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2019.

14.09.2018
Wyszła z drukarni książka W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się? Napisałem ją w trosce o dusze. Zamęt w zakresie doktryny, liturgii i moralności coraz większy. Relatywizacja ewangelicznych wymogów moralnych jest rozsiewana z samego Watykanu. Książka przypomina zdrowe reguły dobrej spowiedzi. Z nadzieją, że przynajmniej niektórym duszom będzie pomocą zbawienną.

15.09.2018
Wygłosiłem w Niepokalanowie wykład Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

26.09.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

6.11.2018
Doroczna wizytacja Ks. Inspektora. Rozmowa z Ks. Inspektorem Jarosławem Pizoniem SDB. Zasadniczo utrzymane status quo. Nie przewiduje się rozwijania nurtu Tradycji w naszej inspektorii. Ks. Inspektor powtórzył mi po raz kolejny, że mam wolną rękę i mogę sobie szukać miejsca do posługi kapłańskiej w duchu Tradycji – nawet na drugim końcu Polski.
Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim nie jest mile widziana. Kapłan odprawiający ją nie jest mile widziany. Missa non grata. Persona non grata.

22.11.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

30.11.2018
Przychodzę do jadalni na obiad. Obok talerza leży hologram do celebretu. Na cały rok 2019 mam od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB upoważnienie do pełnienia posługi kapłańskiej.

2.01.2019
Odwiedził mnie ks. Joseph Pfeiffer ze Stanów Zjednoczonych. Od kilku lat prowadzi w Kentucky seminarium duchowne tzw. ruchu oporu. Należy do grupy kapłanów przeciwnych „linii ugodowej” Bractwa Św. Piusa X. Kilka lat temu usunięty z Bractwa. Różne są drogi odpowiadania na czasy zamętu powszechnego, jakie od kilkudziesięciu lat trapią Kościół.

6.02.2019
5 lat temu odprawiłem po raz pierwszy tradycyjną Mszę Świętą w rycie rzymskim.

15.02.2019
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

25.02.2019
Ks. Zenon Klawikowski SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia (dość obszerny – kilkadziesiąt stron).

19.03.2019
Wikariusz Ks. Inspektora Ks. Piotr Lorek SDB dzwonił, pytając o możliwość przetłumaczenia przeze mnie pewnych tekstów na język włoski. Będę tłumaczył. Teksty przysłał mailem.

20.03.2019
Książka Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego poszła dzisiaj do druku.

23.03.2019
Wziąłem udział w zebraniu Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

28.03.2019
Ukazała się moja kolejna książka w serii W blasku Tradycji – Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

07.04.2019
Odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim oraz wygłosiłem kazanie w Bazylice Zwiastowania NMP, przy ul. Konopnickiej 1 w Pułtusku. Siostra zakrystianka uprzejma. W Pułtusku są podejmowane próby przywrócenia Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

18.04.2019
Z Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie otrzymałem kolejny numer Zeszytów Duchowości Salezjańskiej, Nr 1 (7) 2019, w którym zamieszczono m.in. moje tłumaczenie artykułu Ks. Pietro Braido SDB, Ksiądz Bosko „mąż ewangeliczny”.

1.05.2019
W Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem kazanie. We Mszy Świętej wzięła udział m. in. grupa pielgrzymów (autokar z Warszawy).

3.05.2019
W kaplicy św. Jadwigi we Wrocławiu odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i nabożeństwo majowe. W słówku wieczornym zachęciłem wiernych do czytania w maju Roku Pańskiego 2019 żywotów Świętych, którzy wyróżniali się szczególną żarliwością maryjną.

19.05.2019
Jakiś czas temu Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB poprosił wszystkich współbraci Inspektorii Wrocławskiej o napisanie (odnowienie) testamentu. Napisałem testament i dzisiaj w Twardogórze wręczyłem go Ks. Inspektorowi. Przy okazji zagadnął mnie, czy już znalazłem sobie jakieś miejsce, gdzie mógłbym służyć wiernym w duchu Tradycji. Odpowiedziałem, że sprawę mam na uwadze i dodałem, że jeśli by Ksiądz Inspektor wyraził zgodę na uruchomienie duszpasterstwa Tradycji choćby w jednej salezjańskiej parafii Inspektorii Wrocławskiej, jestem gotowy. Na to padło zdecydowane: Nie!

