INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

KRR – klasyczny ryt rzymski
(tzw. Msza Święta trydencka)

 


Informacja

Terminarz na rok 2018 jest już wypełniony.
Na razie nie mam pozwolenia moich Przełożonych na przyjmowanie intencji na rok 2019.
Po uzyskaniu pozwolenia niezwłocznie poinformuję tutaj zainteresowanych.


Stypendia mszalne można przesyłać na konto
nr 80 7999 9995 0650 9958 7404 0001

Jeśli wymagany jest adres, proszę na formularzu przelewu
wpisać adres Inspektoratu Salezjańskiego we Wrocławiu:

pl. Grunwaldzki 3
50-377 Wrocław


Konto osobiste służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne)
składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać
i zapewniam o modlitwie

x. Jacek Bałemba SDB


Przy zamawianiu Mszy Świętych możemy posłużyć się poniższym formularzem,
podając swoje imię i nazwisko, swój adres mailowy oraz sformułowaną intencję.R O K  2 0 1 8

MAJ 2018

01.05.2018, godz. 20.15: O prowadzenie Boże i o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych – intencja od p. Zofii Z. (of. 50,- zł).

02.05.2018, godz. 20.30: Błagalna o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla wnuków Filipa, Katarzyny i Aleksandry oraz o pomyślne zdanie matury i dostanie się na studia zgodnie z Wolą Bożą dla Aleksandry – intencja od p. Haliny P. (of. 50,- zł).

03.05.2018, godz. 13.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

04.05.2018, godz. 21.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

05.05.2018, godz. 12.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

06.05.2018, godz. 13.15: Za śp. Halinę i Franciszka – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

07.05.2018, godz. 20.45: Błagalna o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla małżonków Katarzyny i Mateusza oraz o błogosławieństwo Boże dla nich – intencja od p. Haliny P. (of. 50,- zł).

08.05.2018, godz. 21.15: Za śp. Andrzeja, Józefa, Aleksandrę – intencja od p. E. B. (100,- zł).

09.05.2018, godz. 21.15: Za Rodziców śp. Janinę i Józefa – intencja od p. E. B. (100,- zł).

10.05.2018, godz. 11.00: Za śp. Helenę, Franciszka, Weronikę – intencja od p. E. B. (100,- zł).

11.05.2018, godz. 20.30: W intencji Iwony i jej rodziny – odstąpili od Kościoła Katolickiego – o ratunek dla ich dusz – int. od p. M. J. (of. 60,- zł).

12.05.2018, godz. 21.30: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

13.05.2018, godz. 13.30: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Wiesławy i Tadeusza w 30. rocznicę ślubu – intencja od pp. A i D. G. (of. 50,- zł).

14.05.2018, godz. 21.45: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Martyny Kołoty – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

15.05.2018, godz. 21.45: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Martyny Kołoty – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

16.05.2018, godz. 22.00: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla ks. Piotra Paćkowskiego i br. Piotra Arnta – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

17.05.2018, godz. 21.15: W intencji Iwony i jej rodziny – odstąpili od Kościoła Katolickiego – o ratunek dla ich dusz – int. od p. M. J. (of. 60,- zł).

18.05.2018, godz. 21.45: W intencji Karola o opiekę Bożą i łaskę wiary – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

19.05.2018, godz. 21.45: O przebłaganie Pana Boga za grzechy popełnione w mojej rodzinie – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

20.05.2018, godz. 12.45: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Wojciecha Gołaszewskiego, Alicji Jaroszuk, Alicji, Patrycji i Karoliny Gołaszewskich, Adama Owczarka, Patrycji Myć, Dominika Lipki – intencja od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

21.05.2018, godz. 21.45: Za śp. Marię Kaglik – pół roku po śmierci.

22.05.2018, godz. 21.45: W intencji Witolda – o spełnienie Woli Bożej w jego życiu – intencja od p. Jerzego Z. (of. 200,- zł).

23.05.2018, godz. 20.45: Za Śp. Wiesława i Mariannę Sobczyńskich oraz Wacława Wasilewskiego – intencja od p. Stefana S..

24.05.2018, godz. 12.00: W intencji Roberta o łaskę wiary i nawrócenia – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

25.05.2018, godz. 20.45: W intencji wnucząt Zuzanny, Damiana i Ignacego – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

26.05.2018, godz. 12.00: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.05.2018, godz. 21.00: Za śp. Andrzeja – intencja od. p. E. B. (of. 100,- zł).

