INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

w rycie rzymskim


 

Wykaz intencji na terminy do końca lipca 2022 r.

Na razie NIE przyjmuję intencji na dalsze terminy.

Intencje przyjmuję zasadniczo tylko od wiernych,
którzy przybywają do kaplicy na Msze Święte, które odprawiam.

Przy zamawianiu Mszy Świętych:

  1. Od razu precyzujmy intencję.
  2. Od razu składajmy ofiarę (stypendium mszalne).

Kontakt.

Wypada przedstawić się z imienia i nazwiska
oraz uwzględnić reguły ortografii grzecznościowej – więcej

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wpisanie swojego adresu mailowego,
by – jeśli będzie stosowne – kapłan mógł udzielić odpowiedzi.


Ofiary – stypendia mszalne – możemy przesyłać na konto nr:

81 7065 0002 0650 9958 7404 0001

IBAN : PL 81 7065 0002 0650 9958 7404 0001

SWIFT / BIC : NBPLPLPW


Konto osobiste służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne) składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać
i zapewniam o modlitwie

ks. Jacek Bałemba SDB


KALENDARZ INTENCJI

zob. także: Służba Boża


R O K   2 0 2 2

CZERWIEC 2022

01.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Stanisławę i Jana – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

02.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Czesławę i Czesława – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

03.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Jana i Henryka – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

04.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Jana i Anzelma – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

05.06.2022, godz. 20.00: O błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim oraz dla wszystkich duchowo i materialnie wspierających tutejsze duszpasterstwo i kapłana.

06.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Ewę i Kornela – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

07.06.2022, godz. 18.00: Za śp. Juliana i Erykę – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

08.06.2022, godz. 8.00: Za dusze czyśćcowe – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

09.06.2022, godz. 7.30: Za dusze czyśćcowe – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

10.06.2022, godz. 20.00: Za dusze czyśćcowe – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

11.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Stanisławę i Mariana – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

12.06.2022, godz. 20.00: W int. własnej – w 32. rocznicę święceń kapłańskich.

13.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Helenę i Wincentego – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

14.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Janinę i Ilonę – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

15.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Danutę i Józefa – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

16.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Katarzynę i Floriana – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

17.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Katarzynę i Floriana – int. od. p. J. M. (of. 140,- zł).

18.06.2022, godz. 20.00: O pojednanie małżonków Jacka i Katarzyny oraz o łaskę wiary katolickiej i miłość w rodzinie. – int. od p. P. F. (of. 100,- zł).

19.06.2022, godz. 19.00: Za rodziców śp. Janinę i śp. Henryka – int. od córki Urszuli (of. 100,- zł).

20.06.2022, godz. 20.00: Za Michalinę – o łaskę świętej wiary katolickiej – int. od rodziców Urszuli i Roberta W. (of. 100,- zł).

21.06.2022, godz. 20.00: O powszechne umiłowanie cnoty czystości, szczególnie dla dzieci i młodzieży. – int. od p. P. F. (of. 100,- zł).

22.06.2022, godz. 20.00: Za Śp. Kazimierę, Bronisławę, Juliannę, Macieja, Adama i Wojciech GOCLIK oraz Józefa ŚWIDZIŃSKIEGO – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

23.06.2022, godz. 20.00: Za Śp. Antoninę, Lucjana i Czesława GAJEK, Śp. Mariannę GAGATEK – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

24.06.2022, godz. 20.00: Za śp. Janusza i Danutę Jarzębowskich oraz o nawrócenie na wiarę katolicką dla ich dzieci Sylwii, Pawła i Karoliny. – int. od p. P. F. (of. 100,- zł).

25.06.2022, godz. 20.00: Za Śp. Janinę, Józefę, Stanisława, Józefa WIŚNIEWSKICH – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

26.06.2022, godz. 19.00: Za Śp. Annę, Ludwika, Stanisława, Krzysztofa i Andrzeja SOCHA – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

27.06.2022, godz. 20.00: Za moich synów Damiana i Radosława, w dniu ich urodzin, o Łaskę nawrócenia, Łaskę prawowiernej Wiary Katolickiej i Łaskę wytrwania w Wierze aż do śmierci. – int. od p . J. G. (of. 100,- zł).

28.06.2022, godz. 20.00: Za Śp. Katarzynę i Jana WOJTYRA i Helenę GRZEŻUŁKOWSKĄ – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

29.06.2022, godz. 20.00: O powrót do katolickiej wiary i sprawowanie tylko i wyłącznie Mszy Świętej w rycie własnym Kościoła Katolickiego dla księdza Andrzeja – int. od pp. R. i J. B. (of. 100,- zł). 

30.06.2022, godz. 20.00: O błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla całej rodziny – int. od p. D. D. (100,- zł).

LIPIEC 2022

1.07.2022, godz. 20.00: W intencji dzieci, które podczas Mszy Świętych w rycie rzymskim przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w Międzyborzu – int. od p. E. M. (100,- zł).

2.07.2022, godz. 20.00: O nawrócenie na wiarę katolicką, dobrą spowiedź, uwolnienie od wszelkich nałogów i złych duchów dla Jakuba D., Tomasza D., Kamila R. i Dawida K. – int. od p. P. F. (of. 100,- zł).

3.07.2022, godz. 19.00: Za dusze śp. Rozalii, śp. Ludwika oraz śp. Klary. – int. od p. M. B. (of. 50,- zł).

4.07.2022: Za śp. Tatę Stanisława oraz o nawrócenie na wiarę katolicką i dobrą spowiedź dla Mamy – int. od córki Anny (of. 100,- zł).

5.07.2022: O zawarcie sakramentu małżeństwa Daniela i Eli – int. od ojca (of. 100,- zł).

6.07.2022: O Łaskę powrotu do Prawowiernej Wiary Katolickiej i o wszelkie Łaski do Zbawienia potrzebne dla Rodzeństwa Żyjącego oraz o Miłosierdzie Boże i Łaskę Nieba dla Zmarłych sióstr Ireny i Kazimiery. – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

7.07.2022: O Miłosierdzie Boże i Łaskę Nieba dla Śp. Józefa SUCHEGO i dla Wszystkich Zmarłych, którym w swoim życiu uchybiłem należnej czci lub którzy z mojego powodu popełnili jakikolwiek grzech. – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

8.07.2022: O Łaskę powrotu do Prawowiernej Wiary Katolickiej i o wszelkie Łaski do Zbawienia potrzebne dla Wszystkich Żyjących, którym w swoim życiu uchybiłem należnej czci lub z mojego powodu popełnili jakikolwiek grzech. – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

9.07.2022: W dniu moich urodzin o Łaski do Zbawienia potrzebne dla całej mojej rodziny: dla mnie, żony Ireny, synów Damiana i Radosława, córek Eweliny i Emilii, zięcia Andrzeja, synowej Bożeny i wnucząt Mikołaja i Oliwii – int. od p. J. G. (of. 100,- zł).

10.07.2022: O nawrócenie na katolicką wiarę naszych dzieci Natalii, Piotra, Wiktora, Moniki oraz Rozalii. – int. od p. M. B. (of. 50,- zł).

11.07.2022: O błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Krzysztofa w dniu urodzin – int. od p. D. D. (100,- zł).

12.07.2022: O łaskę i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla córki Anny, zięcia Pawła i wnuków Jana, Julii, Jonasa – int. od p. Krystyny (of. 50,- zł).

13.07.2022: O rozeznanie swojego powołania, łaskę i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla córki Zofii, w 20-stą rocznicę urodzin. – int. od pp. Grzegorza i Anny B. (of. 100,- zł).

14.07.2022: O łaskę i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla córki Agnieszki, zięcia Norberta i wnuka Maximiliana – int. od p. Krystyny (of. 50,- zł).

15.07.2022: O błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla rodziny Grządkowskich – int. od pp. G. (of. 100,- zł).

16.07.2022: O zmiłowanie Boże nad wszystkimi duszami w czyśćcu cierpiącymi, o odpuszczenie im grzechów, aby mogły dostąpić Nieba i wielbić Boga – int. od pp. G. (of. 100,- zł).

17.07.2022: O zawarcie sakramentu małżeństwa Moniki i Wiktora, wszelkie potrzebne łaski o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. – int. od p. M. B. (of. 50,- zł).

18.07.2022: Za śp. Ks. Juliana Michalca.

19.07.2022: O łaskę i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla syna Adama, synowej Małgorzaty i wnuczek Leny i Poli – int. od p. Krystyny (of. 50,- zł).

20.07.2022: Dziękczynna za dar codziennej Mszy Świętej w rycie rzymskim, posługę Kapłana katolickiego oraz za wszelkie otrzymane łaski dla duszpasterstwa – int. od p. P. F. (of. 200,- zł).

21.07.2022: O łaskę nawrócenia do Boga i uzdrowienie duszy i ciała męża Zbigniewa – int. od p. Krystyny (of. 50,- zł).

22.07.2022: Za śp. Władysławę Mulak, Janinę Adamsbaum, Stefanię Młotek, Sabinę Bąkowską, Elżbietę Bilińską oraz za wszystkie zmarłe Panie z Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu – int. od p. P. F. (of. 100,- zł-).

23.07.2022: Za dusze rodziców – śp. Jadwigi i Zdzisława – int. od córki Elżbiety (of. 100,- zł).

24.07.2022: O błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim oraz dla wszystkich duchowo i materialnie wspierających tutejsze duszpasterstwo i kapłana.

25.07.2022: W intencji nawrócenia Marty, Natalii, Krzysztofa i Mirosława – int. od. p. I. M. (of. 100,- zł).

26.07.2022: O życie wieczne w Niebie dla dusz: Mieczysława, Mieczysławy, Lesława i Stanisława – int. od p. I. M. (of. 100,-zł).

27.07.2022: Za dusze rodziców – śp. Kazimiery i Ignacego – int. od syna Józefa (of. 100,- zł).

28.07.2022: O łaskę poznania prawdziwie katolickiej wiary dla naszych dzieci – Pawła, Grzegorza, Moniki i ich rodzin – int. od rodziców (of. 100,- zł).

29.07.2022: Za śp. Mariana i Mirosławę Feja, Jana Turowskiego oraz Mariusza Pasztetnika – int. od p. P. F. (of. 100,- zł).

30.07.2022: Za śp. tatę – Józefa Baja. – int. od p. S. B. (of. 100,- zł).

31.07.2022: O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Roberta, Urszuli i Michaliny – int. od pp. Roberta i Urszuli W. (of. 100,- zł).

SIERPIEŃ 2022

01.08.2022: O łaskę wiary świętej dla Michaliny – int. od rodziców Roberta i Urszuli W. (100,- zł).

02.08.2022: Za zmarłych rodziców Janusza i Grażyny oraz zmarłych dziadków z obu stron – int. od p. Marcina G. (100,- zł).

03.08.2022: Za zmarłego Andrzeja Masternaka – int. od p. Marcina G. (100,- zł).

17.08.2022: W intencji własnej – z okazji imienin – int. wł. ks. J. B.

 


Na razie NIE przyjmuję intencji na dalsze terminy.

Intencje przyjmuję zasadniczo tylko od wiernych,
którzy przybywają do kaplicy na Msze Święte, które odprawiam.


Stałe doroczne rezerwacje salezjańskie:

1 lutego: Za zmarłych współbraci.
5 listopada: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.
25 listopada: Za zmarłych rodziców współbraci.

Rezerwacje osobiste:

15 kwietnia: Za tatę, śp. Stanisława (r. śm.).
17 sierpnia: W intencji własnej (z okazji imienin).
20 listopada: Za mamę, śp. Stanisławę (r. śm.).


Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.