08.06.2019 Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Na zaproszenie Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie, wziąłem udział w Pielgrzymce Tradycji do Gietrzwałdu. Frekwencja piękna – kilkaset osób z Polski i z zagranicy. W Bazylice odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem kazanie. Po południu poprowadziłem Drogę Krzyżową.

12.07.2019
Opatrzność czuwa nad kapłanem. Auto już stare, 22 lata, korozja postępuje. Ks. Inspektor już jakiś czas temu zagadywał mnie, czy nie myślę o zmianie samochodu. Dzisiaj telefon niespodziewany z innych okolic Polski. Dusza życzliwa proponuje dar dla księdza: samochód używany, w dobrym stanie. Dar. Gratis. Odbiór 30.07.2019. Bogu dzięki.

13.07.2019
Dzisiaj, w pewnych okolicznościach, proszony o zastępstwo urlopującego organisty, odpowiedziałem jasno, że nie chcę już przykładać ręki do mszy zreformowanej. Po wielu rzeczowych lekturach sumienie mi nie pozwala.

8-11.08.2019
W Licheniu odprawiłem rekolekcje, które głosił Bp Athanasius Schneider. Motto: Piękno i niezwyciężoność wiary katolickiej. Ksiądz Biskup był uprzejmy poświęcić mi czas na około półgodzinną rozmowę, która utwierdza mnie w słuszności podejmowanych decyzji i działań kapłańskich w czasach zamętu powszechnego. Na tej drodze trzeba się doskonalić, począwszy od coraz lepszego codziennego sprawowania Najświętszej Ofiary.

05.09.2019
Wziąłem udział w Warszawie w pogrzebie śp. Genowefy Broniarek. Mszę Świętą w rycie rzymskim odprawił i ceremonie pogrzebowe prowadził o. Krzysztof Stępowski CSsR. Obecni byli liczni wierni z różnych stron Polski. Sporo osób przystąpiło do Sakramentu Pokuty – na prośbę o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR podczas Mszy Świętej przez 2 godziny usłużyłem wiernym w konfesjonale. Należy zauważyć i zachować w pamięci, że ostatnie miesiące życia śp. Genowefy były naznaczone wielkim cierpieniem, które ofiarowała Panu Bogu w intencji przywrócenia w Polsce i w Kościele Mszy Świętej w rycie rzymskim. R.I.P.

10.09.2019
Wziąłem udział w Twardogórze w kwartalnym dniu skupienia, który prowadził Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB. Zgromadzili się księża z okolicznych parafii salezjańskich. Był obecny m.in. Ks. Dariusz Kowalczyk SDB, który odprawia Mszę Świętą w rycie rzymskim. Przedostatnim punktem programu była msza (Novus Ordo Missae). Przed mszą Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB powiedział do mikrofonu: „Chciałbym zaprosić wszystkich współbraci do koncelebry. Jeśli ktoś nie odprawia, to – bardzo mi przykro – proszę szukać wspólnoty jedności”. Za chwilę dodał: „Ksiądz Dariusz, jeśli ksiądz nie odprawia, proszę opuścić kościół!”. Ks. Dariusz Kowalczyk SDB wyszedł z kościoła. W ślad za nim wyszedłem i ja.

14.09.2019
Wygłosiłem wykład Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae darem dla Kościoła na czasy zamętu powszechnego.
Wykład został wygłoszony w Warszawie w ramach Konferencji W trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie. Elementy diagnozy i remedia, zorganizowanej przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie.