28.05.2018, godz. 20.15: Dziękczynna w dniu urodzin Wojciecha z prośbą o Dary Ducha Świętego i żywą wiarę – intencja od p. Marii D. (of. 100,- zł)

29.05.2018, godz. 20.45: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M. (of. 50,- zł).

30.05.2018, godz. 20.15: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M. (of. 50,- zł).

31.05.2018, godz. 14.00: W intencji śp. Teresy Budzyńskiej mojej siostry i mojego ojca śp. Eugeniusza Kozłowskiego – intencja od p. Józefa K. (of. 50,- zł).

CZERWIEC 2018

01.06.2018, godz. 11.15: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

02.06.2018, godz. 8.30: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (100,- zł).

03.06.2018, godz. 7.15: Wynagradzająca Panu Bogu za moje grzechy – intencja od p. Przemysława T. (of. 100,- zł).

04.06.2018, godz. 20.30: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Ireneusza G. (of. 100,- zł).

05.06.2018, godz. 20.00: O Miłosierdzie Boże dla Magdaleny i innych dzieci, za które nikt się nie modli – intencja od p. Małgorzaty (of. 100,- zł).

06.06.2018, godz. 20.00: Za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych dla Dennisa i Krystyny. O znalezienie dobrej pracy i żony dla Dennisa, o wytrwanie w wierze i o Bożą Mądrość – intencja od mamy Krystyny.

07.06.2018, godz. 21.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.06.2018, godz. 21.00: Do Bożej Opatrzności za rodzinę Szatanik, Bieńkowskich – o opiekę i błogosławieństwo Boże – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 100, zł).

09.06.2018, godz. 20.00: Msza dziękczynna za 11 lat małżeństwa Beaty i Pawła oraz o przebłaganie za grzechy i o potrzebne łaski i błogosławieństwo Najświętszej Maryi Dziewicy dla Beaty, Pawła i synów Mikołaja i Piotrusia – intencja od p. Pawła B. (of. 150,- zł).

10.06.2018, godz. 13.00: W intencji Narodu Polskiego, aby pozostał wierny Panu Jezusowi, wierny Krzyżowi i wierny Ewangelii Św. oraz abyśmy (jako Naród) wypełniali z miłością i wiarą Śluby Jasnogórskie i Ostrobramskie – intencja od p. Pawła B. (of. 150,- zł).

11.06.2018, godz. 21.00: O błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin oraz jej męża i dzieci – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

12.06.2018, godz. 20.00: W intencji własnej – w 28. rocznicę święceń kapłańskich.

13.06.2018, godz. 20.45: W Dniu Imienin Antoniego o życie z Jezusem Chrystusem, Dary Ducha Świętego – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

14.06.2018, godz. 21.15: O błogosławieństwo Boże dla Barbary Aleksiejczuk i Alicji Sokół – intencja od p. Genowefy B. (100,- zł).

15.06.2018, godz. 21.15: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (1/9) – intencja od p. H. T. (of. 90,- zł).

16.06.2018, godz. 21.15: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (6/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

17.06.2018, godz. 13.15: Dziękczynna z okazji 30. rocznicy ślubu Bogdana i Agnieszki – intencja od p. Bogdana C. (of. 150,- zł).

18.06.2018, godz. 20.45: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (2/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

19.06.2018, godz. 20.00: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (3/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

20.06.2018. godz. 20.15: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, Bożą mądrość, potrzebne łaski na dalsze lata dla Aleksandry i Daniela w trzecią rocznicę ślubu – intencja od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

21.06.2018, godz. 21.00: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (4/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

22.06.2018, godz. 21. 45: Za śp. brata Zbigniewa – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

23.06.2018, godz. 21.45: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (6/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

24.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (5/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

25.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (6/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

26.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (7/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

27.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (8/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

28.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (9/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

29.06.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M. (of. 75,- zł).

30.06.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M. (of. 75,- zł).

LIPIEC 2018

01.07.2018: Dziękczynna w dniu urodzin Piotra, z prośbą o opiekę Bożą – intencja od p. E. B. (100,- zł).

