Tags

, , , , , , , , , , ,

Drogocenny Sakrament Kapłaństwa!
W dniu, w którym w katolickim tradycyjnym kalendarzu wspominamy św. Jana Kapistrana, gorliwego kapłana, zakonnika i kaznodzieję, ukazuje się książka, która w czasach zamętu powszechnego pożytków – zwłaszcza wśród Duchowieństwa – przynieść może niemało.
Już dostępna!

„W historii Kościoła szczególnym blaskiem jaśnieją wierne postacie katolickiego duchowieństwa – świętych papieży, biskupów i kapłanów – którzy pozostawili cenne ślady świętości: świadectwo ich życia oraz liczne pouczenia dotyczące życia kapłańskiego. W dzisiejszym trudnym kontekście zamętu powszechnego, który ujawnia się między innymi w zaciemnieniu tożsamości kapłańskiej oraz licznych niedomogach służby pasterskiej, skromne przypomnienie wybranych elementów zdrowej doktryny katolickiej i świetlanych głosów dotyczących Sakramentu Kapłaństwa może okazać się zbawienną pomocą dla niejednej kapłańskiej duszy” (ze Wstępu).

Spis treści

Przedmowa
Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego
1. Wprowadzenie
2. Tożsamość kapłana
3. Aktualne cienie stanu kapłańskiego
4. Nieprzemijalne zadania kapłana
4.1. Znajomość i głoszenie katolickiej doktryny
4.1.1. Kształcenie się
4.1.2. Nauczanie innych
4.2. Obowiązek sprawowania katolickiego kultu
4.3. Prowadzenie życia świętego
5. Refleksje końcowe – słowo nadziei
Aneksy


Ks. Jacek Bałemba SDB, Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego, Warszawa 2019, s. 64, ISBN 978-83-86535-83-5, cena 12,- zł


Książkę możemy nabywać m.in. u Wydawcy:

Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu
02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24
kukonfederacjibarskiej.wordpress.com
e-mail: savoir@savoir-vivre.com.pl
tel. 601 519 847 lub 22 651 88 17


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.