22.09.2019, niedziela
W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie (ul. Stary Lubin, Diecezja Legnicka) odprawiłem o godz. 16.00 Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem okolicznościowe kazanie. Było około 70 wiernych – od osób sędziwych po niemowlaka. Mówiły mi tam niektóre osoby, że była to pierwsza Msza Święta odprawiona po kilkudziesięciu latach w Lubinie. Zdaje się, że za naszych dni jesteśmy świadkami wydarzeń na miarę historyczną. Jest fakt: po kilkudziesięciu latach wygnania, Msza Święta powraca. Są dusze, które się o to starają. Bogu niech będą dzięki.

1.10.2019
W pustelni św. Jana z Dukli odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim.

10.10.2019
Ograniczyłem swoją obecność w internecie, dezaktywując konta na portalach społecznościowych. Więcej modlitwy (Różaniec!), lektury ortodoksyjnej katolickiej doktryny i dyspozycyjności do wypełniania istotnych funkcji kapłańskich (ołtarz, ambona, konfesjonał). Właściwie polskim duszom powiedziałem już chyba wszystko to, co należało powiedzieć – w perspektywie powrotu do katolickiej doktryny i katolickiego kultu. „Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19, 12).

12.10.2019
Zainaugurowałem blog Actualia. Formuła: zwarte sygnały kwestii ważnych. Przystępna.

18-20.10.2019
Była prośba o zastępstwo, więc pojechałem. Parafia NSPJ w Bydgoszczy. W piątek i sobotę Missa lecta, w niedzielę – Missa cantata. Z ambony wygłosiłem kazanie.

30.10.2019
W dniach 28-30.10.2019 Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przeprowadził doroczną wizytację we wspólnocie, do której należę. Zachowując należną dyskrecję, o rozmowie z Ks. Inspektorem mogę powiedzieć tyle, że zostało mi dane po raz kolejny do zrozumienia, bym sobie szukał jakiegoś miejsca do służby kapłańskiej. Kapłan, który związał się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim i sama tradycyjna Msza Święta są niemile widziane. Missa non grata. Persona non grata.

13.11.2019
Na zaproszenie Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie wziąłem udział w pielgrzymce zorganizowanej „W intencji ochrony młodego pokolenia przed deprawacją, edukacją seksualną, zboczeniami i akceptacją grzechu sodomskiego”.
Pielgrzymi odmówili Różaniec. Następnie odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim z okolicznościowym kazaniem.

7.12.2019
Od Ks. Dariusza Kowalczyka SDB otrzymałem wiadomość o jego decyzji związania się od dzisiaj wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Napisał:

Obietnica

Itaque, carissimi mei, (…) cum metu et tremore vestram salutem operamini.
„A przeto, umiłowani moi, (…) zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).

W trosce o zbawienie własnej duszy, mając na uwadze dobro Kościoła Świętego, po długim namyśle, dzisiaj, 7 grudnia Roku Pańskiego 2019 złożyłem Panu Bogu obietnicę, że od dzisiejszego dnia będę sprawował Mszę Świętą i inne Sakramenty Święte wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim. Niepokalanej zawierzam moje życie i dalszą posługę kapłańską.

x. Dariusz Kowalczyk SDB

7-8.12.2019
Dla Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu poprowadziłem adwentowy dzień skupienia. W sobotę odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim oraz wygłosiłem kazanie. W niedzielę wygłosiłem konferencję. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę dyżurowałem w konfesjonale.

10.12.2019
Z Wydawnictwa Salezjańskiego otrzymałem egzemplarze książki Św. Jan Bosko, Wskazania duchowe. Antologia. Pracowałem przy jej tłumaczeniu z języka włoskiego jakiś czas temu.

18.01.2020
Ukończyłem tłumaczenie kolejnej partii tekstów, zleconych mi przez ks. Zenona Klawikowskiego SDB.

20.01.2020
Niedawno otrzymałem hologram do celebretu. Na cały rok 2020 mam od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB upoważnienie do pełnienia posługi kapłańskiej.
Dowiaduję się, że tu i ówdzie krąży informacja o tym, że jestem suspendowany. Nie wiem, po co ludzie kłamią.

06.02.2020
Pocztą otrzymałem list od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB.

10.02.2020
W Inspektoracie w Krakowie przeprowadziłem rozmowę z Ks. Inspektorem Marcinem Kaznowskim SDB.

15.02.2020
Wziąłem udział w walnym zgromadzeniu Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Do uczestników skierowałem okolicznościowe słowo, między innymi podkreślając ważność codziennej lektury duchowej oraz informując o sytuacji ks. Dariusza Kowalczyka SDB i mojej.

10.03.2020
Odwiedziłem w Licheniu Abp. Jana Pawła Lengę.

26.04.2020
II Niedziela po Wielkanocy, Niedziela Dobrego Pasterza

Mała trzódka wiernych przyjeżdża od miesięcy na Mszę Świętą w rycie rzymskim (przeważnie w niedzielę), którą odprawiam w Międzyborzu. Dzisiaj po raz pierwszy wygłosiłem ogłoszenia duszpasterskie oraz kazanie. Biorąc pod uwagę odwieczne regulacje Kościoła oraz widząc coraz większy upadek establishmentu posoborowego i coraz większe zagubienie coraz większej liczby dusz, nie można postąpić inaczej. W przeciwnym razie okazałbym się najemnikiem. Podjąłem zatem pewne decyzje, które sytuują się w nurcie odwiecznej troski Kościoła o zbawienie dusz: Salus animarum suprema lex.
Decyzje, które podjąłem, dotyczą przede wszystkim: kazań (głosić w każdą niedzielę i obowiązujące święta), stałej godziny odprawiania Mszy Świętej w niedziele i w ciągu tygodnia, stałych dłuższych dyżurów w konfesjonale, roztropnego zabiegania o pozyskanie ministrantów do służby przy ołtarzu. Jeśli Pan Bóg pozwoli, informacje szczegółowe (w tym ogłoszenia duszpasterskie oraz nagrania kazań) będę publikował na blogu Actualia, m.in. w zakładce: Służba Boża.

17.05.2020
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB na zaproszenie proboszcza i dziekana, ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, był w Międzyborzu na obiedzie. Chciał się spotkać ze mną. Nie wypadało mi odmawiać, choć godzina rozmowy niefortunna – niemal przed samą Mszą Świętą, którą odprawiam w niedziele o godz. 13.00. W dalszym ciągu są naciski, abym sobie gdzieś poszukał miejsca. Ks. Inspektor chętnie mi pobłogosławi. Mantra: Nie przewiduje duszpasterstwa Tradycji w Inspektorii Wrocławskiej. Widać, że nawet okoliczności od kilkunastu tygodni związane z zamykaniem kościołów nic mu nie zmieniły myślenia w kierunku troski o duchowe dobro wiernych, dla których tradycyjny katolicki kult byłby wielkim darem. Jutro ma dzwonić.

12.06.2020
30 rocznica moich święceń kapłańskich. Deo gratias. Rano odprawiłem Mszę Świętą we własnej intencji.
Około południa wyjeżdżam do Gietrzwałdu na jutrzejszą pielgrzymkę. Jeszcze przed wyjazdem zajrzałem do skrzynki mailowej. Rozesłano dzisiaj z Inspektoratu z Wrocławia okólnik Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB. Przedwakacyjny okólnik cieszy się zwykle większym zainteresowaniem współbraci, ponieważ zawiera wykaz zmian personalnych. Na liście zmian nie figuruje moje nazwisko. Zostaję na następny rok w Międzyborzu.

13.06.2020
Na zaproszenie Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wziąłem udział w pielgrzymce do Gietrzwałdu. Intencja, którą podali organizatorzy, można powiedzieć strategiczna: „O tradycyjnych, katolickich kapłanów, którzy będą odprawiać Mszę Świętą tylko i wyłącznie w rycie rzymskim”. Odprawiłem w Bazylice Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem okolicznościowe kazanie. Następnie poprowadziłem Drogę Krzyżową.
Na zakończenie organizatorzy zaprosili pielgrzymów na obiad, przed rozpoczęciem którego padły serdeczne słowa z okazji 30. rocznicy moich święceń kapłańskich.

04.07.2020
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB był w Międzyborzu na obiedzie. Chciał się spotkać ze mną. Odbyła się rozmowa. Miałem okazję wyjaśnić pewne kwestie, m.in. dotyczące prowadzonego przeze mnie duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim.

17.07.2020
Rozpocząłem integralne odmawianie tradycyjnego Brewiarza. Cząstki tegoż odmawiałem już od dłuższego czasu. Czas dojrzał do decyzji. 

26.07.2020
Dzięki Bogu dzisiaj mijają 3 miesiące od szerszego udostępnienia wiernym skarbów tradycyjnej liturgii i doktryny w tej parafii, gdzie przebywam – parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu. Decyzje, które podjąłem trzy miesiące temu, dotyczą przede wszystkim: kazań (głosić w każdą niedzielę i obowiązujące święta), stałej godziny odprawiania Mszy Świętej w niedziele i w ciągu tygodnia, stałych dłuższych dyżurów w konfesjonale, roztropnego zabiegania o pozyskanie ministrantów do służby przy ołtarzu. Po każdej Mszy Świętej w niedziele mówię słówko salezjańskie. Informacje szczegółowe o duszpasterstwie związanym z Mszą Świętą w rycie rzymskim publikuję na blogu Actualia, m.in. w zakładce: Duszpasterstwo.

29.07.2020
Odbyłem rozmowę z proboszczem i dziekanem ks. Zbigniewem Porębskim SDB, dotyczącą prowadzonego przeze mnie duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Rozmowa rzeczowa.

1.10.2020
W duszpasterstwie związanym z Mszą Świętą w rycie rzymskim w Międzyborzu rozpoczęliśmy dzisiaj codzienne odmawianie Różańca po Mszy Świętej. Prowadzą mężczyźni.

1.12.2020
W duszpasterstwie związanym z Mszą Świętą w rycie rzymskim w Międzyborzu dokonaliśmy małej zmiany: codzienne odmawianie Różańca będzie miało miejsce przed Mszą Świętą. Natomiast codziennie po Mszy Świętej kapłan poprowadzi krótką modlitwę, zaśpiewamy stosowną pieśń i kapłan powie do wiernych słówko salezjańskie, następnie będzie spowiadał.

10.12.2020
Ks. inspektor Jarosław Pizoń SDB przeprowadził w Międzyborzu doroczną wizytację. Z wypowiedzi nie wynika, iż przewiduje ograniczenia duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim w Międzyborzu.

12.12.2020
Po raz pierwszy udzieliłem Chrztu w rycie tradycyjnym.

6, 13, 20.12.2020
W II, III i IV Niedzielę Adwentu wygłosiłem w Międzyborzu rekolekcje adwentowe. Myśl przewodnia: „Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13). Materiały rekolekcyjne dostępne tutaj.

31.12.2020
Otrzymałem hologram do celebretu. Na cały rok 2021 mam od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB upoważnienie do pełnienia posługi kapłańskiej.

22.01.2021
Przeprowadziłem w Twardogórze rozmowę z ks. dyrektorem Krzysztofem Bucykiem SDB.

6.02.2021
7 lat temu odprawiłem po raz pierwszy tradycyjną Mszę Świętą w rycie rzymskim.

13.02.2021
Wziąłem udział w dorocznym walnym zgromadzeniu Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Do uczestników skierowałem okolicznościowe słowo.

23.02.2021
Ks. Roman Jachimowicz SDB, Radca Regionu Europy Środkowo-Północnej, przeprowadził wizytację w Międzyborzu. Przeprowadził rozmowę z kapłanami, m.in. z moją skromną osobą. Kończąc rozmowę, powiedział mi: „Będę miał trudność w zreferowaniu księdza sytuacji księdzu Generałowi”.

9.03.2021
Jeden z wiernych przybywających do kościoła w Międzyborzu na Mszę Świętą w rycie rzymskim, pan Paweł Feja, po stosownym przygotowaniu, rozpoczął od dzisiaj służbę przy ołtarzu. Pierwszy ministrant w tutejszym duszpasterstwie. Modlimy się o następnych. Za pomoc w szkoleniu słowa wdzięczności dla pana Łukasza, który służy do Mszy Świętej w rycie rzymskim ks. Dariuszowi Kowalczykowi SDB w Cieszkowie.

20.03.2021
Na zaproszenie Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, podczas rekolekcji Tradycji katolickiej w Licheniu, między innymi wygłosiłem konferencję O godnym przyjmowaniu Komunii Świętej audio.

2.05.2021
Dwóch chłopców przystąpiło w Międzyborzu do 1 Komunii Świętej. Bogu dzięki za rodziców, którzy swoje dzieci prowadzą na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Kazanie audio

25.05.2021
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przyjechał do Międzyborza. W rozmowie obwieścił mi swój zamiar przesunięcia mnie do innej placówki oraz rozpędzenia wiernych przybywających do Międzyborza na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Nie jest zainteresowany wiernymi, ich dobrem duchowym, ani ewentualną rozmową z nimi. Niszczenia ciąg dalszy. Wraca mantra: „My nie przewidujemy rozwoju duszpasterstwa Tradycji w naszej inspektorii”. „Kto księdzu pozwolił prowadzić duszpasterstwo Tradycji?”. Odpowiedziałem: Pan Bóg.

12.06.2021
Na zaproszenie Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wziąłem udział w pielgrzymce do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Głotowie. Intencja, którą podali organizatorzy: „Matka Boża Królowa Polski – niech nam Polakom króluje!”. Odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem okolicznościowe kazanie. Na zakończenie pielgrzymki wygłosiłem słówko salezjańskie.
31. rocznica moich święceń kapłańskich. Deo gratias.

15.06.2021
Od ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB otrzymałem dzisiaj pocztą (polecony, z potwierdzeniem odbioru), datowany na 4 czerwca br., list posłuszeństwa, kierujący mnie z dniem 1 sierpnia br. do Parafii NSPJ we Wrocławiu.

14.07.2021
Pojechałem do Wrocławia do Parafii NSPJ na rozmowę z ks. proboszczem Pawłem Druszczem SDB. Miałem jeden cel: dowiedzieć się czy będę tam mógł odprawiać Mszę Świętą w rycie rzymskim, dostępną dla wiernych. Dowiedziałem się, że ani w kościele, ani w kaplicy wewnętrznej, ale jedynie sam, w swoim pokoju.

20.07.2021
Wczoraj przypadała 451 rocznica publikacji bulli Św. Piusa V Quo primum. Dzisiaj rano nie mogłem odprawić Mszy Świętej w kościele w Międzyborzu, na którą przyjechało kilka osób, m.in. mama z trzema synami, wśród których najmłodszy w ubiegłą niedzielę przystąpił do 1. Komunii Świętej. Pod nieobecność proboszcza ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, ks. Franciszek Steblecki SDB poinformował mnie, że klucze od kościoła będą u niego, nie będą już dostępne. Wyszedł do wiernych i zakomunikował, że to koniec z Mszą trydencką w tym kościele.
Opatrzność czuwa, bo już wieczorem otwarły się życzliwe drzwi we Wrocławiu. Nie było nawet dnia przerwy w odprawianiu Mszy Świętej w rycie rzymskim. Data znacząca, bo 20 lipca Kościół w Polsce czci bł. Czesława, którego relikwie spoczywają w kaplicy przy kościele dominikanów we Wrocławiu.

31.07.2021
O godz. 12.00 zgromadziliśmy się z grupą wiernych po raz ostatni przed kościołem w Międzyborzu na modlitwie Anioł Pański. Pomodliliśmy się o tej porze tak, jak to czyniliśmy po 20 lipca br., kiedy to uniemożliwiono nam dostęp do kluczy od kościoła. Odmówiliśmy także Różaniec w intencji dziękczynnej.
Dzięki południowej modlitwie w tych dniach, wierni mieli także okazję, aby porozmawiać z kapłanem i zasięgnąć informacji co do przyszłości. Kapłan nie zostawia wiernych bez możliwości codziennego udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim i codziennej okazji do spowiedzi.
Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie łaski, których przez trzy i pół roku udzielał kapłanowi i wiernym przybywającym na Mszę Świętą w rycie rzymskim do kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu.

Quis ut Deus!

6.02.2022
Mija dzisiaj 8 lat, od kiedy rozpocząłem odprawianie Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Od tego czasu motywacja się uprościła. O ile dawniej byłem skłonny podkreślać sam fakt podjęcia decyzji, o tyle dzisiaj widzę kwestię po prostu w perspektywie katolickiego obowiązku. Msza posoborowa – novus ordo missae – obiektywnie nie jest kultem katolickim. Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Katolik ma obowiązek związania się wyłączniedożywotnio nieodwołalnie z kultem katolickim. Katolicki duchowny ma obowiązek sprawowania wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie katolickiego kultu. Należy więc po ośmiu latach powiedzieć: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).
Za obfitość łask płynących z odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – Bogu niech będą dzięki. Niech będzie Bóg uwielbiony!

14.02.2022
Została zainicjowana procedura wydalenia mojej skromnej osoby ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Pisma, które otrzymuję z inspektoratu salezjańskiego, podpisane przez ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB i sekretarza ks. Tomasza Olejnika SDB, nawiązują do wymogów dyscypliny i posłuszeństwa. Nie ma odniesienia do istotnych moich motywacji obiektywnych: obrony katolickiego depozytu wiary w aspekcie kultu i doktryny. Fakt, że po rozmowie z ks. proboszczem Pawłem Druszczem SDB, którą przeprowadziłem 14 lipca 2021 (wspomnianej powyżej), nie zamieszkałem na plebanii, nie wynikał z mojego kaprysu, nieposłuszeństwa czy niesubordynacji, lecz był konsekwencją tego, że jasno dano mi do zrozumienia, że muszę podporządkować się ks. proboszczowi i wypełniać te zadania, które mi zleci (wśród nich byłaby msza reformowana – novus ordo missae). Przy obecnym stanie mojej wiedzy na temat obiektywnych wymogów wiary katolickiej, sumienie nie pozwala mi już kiedykolwiek odprawić nowej mszy i głosić nowych doktryn.

16.05.2022
Dzisiaj święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Wobec Boga, z rąk Biskupa Richarda Williamsona, przyjąłem w tradycyjnych katolickich rytach: sub conditione Sakrament Bierzmowania oraz sub conditione święcenia kapłańskie. Oprócz mojej skromnej osoby, sub conditione w tradycyjnych rytach Sakrament Bierzmowania oraz święcenia kapłańskie przyjął ks. Dariusz Kowalczyk SDB oraz jeszcze jeden kapłan. Bogu niech będą dzięki.
Przyjęcie tych sakramentów sub conditione z rąk katolickiego biskupa, konsekrowanego w tradycyjnym katolickim rycie, eliminuje wątpliwości co do ważności tychże sakramentów. Możemy zatem z pełną odpowiedzialnością powiedzieć wiernym, aby mieli w tym względzie spokój sumienia i pewność: Jesteśmy katolikami bierzmowanymi. Jesteśmy – ważnie wyświęconymi – kapłanami katolickimi.


Publikacje w internecie:

Sacerdos Hyacinthus
Blog kapłana rzymskokatolickiego
sacerdoshyacinthus.com

Verbum catholicum
Ku odzyskaniu myślenia katolickiego
verbumcatholicum.com
Słowo do Czytelników

Actualia
actualia.blog