„et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos” J 8, 32

Ks. Jacek Bałemba SDB, kapłan katolicki


Moja historia – zwłaszcza w aspekcie powrotu do katolickiej Tradycji

ur. 4.08.1962 Wrocław
rodzice: (+) Stanisław, (+) Stanisława z d. Kaglik

Chrzest (w rycie tradycyjnym): 13.10.1962 Wrocław, Parafia Św. Bonifacego, Ks. Stanisław Draguła
Śluby wieczyste: 20.08.1989 Ląd
Święcenia diakonatu: 21.08.1989 Ląd, + Bp Czesław Lewandowski
Święcenia kapłańskie: 12.06.1990 Kraków, + Bp Albin Małysiak CM

08.2010-08.2011
Od sierpnia 2010 roku przez rok niemal codziennie prowadziłem wieczorne modlitwy na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, po katastrofie pod Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Reminiscencje zawarłem w książce W blasku Krzyża. W rozmowach z wiernymi pojawiał się z ich strony temat tradycyjnej Mszy Świętej. Wtedy też dusze życzliwe podarowały mi książkę Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?

17-24.08.2011
Na zaproszenie o. Romana Majewskiego, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosiłem ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej. Kazania opublikowane zostały w książce W blasku Jasnej Góry.

10-13.03.2013
Na zaproszenie ks. prałata Romana Kneblewskiego wygłosiłem rekolekcje wielkopostne w Parafii NSPJ w Bydgoszczy.

26.10.2013
Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2013 – w Bazylice wygłosiłem kazanie.

6.02.2014
Dzisiaj, w pierwszy czwartek miesiąca, we Wrocławiu, w kaplicy Inspektoratu Salezjańskiego przy pl. Grunwaldzkim 3, odprawiłem po raz pierwszy Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Z wdzięcznością wspomnę, że odprawiania tradycyjnej Mszy Świętej uczył mnie x. Jan Jenkins FSSPX. Czynił to z wielkim taktem i cierpliwością. Spotykaliśmy się w prowadzonej przez Bractwo Św. Piusa X kaplicy św. Jadwigi przy ul. Kruszwickiej we Wrocławiu.

30.03-02.04.2014
W Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie przy ul. Karolkowej 49 wygłosiłem rekolekcje W blasku Tradycji.

24.05.2014
Na rozpoczęcie II Kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla, w Warszawie w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Radnej 14 odprawiłem Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim. Na zaproszenie Organizatorów podczas tej Mszy Świętej wygłosiłem okolicznościowe kazanie.

18.12.2014
Na zaproszenie duszpasterza akademickiego ks. Dariusza Kowalczyka SDB, w Duszpasterstwie Akademickim Horeb przy parafii św. Michała we Wrocławiu, w ramach Akademii Intelektu wygłosiłem wykład o Tradycji: Wiara katolika wiarą zakorzenioną.

12.06.2015
25 rocznica moich święceń kapłańskich, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 20.00 odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w kościele pw. św. Bonifacego we Wrocławiu, za życzliwą zgodą proboszcza Ks. Wojciecha Tokarza. Miejsce mojego Chrztu.

09.2015-09.2016
Za pozwoleniem Ks. Inspektora Alfreda Lei SDB przez rok pełniłem służbę kapłańską w Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej w Białymstoku.

17.10.2016
Złożyłem Panu Bogu obietnicę dożywotniego odprawiania Mszy Świętej i innych sakramentów wyłącznie w rycie tradycyjnym.
Przed podjęciem decyzji kwestię konsultowałem z Biskupem Athanasiusem Schneiderem, który napisał mi między innymi: Tenendo conto dell’attuale situazione davvero grave nella Chiesa, penso sia giustificato per amore alla verità e alla straordinaria ricchezza spirituale e dottrinale del rito perenne della Chiesa di abbandonare tutto. – „Biorąc pod uwagę aktualną niezwykle poważną sytuację Kościoła, uważam, że z miłości do prawdy i do nadzwyczajnego bogactwa duchowego i doktrynalnego odwiecznego rytu Kościoła, byłoby usprawiedliwione pozostawienie wszystkiego [dla tradycyjnej Mszy Świętej]”.

9-11.12.2016
W Niepokalanowie wygłosiłem katolickie rekolekcje adwentowe, których myślą przewodnią była: Zachować wiarę katolicką.

20.12.2017
Zgodnie z poleceniem Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB (list posłuszeństwa z datą 18 XII 2017) przybyłem do Międzyborza, „do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu”.

22.12.2017
Ks. Inspektor przybył do Międzyborza, wręczył mi list posłuszeństwa. Odbyła się rozmowa Ks. Inspektora ze mną, a potem Ks. Inspektora ze mną, z ks. proboszczem i dziekanem Zbigniewem Porębskim SDB oraz przedstawicielem Inspektoratu z Wrocławia ks. Tomaszem Olejnikiem SDB. Ks. Inspektor, oprócz listu posłuszeństwa dla mnie, miał przygotowaną na piśmie dyspensę zwalniającą mnie z obietnicy złożonej Panu Bogu odprawiania dożywotnio Mszy Świętej wyłącznie w rycie tradycyjnym. Na moje dictum, że przecież o żadną dyspensę nie prosiłem i z tradycyjnej Mszy Świętej do końca życia nie zrezygnuję, Ks. Inspektor już tej dyspensy nawet z teczki nie wyjął. Niespodziewanie dla mnie wypłynęła kwestia spowiedzi. Zadeklarowałem całkowitą dyspozycyjność do służby w konfesjonale. Ks. Proboszcz nie uznał za stosowne, aby dopuścić mnie do konfesjonału, powołując się na jakieś plotki z przeszłości (że rzekomo długo spowiadałem ludzi). Argumentacja żenująca i niestosowna.
Zdecydowano, że nie będzie podany wiernym powód mojego przybycia do parafii. Ks. Inspektor nie życzy sobie, aby ewentualnym pytającym parafianom mówić o odprawianiu przeze mnie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Ostatecznie sprawy mają się tak:
– W nowym miejscu została mi dana możliwość odprawiania Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim.
– W nowym miejscu została mi dana możliwość odprawiania Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim – w kościele, bez udziału wiernych, bez nawet jednego ministranta.
– Ks. Inspektor zakazał mi przyjmowania intencji mszalnych poza rok 2018.
– Stypendia mszalne mam przekazywać ks. Proboszczowi pod koniec każdego miesiąca.
– Ksiądz Proboszcz nie jest zainteresowany moją służbą w konfesjonale.
Z listu posłuszeństwa – „do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu” – pozostaje zatem tylko tyle, że będę mógł w kościele parafialnym sam jeden (nawet bez jednego ministranta) odprawiać codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Jestem oczywiście do dyspozycji z posługą kapłańską, wierni mogą przyjeżdżać tutaj do spowiedzi i ja mogę jechać w inne miejsca według potrzeb, aby odprawiać Msze Święte, sprawować Sakramenty święte i głosić słowo Boże.

24.12.2017
Ks. Inspektor mailem poprosił mnie o zaprzestanie wszelkich publikacji w internecie. Poprosiłem Ks. Inspektora o weryfikację tej decyzji. Ks. Inspektor zatelefonował do mnie, odwołał wspomnianą prośbę, lecz prosił o roztropność w publikacjach. Zapowiedział, że po świętach przyśle mi materiały do tłumaczenia z języka włoskiego. Już wcześniej deklarowałem dyspozycyjność do pracy translatorskiej.
Dzisiaj pierwsza niedziela mojego pobytu w parafii. Ks. Proboszcz nie uznał za stosowne umieścić w ogłoszeniach parafialnych nawet krótkiej informacji o moim przybyciu do parafii.

29.12.2017
Otrzymałem od Ks. Inspektora pierwszą partię tekstów do tłumaczenia z języka włoskiego. Praca translatorska w perspektywie bliższej i dalszej.

5.01.2018
Ks. Zenon Klawikowski SDB z Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie zwrócił się do mnie z propozycją tłumaczeń tekstów salezjańskich z języka włoskiego. Akceptuję, jak najbardziej. Przysłał pierwszy artykuł.

16.01.2018
Przyjąłem do tłumaczenia materiały formacyjne. Prosił ks. Mirosław Łobodziński SDB.

25.01.2018
Celebret kapłański przedłużony przez Ks. Inspektora do końca roku 2018.
Celebret to dokument poświadczający, że kompetentna władza kościelna udziela danemu kapłanowi upoważnienia do sprawowania posługi kapłańskiej. U salezjanów odnawiany co roku. Zawiera m.in. taką treść: „Zaświadczam, że posiadacz tego dokumentu jest członkiem wyżej wymienionego instytutu zakonnego i kapłanem rzymskokatolickim, wolnym od kar kanonicznych i przeszkód. Może sprawować Mszę Świętą i pełnić inne posługi kapłańskie. Polecam go życzliwości wszelkich osób i instytucji” /podpis Ks. Inspektora/.

6.02.2018
4 lata temu po raz pierwszy odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

6.03.2018
Rozmowa z Ks. Inspektorem z racji wizytacji. Utrzymane status quo.

26.04.2018
Dzisiaj przy śniadaniu znalazłem na stole w jadalni kopertę adresowaną do mnie. Pismo z Kurii z Kalisza. W nim m.in.:
„Udzielam Księdzu upoważnienia do sprawowania sakramentu pokuty oraz misji do głoszenia Słowa Bożego na terenie Diecezji Kaliskiej na czas prawnego pobytu w Domu Zakonnym w Międzyborzu (…).
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z kan. 974 § 1 upoważnienie może być odwołane gdy zaistnieje poważna przyczyna”.
Podpisał Bp Edward Janiak, biskup kaliski. Pismo datowane na dzień 23 kwietnia 2018.

Przypomnę, że według aktualnej dyscypliny takie upoważnienie jest ważne na wszystkie diecezje na całym świecie, chyba że w którejś z nich biskup zastrzegłby sobie inaczej.

Moja sytuacja od strony prawnej jest zatem następująca: Nie znajduję się w żadnych karach i ograniczeniach kościelnych. Nie jestem w Międzyborzu „na zesłaniu” lub za karę za jakiekolwiek przewinienia. Ze strony zarówno władzy diecezjalnej, jak i zakonnej mam pozwolenie na sprawowanie sakramentów świętych i głoszenie Słowa Bożego. Władze zakonne respektują moją decyzję odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Pozostaje zakaz obecności wiernych oraz służby (choćby jednego ministranta) przy Mszy Świętej, którą odprawiam codziennie. Zakaz ten – wydany ustnie przez Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB – dotyczy tylko Parafii Św. Józefa w Międzyborzu.
Podobnie niedopuszczanie mnie do konfesjonału jest decyzją Ks. Proboszcza i dotyczy tylko Parafii Św. Józefa w Międzyborzu.

13.05.2018
Wręczyłem Ks. Inspektorowi Jarosławowi Pizoniowi SDB list, który napisałem w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB.

03.07.2018
Kolejny tekst do tłumaczenia – od ks. Zenona Klawikowskiego SDB.

17.07.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB udzielił mi pozwolenia na przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2019.

14.09.2018
Wyszła z drukarni książka W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się? Napisałem ją w trosce o dusze. Zamęt w zakresie doktryny, liturgii i moralności coraz większy. Relatywizacja ewangelicznych wymogów moralnych jest rozsiewana z samego Watykanu. Książka przypomina zdrowe reguły dobrej spowiedzi. Z nadzieją, że przynajmniej niektórym duszom będzie pomocą zbawienną.

15.09.2018
Wygłosiłem w Niepokalanowie wykład Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

26.09.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

6.11.2018
Doroczna wizytacja Ks. Inspektora. Rozmowa z Ks. Inspektorem Jarosławem Pizoniem SDB. Zasadniczo utrzymane status quo. Nie przewiduje się rozwijania nurtu Tradycji w naszej inspektorii. Ks. Inspektor powtórzył mi po raz kolejny, że mam wolną rękę i mogę sobie szukać miejsca do posługi kapłańskiej w duchu Tradycji – nawet na drugim końcu Polski.
Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim nie jest mile widziana. Kapłan odprawiający ją nie jest mile widziany. Missa non grata. Persona non grata.

22.11.2018
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

30.11.2018
Przychodzę do jadalni na obiad. Obok talerza leży hologram do celebretu. Na cały rok 2019 mam od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB upoważnienie do pełnienia posługi kapłańskiej.

2.01.2019
Odwiedził mnie ks. Joseph Pfeiffer ze Stanów Zjednoczonych. Od kilku lat prowadzi w Kentucky seminarium duchowne tzw. ruchu oporu. Należy do grupy kapłanów przeciwnych „linii ugodowej” Bractwa Św. Piusa X. Kilka lat temu usunięty z Bractwa. Różne są drogi odpowiadania na czasy zamętu powszechnego, jakie od kilkudziesięciu lat trapią Kościół.

6.02.2019
5 lat temu odprawiłem po raz pierwszy tradycyjną Mszę Świętą w rycie rzymskim.

15.02.2019
Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia.

25.02.2019
Ks. Zenon Klawikowski SDB przysłał mi kolejny tekst do tłumaczenia (dość obszerny – kilkadziesiąt stron).

19.03.2019
Wikariusz Ks. Inspektora Ks. Piotr Lorek SDB dzwonił, pytając o możliwość przetłumaczenia przeze mnie pewnych tekstów na język włoski. Będę tłumaczył. Teksty przysłał mailem.

20.03.2019
Książka Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego poszła dzisiaj do druku.

23.03.2019
Wziąłem udział w zebraniu Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

28.03.2019
Ukazała się moja kolejna książka w serii W blasku Tradycji – Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

07.04.2019
Odprawiłem Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim oraz wygłosiłem kazanie w Bazylice Zwiastowania NMP, przy ul. Konopnickiej 1 w Pułtusku. Ks. Proboszcz nie był uprzejmy przywitać się – nie pojawił się. Siostra zakrystianka uprzejma. W Pułtusku są podejmowane próby przywrócenia Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

18.04.2019
Z Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie otrzymałem kolejny numer Zeszytów Duchowości Salezjańskiej, Nr 1 (7) 2019, w którym zamieszczono m.in. moje tłumaczenie artykułu Ks. Pietro Braido SDB, Ksiądz Bosko „mąż ewangeliczny”.

1.05.2019
W Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem kazanie. We Mszy Świętej wzięła udział m. in. grupa pielgrzymów (autokar z Warszawy).

3.05.2019
W kaplicy św. Jadwigi we Wrocławiu odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i nabożeństwo majowe. W słówku wieczornym zachęciłem wiernych do czytania w maju Roku Pańskiego 2019 żywotów Świętych, którzy wyróżniali się szczególną żarliwością maryjną.

19.05.2019
Jakiś czas temu Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB poprosił wszystkich współbraci Inspektorii Wrocławskiej o napisanie (odnowienie) testamentu. Napisałem testament i dzisiaj w Twardogórze wręczyłem go Ks. Inspektorowi. Przy okazji zagadnął mnie, czy już znalazłem sobie jakieś miejsce, gdzie mógłbym służyć wiernym w duchu Tradycji. Odpowiedziałem, że sprawę mam na uwadze i dodałem, że jeśli by Ksiądz Inspektor wyraził zgodę na uruchomienie duszpasterstwa Tradycji choćby w jednej salezjańskiej parafii Inspektorii Wrocławskiej, jestem gotowy. Na to padło zdecydowane: Nie!

08.06.2019 Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Na zaproszenie Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie, wziąłem udział w Pielgrzymce Tradycji do Gietrzwałdu. Frekwencja piękna – kilkaset osób z Polski i z zagranicy. W Bazylice odprawiłem Mszę Świętą w rycie rzymskim i wygłosiłem kazanie. Po południu poprowadziłem Drogę Krzyżową.

12.07.2019
Opatrzność czuwa nad kapłanem. Auto już stare, 22 lata, korozja postępuje. Ks. Inspektor już jakiś czas temu zagadywał mnie, czy nie myślę o zmianie samochodu. Dzisiaj telefon niespodziewany z innych okolic Polski. Dusza życzliwa proponuje dar dla księdza: samochód używany, w dobrym stanie. Dar. Gratis. Odbiór 30.07.2019. Bogu dzięki.

13.07.2019
Dzisiaj, w pewnych okolicznościach, proszony o zastępstwo urlopującego organisty, odpowiedziałem jasno, że nie chcę już przykładać ręki do mszy zreformowanej. Po wielu rzeczowych lekturach sumienie mi nie pozwala.

8-11.08.2019
W Licheniu odprawiłem rekolekcje, które głosił Bp Athanasius Schneider. Motto: Piękno i niezwyciężoność wiary katolickiej. Ksiądz Biskup był uprzejmy poświęcić mi czas na około półgodzinną rozmowę, która utwierdza mnie w słuszności podejmowanych decyzji i działań kapłańskich w czasach zamętu powszechnego. Na tej drodze trzeba się doskonalić, począwszy od coraz lepszego codziennego sprawowania Najświętszej Ofiary.

05.09.2019
Wziąłem udział w Warszawie w pogrzebie śp. Genowefy Broniarek. Mszę Świętą w rycie rzymskim odprawił i ceremonie pogrzebowe prowadził o. Krzysztof Stępowski CSsR. Obecni byli m.in. ks. Bolesław Kielan i ks. Michał Woźnicki oraz liczni wierni z różnych stron Polski. Sporo osób przystąpiło do Sakramentu Pokuty – na prośbę o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR podczas Mszy Świętej przez 2 godziny usłużyłem wiernym w konfesjonale. Należy zauważyć i zachować w pamięci, że ostatnie miesiące życia śp. Genowefy były naznaczone wielkim cierpieniem, które ofiarowała Panu Bogu w intencji przywrócenia w Polsce i w Kościele Mszy Świętej w rycie rzymskim. R.I.P.

10.09.2019
Wziąłem udział w Twardogórze w kwartalnym dniu skupienia, który prowadził Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB. Zgromadzili się księża z okolicznych parafii salezjańskich. Był obecny m.in. Ks. Dariusz Kowalczyk SDB, który odprawia Mszę Świętą w rycie rzymskim. Przedostatnim punktem programu była msza (Novus Ordo Missae). Przed mszą Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB powiedział do mikrofonu: „Chciałbym zaprosić wszystkich współbraci do koncelebry. Jeśli ktoś nie odprawia, to – bardzo mi przykro – proszę szukać wspólnoty jedności”. Za chwilę dodał: „Ksiądz Dariusz, jeśli ksiądz nie odprawia, proszę opuścić kościół”. Ks. Dariusz Kowalczyk SDB wyszedł z kościoła. W ślad za nim wyszedłem i ja.

14.09.2019
Wygłosiłem wykład Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae darem dla Kościoła na czasy zamętu powszechnego.
Wykład został wygłoszony w Warszawie w ramach Konferencji W trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie. Elementy diagnozy i remedia, zorganizowanej przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie.


Publikacje w internecie:

Sacerdos Hyacinthus
Blog kapłana rzymskokatolickiego
sacerdoshyacinthus.com

Verbum catholicum
Ku odzyskaniu myślenia katolickiego
verbumcatholicum.com
Słowo do Czytelników

Krótkie motywy Twitter→

Profil na Facebooku→

Profil na YouTube→