02.07.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, Bożą mądrość i potrzebne łaski dla Wojciecha w pierwszą rocznicę urodzin – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

03.07.2018: W intencji mojej żony: o nawrócenie i pogłębienie wiary oraz o łaski potrzebne do codziennego wypełniania obowiązków stanu i opiekę Matki Bożej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

04.07.2018: W intencji mojego brata: o nawrócenie i pogłębienie wiary oraz opiekę Matki Bożej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

05.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

06.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

07.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.07.2018: Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga, zwłaszcza za łaskę nawrócenia i umiłowania Tradycji katolickiej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

09.07.2018: We wszystkich intencjach Matki Bożej dla Natalii – o uwrażliwienie sumienia w sprawie stwierdzenia nieważności Sakramentu Małżeństwa oraz o porzucenie tej myśli. O rychłe odzyskanie stanu łaski uświęcającej oraz o uzyskanie Bożego Błogosławieństwa na dalsze życie – intencja od p. M. M. (of. 50,- zł).

10.07.2018: W intencji mojego śp. Taty Mieczysława Błaszczyka – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

11.07.2018: Za śp. moich dziadków i babcie Jana, Piotra, Amalię i Zofię oraz wujka Juliana – intencja od p. Anny P. (of. 100,- zł).

12.07.2018: W intencji Anny o łaskę nawrócenia – intencja od p. Anny P. (100,- zł).

13.07.2018: We wszystkich intencjach Matki Bożej dla babci – Anny Marii Matlakowskiej – o pełnie łask Ducha Świętego i łaskę dobrej śmierci – prosi p. M. M. (of. 50,- zł).

14.07.2018: O zdrowie i potrzebne łaski dla Tosi – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

15.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

16.07.2018: W intencji nawrócenia Piotra i o Boże błogosławieństwo dla Jego Rodziny przez przemożne wstawiennictwo Matki Najświętszej – intencja od p. H. T. (of. 100,- zł).

17.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

18.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

19.07.2018: Dziękczynna za dar wspólnego przeżycia i prośba o przebaczenie za popełnione grzechy, o cnoty Wiary, Nadziei i Miłości oraz dary Ducha Świętego a także nieustającą opiekę Najświętszej Maryi Panny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

20.07.2018: O silną Wiarę, Wierność Tradycji Katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu wnuków: Zofii, Marii, Krzysztofa, Antoniny i Hanny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

21.07.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

22.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

23.07.2018: O zwalczenie nałogów, pokus, zmysłów, egoizmu i wyrzeczenie się przyjemności, trwania w uporze, oraz skierowanie się na poszukiwanie Jezusa przez Maryję na Drodze Tradycji Katolickiej dla Szymona i Katarzyny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

24.07.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

25.07.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

26.07.2018: W Dniu Imienin Anny o uzdrowienie duszy i ciała, żywą wiarę – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

27.07.2018: Za śp. matkę Stefanię Hober – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

28.07.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

SIERPIEŃ 2018

1.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

28.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

29.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

WRZESIEŃ 2018

1.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.09.2018: Za śp. ojca Edmunda Hober  – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

28.09.2018: Za śp. Wacława Wasilewskiego, Mariannę i Wiesława Sobczyńskiego – intencja od p. Stefana S..

29.09.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

30.09.2018O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

PAŹDZIERNIK 2018

1.10.2018: Ku czci św. Michała Archanioła, z podziękowaniem za 72 lata życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże – intencja od p. Haliny B..

2.10.2018: O uporządkowanie życia osobistego i rodzinnego, zwalczenie pokus, nałogów, przyjemności, codzienne podążanie drogą Nauki Chrystusowej w świetle Tradycji Katolickiej i wstawiennictwem Matki Bożej, w Mocy Duch Świętego dla Bartłomieja i Darii – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

3.10.2018: Przebłagalna za grzechy przeszłości, popełnione w rodzinach Jolanty i Adama – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

4.10.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Michała B. (of. 50,- zł).

5.10.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Michała B. (of. 50,- zł).

6.10.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

7.10.2018O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

8.10.2018: O Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Świętego Jana Bosko dla księdza Lecha w Jego posłudze duszpasterskiej – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

9.10.2018: W intencji przebłagalnej za grzechy popełnione w małżeństwie Darii i Ferdynanda oraz za grzechy przeszłości popełnione w rodzinie Darii – intencja od p. Darii K. (of. 100,- zł).

10.10.2018: W intencji moich rodziców Eugenii i Konstantego z okazji 37. rocznicy Sakramentu Małżeństwa – o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia oraz opiekę Matki Bożej – intencja od p. Przemysława T. (of. 100,- zł).

11.10.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Brygidy w 82. rocznicę urodzin – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

12.10.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

13.10.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

14.10.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P. (of. 100,- zł).

15.10.2018: Za śp. męża Kazimierza w drugą rocznicę śmierci – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

16.10.2018: O Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Królowej Apostołów dla kapłanów Gdańskiego Środowiska Tradycji Katolickiej – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

17.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (1/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

18.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (2/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

19.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (3/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

20.10.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

21.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (4/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

22.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (5/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

23.10.2018: Za śp. mamę Janinę w 10. rocznicę śmierci – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

24.10.2018: O przebłaganie Pana Boga za grzechy popełnione w mojej rodzinie – intencja od p. Ireny P. (of. 50,- zł).

25.10.2018: Błagalna do Trójcy Świętej o silną wiarę dla Anety i Adriana i o uratowanie ich małżeństwa – intencja od p. Ireny P. (of. 50,- zł).

26.10.2018: W 50. rocznicę ślubu Roberta i Krystyny – dziękując Panu Bogu za wszystkie łaski, z prośbą o opiekę Opatrzności, wszelkie potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo i o nawrócenie – intencja od p. Haliny B..

27.10.2018: O ratunek i wybawienie dla duszy zmarłego Stanisława w 3. rocznicę śmierci – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

28.10.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P. (of. 100,- zł).

29.10.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.10.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.10.2018: O wiarę dla Macieja, o światło Ducha Świętego dla Kingi, o uratowanie ich małżeństwa – intencja od p. Stanisława K..

LISTOPAD 2018

1.11.2018: Za zmarłych: Kazimierza, Mariannę i Tadeusza Siliwoniuków, Jana i Stanisławę Myć, Henryka Tymoszuka, Beatę i Sławomira Szamuków – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

2.11.2018: Za zmarłych Stefana Dąbrowskiego oraz Stanisława i Janinę Jankowskich o pokój wieczny – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

3.11.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P. (of. 100,- zł).

4.11.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

5.11.2018: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

6.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (6/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

7.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (7/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

8.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (8/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

9.11.2018: Za zmarłą kuzynkę Barbarę O. – intencja od p. Wojciecha W. (of. 100,- zł).

10.11.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

11.11.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

12.11.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

13.11.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

14.11.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

15.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (9/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

16.11.2018: Przebłagalna za wszystkie grzechy popełnione w ciągu mojego dotychczasowego życia / 62 lata (of. 100,- zł) – intencja od p. Heleny T..

17.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (10/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

18.11.2018Za zmarłego męża śp. Jana Szatanik – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

19.11.2018: rezerwacja – p. Marzena K..

20.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (11/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

21.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (12/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

22.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (13/15) – intencja od córki Teresy. (of. 100,- zł)

23.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (14/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

24.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (15/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

25.11.2018: Za zmarłych rodziców współbraci salezjanów.

26.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów przez wstawiennictwo Matki Bożej i o szczęśliwą śmierć dla Teresy Piotrowskiej (1/2) – intencja od p. Teresy P. (of. 100,- zł).

27.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów przez wstawiennictwo Matki Bożej i o szczęśliwą śmierć dla Teresy Piotrowskiej (2/2) – intencja od p. Teresy P. (of. 100,- zł).

28.11.2018: Za śp. Zdzisława w dniu jego imienin, za śp. Jadwigę Natalię, Jana oraz za zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

29.11.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.11.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

GRUDZIEŃ 2018

01.12.2018: Za śp. Natalię w dniu jej imienin, za śp. Jana, Jadwigę, Zdzisława oraz za zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (100,- zł).

02.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

03.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

04.12.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

05.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

06.12.2018: O dobre, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

07.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

8.12.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

09.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

10.12.2018: Za dusze śp. Marianny i Jana Wasilewskich – intencja od wnuczki (of. 200,- zł).

11.12.2018: rezerwacja – p. Marzena K..

12.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

13.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

14.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

15.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

16.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

17.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

18.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

19.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

20.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

21.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

22.12.2018:  rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

23.12.2018: Intencja błagalna do Trójcy Świętej o uzdrowienie duszy i ciała Jarosława, o wyzwolenie z nałogów, nawrócenie i dobrą spowiedź – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

24.12.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

25.12.2018:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.12.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.12.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

28.12.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.12.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.12.2018O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.12.2018: rezerwacja – p. Marzena K..


Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube