INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

KRR – klasyczny ryt rzymski
(tzw. Msza Święta trydencka)


Przy zamawianiu Mszy Świętych możemy posłużyć się poniższym formularzem,
podając:

swoje imię i nazwisko,
swój adres mailowy,
sformułowaną intencję
oraz proponowaną datę odprawienia Mszy Świętej.

W korespondencji zachowujemy reguły ORTOGRAFII GRZECZNOŚCIOWEJ

– więcej tutaj

Intencje mszalne przyjmuję na razie tylko na rok 2019.
Lista terminów jest już wypełniona.
Jeśli będę miał możliwość przyjmowania intencji na rok 2020,
poinformuję Państwa tutaj.Aktualizacja 19.06.2019!

Kilka miesięcy temu, na polecenie moich Przełożonych, została dokonana zmiana banku i (co za tym idzie) numeru mojego konta.
W ostatnich dniach okazało się, że nazwa owego banku widnieje na  liście podmiotów związanych z niedawną gorszącą paradą. W związku z tym, w porozumieniu z moim Przełożonym, podjąłem decyzję, aby dokonać zmiany konta.

Nowy numer – już aktualny:  81 7065 0002 0650 9958 7404 0001


Konto osobiste służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne) składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać i zapewniam o modlitwie

x. Jacek Bałemba SDB


R O K   2 0 1 9

SIERPIEŃ 2019

1.08.2019:  Za śp. Stanisława Laskowskiego (greg. 29), (of. 50,- zł) – int. od p. Piotra L.

2.08.2019: Za śp. Stanisława Laskowskiego (greg. 30), (of. 50,- zł) – int. od p. Piotra L.

3.08.2019: O uwolnienie od dręczeń duchowych i łaskę nawrócenia na tradycyjną katolicką wiarę syna Michała oraz o uzdrowienie relacji małżeńskich i rodzinnych – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

4.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (6/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

5.08.2019: O nawrócenie córki Joanny i pojednanie z rodziną – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

6.08.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

7.08.2019: O zdrowie duszy i ciała dla wszystkich w rodzinie Zofii i Jerzego – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł). 

8.08.2019: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Hanny w dniu 9 urodzin – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł). 

9.08.2019: O łaskę pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania dla Kamila z Japonii – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł). 

10.08.2019: O wieczne zbawienie dla Śp. Józefa Bobika, żony Janiny i córki Krystyny – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

11.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (7/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

12.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (8/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

13.08.2019: O wieczne zbawienie dla Śp. Bronisława Pitonia i żony Marii – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

14.08.2019: O wieczne zbawienie dla Śp. Kazimierza Stączka i żony Marii – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

15.08.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

16.08.2019: O wieczne zbawienie Śp. Józefa Stocha, żony Reginy i syna Andrzeja – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

17.08.2019: W intencji własnej – z okazji imienin.

18.08.2019Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Marzeny i Jerzego w 35 rocznicę sakramentu małżeństwa – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

19.08.2019: O wieczne zbawienie dla Śp. Franciszka Stocha i żony Anny – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

20.08.2019: O wieczne zbawienie Śp. Jana Bobaka, żony Marianny i syna Stanisława – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

21.08.2019: O wieczne zbawienie dla Śp. Marii Bobik oraz Śp. Jana – intencja od p. J. B. (of. 50,- zł).

22.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (9/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

23.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (10/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

24.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (11/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

25.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (12/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

26.08.2019: W intencji przebłagalnej i z prośbą o nawrócenie Jacka i Dominiki, Adama, Rafała i Niny, Irminy i Klaudii, oraz wszystkich członków rodziny którzy utracili wiarę w Boga w Trójcy Jedynego oraz o wypełnienie woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława, oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o śmierć szczęśliwą w łasce Bożej. (6/11) – intencja od p. Grażyny M. (of. 75,- zł).

27.08.2019: W intencji przebłagalnej i z prośbą o nawrócenie Jacka i Dominiki, Adama, Rafała i Niny, Irminy i Klaudii, oraz wszystkich członków rodziny którzy utracili wiarę w Boga w Trójcy Jedynego oraz o wypełnienie woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława, oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o śmierć szczęśliwą w łasce Bożej. (7/11) – intencja od p. Grażyny M. (of. 75,- zł).

28.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (13/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

29.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (14/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

30.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (15/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

31.08.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (16/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

WRZESIEŃ 2019

1.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (1/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

2.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (2/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

3.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (3/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

4.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (4/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

5.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (5/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

6.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (6/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

7.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (7/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

8.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (8/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

9.09.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące (9/9) – intencja od p. K. P. (of. 50,- zł).

10.09.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (17/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

11.09.2019: Za śp. Stanisława Kurpiewskiego (18/18) – intencja od córek Aliny i Reginy (of. 100,- zł).

12.09.2019: O dobrą spowiedź dla Michała – intencja od p. M. G. (of. 200,- zł).

13.09.2019: Msza dziękczynna za Rodziców ofiarodawcy, w 48 rocznicę Ich ślubu – intencja od p. Krzysztofa M. (of. 100,- zł).

14.09.2019: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

15.09.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

16.09.2019: Msza dziękczynna za uzdrowienie małżeństwa ofiarodawcy, w 25 rocznicę ślubu – intencja od p. Krzysztofa M. (of. 100,- zł).

17.09.2019: O zbawienie dusz Babć i Dziadków ofiarodawcy – intencja od p. Krzysztofa M. (of. 100,- zł).

18.09.2019: O ochronę przed atakami mocy ciemności – intencja od p. Teresy (of. 100,- zł).

19.09.2019: O nawrócenie Iwony, Krzysztofa i Bartłomieja, i Boże Błogosławieństwo dla nich przez Przemożne Wstawiennictwo Matki Najświętszej – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

20.09.2019: O wypełnienie woli Pana Boga w życiu dzieci ofiarodawcy – intencja od p. Krzysztofa M. (of. 200,- zł).

21.09.2019: O wypełnienie woli Pana Boga w życiu księdza Michała Woźnickiego – intencja od p. Krzysztofa M. (of. 200,- zł).

22.09.2019: W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Romany Kupczyk z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin – p. Marian K. (of. 200,- zł).

23.09.2019: Z prośbą do Trójcy Świętej o uzdrowienie duszy i ciała Jarosława, nawrócenie, wyzwolenie z nałogów i dobrą spowiedź – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

24.09.2019: W intencji nawrócenia oraz pogłębienia wiary dla mnie i moich dzieci: Urszuli i jej męża Aleksandra, Michała, Zuzanny, Marcelego, Miriam, Piotra i Pawła. Oprócz zdrowia duchowego proszę, o ile to zgodne z wolą Bożą, o zdrowie dla nich. O znalezienie odpowiedniego kandydata na męża dla Zuzanny. Ja chciałabym mieć więcej radości i pogody ducha. Dla nas wszystkich i dla Miriam o łaski Boże i żebyśmy w pokorze odczytywali wolę Bożą i zauważali Jego działanie. – intencja od p. Barbary T. (of. 100,- zł).

25.09.2019: O zbawienie duszy dla śp. Bożenny Zbrożek, Danuty i Mirosława Pileckich, Marii i Stanisława Wilczków, Henryki i Józefa Zbrożków, Andrzeja i Jadwigi Bieńkowskich – intencja od p. Marcina Z. (of. 300,- zł).

26.09.2019: W intencji wiecznego zbawienia dla Grzegorza Masiaka – intencja od p. J. C. (of. 80,- zł).

27.09.2019: W intencji przebłagalnej i z prośbą o nawrócenie Jacka i Dominiki, Adama, Rafała i Niny, Irminy i Klaudii, oraz wszystkich członków rodziny którzy utracili wiarę w Boga w Trójcy Jedynego oraz o wypełnienie woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława, oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o śmierć szczęśliwą w łasce Bożej. (8/11) – intencja od p. Grażyny M.

28.09.2019: O ratunek i wybawienie dla duszy zmarłego Bolesława – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

29.09.2019: W intencji wiecznego zbawienia dla Grzegorza Masiaka – intencja od p. J. C. (of. 80,- zł).

30.09.2019: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Krystyny w 82 rocznicę urodzin – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

PAŹDZIERNIK 2019

1.10.2019: W intencji wiecznego zbawienia dla Grzegorza Masiaka – intencja od p. J. C. (of. 80,- zł).

2.10.2019: Za świętej pamięci Jana i Marię Hyjek – int. od p. K. P. (of. 100,- zł).

3.10.2019: O nawrócenie moich dzieci – intencja od p. E. B. (of. 200,- zł).

4.10.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Dominika F. (of. 50,- zł).

5.10.2019: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii i Stanisława Kaszczyszyn oraz ich dzieci – int. od p. K. P. (of. 100,- zł).

6.10.2019: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Michała Juchy – int. od p. K. P. (of. 100,- zł).

7.10.2019: O sakrament małżeństwa dla Roberta i Edyty – intencja od p. E. B. (of. 200,- zł).

8.10.2019: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wszystkich, którym wyrządziłem szkodę i winienem zadośćuczynienie – int. od p. K. P. (of. 100,- zł).

9.10.2019: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wszystkich, którym wyrządziłem szkodę i winienem zadośćuczynienie – int. od p. K. P. (100,- zł).

10.10.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

11.10.2019: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wszystkich, którym wyrządziłem szkodę i winienem zadośćuczynienie – int. od p. K. P. (of. 100,- zł).

12.10.2019: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Dary Ducha Świętego dla Brygidy w 83 rocznicę urodzin – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

13.10.2019: O łaskę dobrej spowiedzi i dobrą śmierć dla Jana, Marii i Jerzego – intencja od p. Agnieszki W. (50,- zł).

14.10.2019: O nawrócenie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boże dla Ireneusza i Jadwigi – intencja od p. Ewy D.

15.10.2019: Za śp. męża Kazimierza w 3. rocznicę śmierci – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

16.10.2019: O łaskę wiary, dary Ducha Świętego i święte życie dla Roberta, Marceliny i Ady – intencja od p. Agnieszki W. (of. 50,- zł).

17.10.2019: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

18.10.2019: O błogosławieństwo Boże i wiarę w rodzinie Agnieszki i Jacka – intencja od p. Agnieszki W. (of. 50,- zł).

19.10.2019: Intencja błagalna o dar nieba dla śp. Lucyny – intencja od p. Agnieszki W. (of. 100,- zł).

20.10.2019: Za duszę śp. Karolina Mateja – intencja od p. Doroty K. (of. 70,- zł).

21.10.2010: rezerwacja – p. Jolanta M. (of. 100,- zł).

22.10.2019: rezerwacja – p. Jolanta M. (of. 100,- zł).

23.10.2019: Za śp. rodziców Janinę i Józefa w 10. rocznicę śmierci – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

24.10.2019: rezerwacja – p. Jolanta M. (of. 100,- zł).

25.10.2019: W intencji brata Wojciecha w dniu urodzin – intencja od p. M. G. (of. 200,- zł).

26.10.2019: W intencji śp. Edwarda Sobolewskiego – intencja od pp. Piotra i Amandy Cz. (of. 50,- zł).

27.10.2019W intencji przebłagalnej i z prośbą o nawrócenie Jacka i Dominiki, Adama, Rafała i Niny, Irminy i Klaudii, oraz wszystkich członków rodziny którzy utracili wiarę w Boga w Trójcy Jedynego oraz o wypełnienie woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława, oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o śmierć szczęśliwą w łasce Bożej. (9/11) – intencja od p. Grażyny M.

28.10.2019: rezerwacja – p. Jolanta M. (of. 100,- zł).

29.10.2019: W intencji Adama i Renaty Pilackich oraz ich synka Mikołaja Tomasza: aby w ich życiu wypełniała się Wola Boża – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

30.10.2019: W intencji Adama i Renaty Pilackich oraz ich synka Mikołaja Tomasza: aby w ich życiu wypełniała się Wola Boża – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

31.10.2019: W intencji Adama i Renaty Pilackich oraz ich synka Mikołaja Tomasza: aby w ich życiu wypełniała się Wola Boża – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

LISTOPAD 2019

01.11.2019: Za dusze zmarłych Piotrusia Gołaszewskiego, Kazimierza, Mariannę i Tadeusza Siliwoniuków, Jana i Stanisławę Myć, Henryka Tymoszuka, Beatę i Sławomira Szamuków i wszystkich z rodzin Siliwoniuków, Władzimiruków, Myciów, Wasiluków, Gołaszewskich, Tymoszuków – intencja od A., D. G. (of. 50,-zł).

2.11.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

3.11.2019: W intencji śp. Wacława Michalaka – intencja od pp. Piotra i Amandy Cz. (of. 80,- zł).

04.11.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

05.11.2019: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

6.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

7.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

8.11.2019: rezerwacja – p. Marian K.

9.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

10.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

11.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

12.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

13.11.2019: Za śp. Mariannę Pilacką – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

14.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

15.11.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

16.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

17.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

18.11.2019: O nawrócenie, Dary Ducha Świętego i wypełnienie Woli Bożej w życiu Patrycji – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

19.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

20.11.2019: Za moją mamę śp. Stanisławę Bałemba – w 32. rocznicę śmierci.

21.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

22.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

23.11.2019: Za dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych ze wszystkich pokoleń z rodziny Adama i Renaty Pilackich – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

24.11.2019: Za śp. Ks. Kazimierza Jarosza – intencja od p. Leonardy Z. (of. 50,- zł).

25.11.2019: Za zmarłych rodziców współbraci salezjanów.

26.11.2019: O zbawienie duszy Księdza Prałata Dobromira Ziarniaka oraz ojca chrzestnego ofiarodawcy, o błogosławieństwo Boże dla Rodziców i matki chrzestnej ofiarodawcy – w 47 rocznicę chrztu – intencja od p. Krzysztofa M. (of. 100,- zł).

27.11.2019:  W intencji przebłagalnej i z prośbą o nawrócenie Jacka i Dominiki, Adama, Rafała i Niny, Irminy i Klaudii, oraz wszystkich członków rodziny którzy utracili wiarę w Boga w Trójcy Jedynego oraz o wypełnienie woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława, oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o śmierć szczęśliwą w łasce Bożej. (10/11) – intencja od p. Grażyny M.

28.11.2019: rezerwacja – p. Jolanta M. (of. 100,- zł).

29.11.2019: Za śp. Ks. Wacława Jamroza – intencja od p. Leonardy Z. (of. 50,- zł).

30.11.2019: Dziękczynna za otrzymane łaski – intencja od p. Elżbiety B. (of. 200,- zł).

GRUDZIEŃ 2019

1.12.1019: Za śp. Kazimierza w 5 rocznicę śmierci – intencja od p. Ewy D.

2.12.2019: rezerwacja – p. Jolanta M. (of. 100,- zł).

3.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

4.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

5.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

6.12.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Dominika F. (of. 50,- zł).

7.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

8.12.2019: W intencji Natalii o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Niepokalanej, o życie w łasce uświęcającej, o łaskę dobrych wyborów zgodnych z wolą Bożą w dorosłym życiu – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

9.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

10.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

11.12.2019: O silną wiarę, porzucenie nałogów, o dojrzałość duchową i wypełnienie Woli Bożej w życiu Jerzego – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).

12.12.2019: W intencji wynagradzającej Panu Bogu za wydarzenia nazwane ‚dni islamu’ oraz ‚dni judaizmu’, które miały miejsce w Kościele Katolickim – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

13.12.2019: W intencji wszystkich żyjących osób z rodziny Adama i Renaty Pilackich: o wstrząśnięcie sumieniami, o dobre spowiedzi, o nawrócenie dla niewierzących – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

14.12.2019: W intencji wszystkich żyjących osób z rodziny Adama i Renaty Pilackich: o wstrząśnięcie sumieniami, o dobre spowiedzi, o nawrócenie dla niewierzących – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

15.12.2019: W intencji wszystkich żyjących osób z rodziny Adama i Renaty Pilackich: o wstrząśnięcie sumieniami, o dobre spowiedzi, o nawrócenie dla niewierzących – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

16.12.2019: W intencji wszystkich żyjących osób z rodziny Adama i Renaty Pilackich: o wstrząśnięcie sumieniami, o dobre spowiedzi, o nawrócenie dla niewierzących – intencja od p. Adama P. (100,- zł).

17.12.2019:  Za śp. Ks. Tadeusza Kiersztyna – intencja od p. Leonardy Z. (of. 50,- zł).

18.12.2019:  Za śp. Ks. Franciszka Zelka – intencja od p. Leonardy Z. (50,- zł).

19.12.2019: rezerwacja własna (1/4)

20.12.2019: rezerwacja własna (2/4)

21.12.2019: rezerwacja własna (3/4)

22.12.2019: rezerwacja własna (4/4)

23.12.2019: W intencji Justyny – o opiekę i pomoc Bożą w pomyślnym ukończeniu doktoratu (int. dub).

24.12.2019: Rezerwacja – intencja od p. Aleksandry i D. G. (of. 50,- zł).

25.12.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.12.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.12.2019: W intencji przebłagalnej i z prośbą o nawrócenie Jacka i Dominiki, Adama, Rafała i Niny, Irminy i Klaudii, oraz wszystkich członków rodziny którzy utracili wiarę w Boga w Trójcy Jedynego oraz o wypełnienie woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława, oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o śmierć szczęśliwą w łasce Bożej. (10/11) – intencja od p. Grażyny M.

28.12.2019: W intencji Justyny – o opiekę i pomoc Bożą w pomyślnym ukończeniu doktoratu (int. dub).

29.12.2019: W intencji rodziny Szymańskich, o zgodne i katolickie życie (int dub.).

30.12.2019: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Ireneusza G. (of. 100,- zł).

31.12.2019: O przebłaganie Trójcy Przenajświętszej za grzechy popełnione w rodzinach Marzeny i Jerzego – intencja od p. Marzeny K. (of. 50,- zł).


Do odprawienia także – w roku 2020:
– Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja anonimowa (of. 70,- zł).
– Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja anonimowa (of. 100,- zł).
– Zgodnie z wolą Ofiarodawcy (of. 100,- zł).
– O nowe święte powołania kapłańskie wierne Tradycji – intencja od p. Marty R. (of. 50,- zł).


Intencje mszalne przyjmuję na razie tylko na rok 2019.


Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube