INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

KRR – klasyczny ryt rzymski
(tzw. Msza Święta trydencka)

.
R O K  2 0 1 7

STYCZEŃ 2017

1.01.2017, godz. 8.45: O czystą katolicką wiarę i o ochronę przed wszelkim złem dla Patrycji (4/9) – intencja od p. W. M. (of. 50,- zł).

2.01.2017, godz. 18.00: O czystą katolicką wiarę i o ochronę przed wszelkim złem dla Patrycji (5/9) – intencja od p. W. M. (of. 50,- zł).

3.01.2017, godz. 18.00: O czystą katolicką wiarę i o ochronę przed wszelkim złem dla Patrycji (6/9) – intencja od p. W. M. (of. 50,- zł).

4.01.2017, godz. 6.30: O czystą katolicką wiarę i o ochronę przed wszelkim złem dla Patrycji (7/9) – intencja od p. W. M. (of. 50,- zł).

5.01.2017, godz. 9.00: O czystą katolicką wiarę i o ochronę przed wszelkim złem dla Patrycji (8/9) – intencja od p. W. M. (of. 50,- zł).

06.01.2017, godz. 19.00: O potrzebne łaski na drodze rozpoznawania powołania do życia zakonnego dla brata Karola C. we wspólnocie Benedyktynów – intencja od rodziców – Jakuba i Doroty (of. 100,- zł).

7.01.2017, godz. 18.00: O czystą katolicką wiarę i o ochronę przed wszelkim złem dla Patrycji (9/9) – intencja od p. W. M. (of. 50,- zł).

8.01.2017, godz. 17.30: Za śp. Andrzeja, Jana, Jana, Reginę, Romana, Edwarda, Marię, Aleksandrę, Jana oraz wszystkie dusze zmarłych z naszych rodzin – intencja od p. R. M. (of. 100,- zł).

9.01.2017, godz. 18.00: O błogosławieństwo Boże dla kapłanów wiernych Tradycji oraz o powstanie w Polsce wyższego seminarium duchownego dla przygotowania kapłanów wiernych Tradycji – intencja od p. R. M. (of. 100,- zł).

10.01.2017, godz. 15.30: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (1/12) – intencja od p. G. M. (of. 60,- zł).

11.01.2017, godz. 12.30: Do Miłosierdzia Bożego o przymnożenie wiary, opiekę Matki Bożej, nawrócenie i zbawienie dla wszystkich członków rodziny Siostry Cecylii Jaworskiej – intencja przyjęta w Śląskim Środowisku Wiernych Tradycji Łacińskiej w Bytomiu (of. 50,- zł).

12.01.2017, godz. 19.30: Za konających i idących na potępienie o łaskę przyjęcia zbawienia – intencja przyjęta w Śląskim Środowisku Wiernych Tradycji Łacińskiej w Bytomiu (of. 50,- zł).

13.01.2017, godz. 14.30: Z podziękowaniem za łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Bożeny, w 72 r. urodzin (of. 50,- zł).

14.01.2017, godz. 13.00: W intencji Jakuba, kleryka piątego roku WSD, o mocną wiarę i umiłowanie Pana Jezusa nade wszystko – intencja od Rodziców (of. 50,- zł).

15.01.2017, godz. 8.00: O zbawienie wieczne dla męża, śp. Ryszarda, w dniu jego urodzin oraz o wypełnienie Woli Bożej dla pozostałej w żałobie rodziny zmarłego – intencja od Hanny N. (of. 100,- zł).

16.01.2017 – nie odprawiona z powodu choroby.

17.01.2017 – nie odprawiona z powodu choroby.

18.01.2017 – nie odprawiona z powodu choroby.

19.01.2017 – nie odprawiona z powodu choroby.

20.01.2017 – nie odprawiona z powodu choroby.

Z racji nieodprawienia Mszy Świętych w dniach 16-20.01.2017, z powodu choroby, wszystkie intencje zostają przesunięte o pięć dni.

21.01.2017, godz. 14.00: O łaskę nawrócenia, zdrowie duszy i ciała, uwolnienie od leków dla Jerzego (of. 50,- zł).

22.01.2017, godz. 8.00: O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Pawła. O łaskę Nieba dla śp. Wandy i Jana – intencja od Mirosławy Sz. (of. 50,- zł).

23.01.2017, godz. 19.30: O łaski Matki Bożej Niepokalanej dla Marii i całej jej rodziny – intencja od Marii B. (of. 50,- zł).

24.01.2017, godz. 14.45: W intencji Janusza z prośbą do NMP o ratunek dla jego duszy (of. 100,- zł).

25.01.2017, godz. 15.00: W intencji Alicji i Karoliny z prośbą do NMP, aby miała je w swojej przemożnej opiece (of. 50,- zł).

26.01.2017, godz. 16.00: Z podziękowaniem za łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla syna Romana, z okazji urodzin – intencja od matki (of. 50,-).

27.01.2017, godz. 15.30Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

28.01.2017, godz. 15.00: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

29.01.2017, godz. 8.00: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

30.01.2017, godz.14.30: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (1/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

31.01.2017, godz. 16.30: Za śp. mamę Stefanię – intencja od p. Bożeny (of. 50- zł).

LUTY 2017

1.02.2017, godz. 15.30: Za zmarłych Współbraci salezjanów.

2.02.2017, godz. 15.00: Za śp. rodziców, braci, bratową Wiesławę Buglewicz i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Haliny (of. 50- zł).

3.02.2017, godz. 18.00: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (1/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

4.02.2017, godz. 8.30: O błogosławieństwo dla Joli i jej poczętego synka, żeby urodził się szczęśliwie i kochał Pana Boga i ludzi, i był nadzieją rodziców; za Martę, która ma 2 córki po cesarskim cięciu, aby miała syna, który by kochał Boga i miał opiekę Matki Bożej (of. 100,- zł).

5.02.2017, godz. 8.00: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań (of. 100,- zł) – intencja od p. S. K. z Gdańska.

6.02.2017: O konkretne rozwiązanie spraw i przyszłość zgodną z Wolą Bożą dla ks. Jacka Bałemby – intencja od p. G. D..

7.02.2017, godz. 16.30: Za śp. męża Jana, w 3. r. śm. – intencja od p. Bożeny (of. 50- zł).

8.02.2017, godz. 10.00: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (2/12) – intencja od p. G. M. (of. 70,- zł)

9.02.2017, godz. 11.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (1/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

10.02.2017, godz. 11.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (2/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

11.02.2017, godz. 11.15: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspomagają moją służbę kapłańską oraz dla ich Rodzin – intencja własna (x. J. B.).

12.02.2017, godz. 8.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (3/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

13.02.2017, godz. 10.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (4/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

14.02.2017, godz. 16.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (5/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

15.02.2017, godz. 16.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (6/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

16.02.2017, godz. 16.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (7/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

17.02.2017, godz. 10.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (8/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

18.02.2017, godz. 8.45: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (9/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

19.02.2017, godz. 8.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Szymona (10/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

20.02.2017, godz. 19.00: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (2/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

21.02.2017, godz. 17.30: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (2/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

22.02.2017, godz. 16.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (1/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

23.02.2017, godz. 16.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (2/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

24.02.2017, godz. 16.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (3/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

25.02.2017, godz. 8.30: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (4/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

26.02.2017, godz. 8.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (5/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

27.02.2017, godz. 17.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (6/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

28.02.2017: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (7/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

MARZEC 2017

1.03.2017, godz. 17.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (8/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

2.03.2017, godz. 17.00: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (9/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

3.03.2017, godz. 17.15: O dar wiary i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Martyny (10/10) – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

4.03.2017, godz. 8.00: Za śp. Kazimierza – intencja od żony Marii D. (of. 140,- zł).

5.03.2017, godz. 8.00: O potrzebne łaski i o Boże prowadzenie dla Anny – intencja od p. A. P (of. 50,- zł).

6.03.2017, godz. 19.00: O powrót do Kościoła i zerwanie z grzechem dla Joanny i Marzeny – intencja od p. A. P. (of. 70,- zł).

7.03.2017, godz. 17.00: O czystość serca, o czystą wiarę katolicką, o nadzieję i miłość dla: 1. kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, a w szczególności dla o. Jana OFMConv, ks. Edmunda MIC, s. Angelikę CSFN, s. Agatę i Agnieszkę, ss. od Aniołów, s. Martę i Siostry od Betlejem; 2. najbliższej rodziny: córki Marty i Bartka i o dzieci w łasce Bożej, Zbigniewa, rodziców Marii i Tadeusza, sióstr z rodziną (Katarzyna, Jacek, Wojtek, Ula) oraz kuzynki Basi i wujka Jurka z rodziną; 3. tych, którzy w sercu i dla świata całego, a w szczególności Uli i Jacka z córką i wnukami, ludzi spotkanych w ciągu życia, a w szczególności Heleny i Piotra, Ani Lenartowicz, braci i sióstr ze Wspólnoty Tercjarskiej Franciszkańskiej, a szczególnie br. Ryszarda z rodziną, koleżanek i kolegów oraz pracowników i dyrekcji z pracy, p. dr Ewy Dąbrowskiej, pracowników i pacjentów z Gołubia (1/3) – intencja od p. Krystyny R. (of. 100,- zł).

8.03.0217, godz. 15.00: O czystość serca, o czystą wiarę katolicką, o nadzieję i miłość dla: 1. kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, a w szczególności dla o. Jana OFMConv, ks. Edmunda MIC, s. Angelikę CSFN, s. Agatę i Agnieszkę, ss. od Aniołów, s. Martę i Siostry od Betlejem; 2. najbliższej rodziny: córki Marty i Bartka i o dzieci w łasce Bożej, Zbigniewa, rodziców Marii i Tadeusza, sióstr z rodziną (Katarzyna, Jacek, Wojtek, Ula) oraz kuzynki Basi i wujka Jurka z rodziną; 3. tych, którzy w sercu i dla świata całego, a w szczególności Uli i Jacka z córką i wnukami, ludzi spotkanych w ciągu życia, a w szczególności Heleny i Piotra, Ani Lenartowicz, braci i sióstr ze Wspólnoty Tercjarskiej Franciszkańskiej, a szczególnie br. Ryszarda z rodziną, koleżanek i kolegów oraz pracowników i dyrekcji z pracy, p. dr Ewy Dąbrowskiej, pracowników i pacjentów z Gołubia (2/3) – intencja od p. Krystyny R. (of. 100,- zł).

9.03.2017, godz. 16.30: O czystość serca, o czystą wiarę katolicką, o nadzieję i miłość dla: 1. kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, a w szczególności dla o. Jana OFMConv, ks. Edmunda MIC, s. Angelikę CSFN, s. Agatę i Agnieszkę, ss. od Aniołów, s. Martę i Siostry od Betlejem; 2. najbliższej rodziny: córki Marty i Bartka i o dzieci w łasce Bożej, Zbigniewa, rodziców Marii i Tadeusza, sióstr z rodziną (Katarzyna, Jacek, Wojtek, Ula) oraz kuzynki Basi i wujka Jurka z rodziną; 3. tych, którzy w sercu i dla świata całego, a w szczególności Uli i Jacka z córką i wnukami, ludzi spotkanych w ciągu życia, a w szczególności Heleny i Piotra, Ani Lenartowicz, braci i sióstr ze Wspólnoty Tercjarskiej Franciszkańskiej, a szczególnie br. Ryszarda z rodziną, koleżanek i kolegów oraz pracowników i dyrekcji z pracy, p. dr Ewy Dąbrowskiej, pracowników i pacjentów z Gołubia (3/3) – intencja od p. Krystyny R. (of. 100,- zł).

10.03.2017, godz. 19.30: O pełnienie Woli Bożej przez Olgierda, o nawrócenie Adrianny, Krzysztofa, Natalii, Runa(?).

11.03.2017, godz. 8.00: Za śp. Mariannę Sudnik – intencja od p. K. S..

12.03.2017, godz. 8.00: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

13.03.2017, godz. 17.15: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

14.03.2017, godz. 16.30: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

15.03.2017, godz. 17.30: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

16.03.2017, godz. 12.30: O łaskę nawrócenia dla Beaty, która żyje w związku niesakramentalnym (of. 50,- zł).

17.03.2017, godz. 12.00: W intencji Alicji (86 l.), o dobre przygotowanie duszy na spotkanie z Panem Bogiem w godzinie śmierci i łaskę wiecznego zbawienia (of. 50,- zł).

18.03.2017, godz. 8.00: Dziękując i wielbiąc Boga za moje życie, za Męża, dzieci i wnuki, proszę o uwolnienie mnie od znamion czerniakowych i ich konsekwencji, i proszę o prawidłowy proces zdrowienia i błogosławieństwo Boże – intencja od p. Jadwigi (of. 20,- zł).

19.03.2017, godz. 8.00: O nawrócenie i łaskę wiecznego zbawienia dla Karola – intencja od pp. M. i A.  (of. 50,- zł).

20.03.2017, godz. 12.00: O przymnożenie wiary dla Hanny i Piotra Folwarskich oraz ich sześciorga dzieci – intencja od p. H. i P. F. (of. 100,- zł).

21.03.2017, godz. 17.30: Za śp. Józefa Kwolek i jego żonę Stefanię oraz za zmarłych z obydwu stron – intencja od p. Wiesławy K. (of. 100,- zł).

22.03.2017, godz. 13.15: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (3/12) – intencja od p. G. M. (of. 70,- zł).

23.03.2017, godz. 12.30: O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny i Marka Truszkowskich oraz o pokój duszy i chwałę Nieba dla śp. Tadeusza Truszkowskiego w 7. rocznicę śmierci – intencja od p. M. D. (of. 100,- zł).

24.03.2017, godz. 9.30: O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Izabeli i jej poczętego Dziecka oraz szczęśliwe rozwiązanie – intencja od p. Marii D. (of. 100,- zł).

25.03.2017, godz. 8.00: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (3/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.03.2017, godz. 10.00: O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Ireneusza i Jadwigi  Świadkowskich – intencja od p. Marii (of. 100,- zł).

27.03.2017, godz. 20.00: O silną wiarę, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i znalezienie dobrej żony dla Michała – intencja od p. M. D. (of. 100,- zł).

28.03.2017, godz. 9.30: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (3/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.03.2017, godz. 18.30: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

30.03.2017, godz. 18.30: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

31.03.2017, godz. 9.45: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

KWIECIEŃ 2017

1.04.2017, godz. 8.00: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

2.04.2017, godz. 8.00: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (4/12) – intencja od p. G. M. (of. 50,- zł).

3.04.2017, godz. 9.15: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

4.04.2017, godz. 16.00: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

5.04.2017, godz. 19.00: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

6.04.2017, godz. 9.45: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 100,- zł).

7.04.2017, godz. 9.30: W intencji zbawienia dusz w czyśćcu cierpiących – intencja od p. Janusza M. (of. 100,- zł).

8.04.2017, godz. 8.00: W intencji nawrócenia żony Aurelii i dzieci: Karola, Grzegorza i Joanny – intencja od p. Janusza M. (of. 100,- zł).

9.04.2017, godz. 8.00: W intencji zbawienia duszy śp. Jana M. – intencja od p. Janusza M. (of. 100,- zł).

10.04.2017, godz. 18.30: W intencji Adama, o nawrócenie i uwolnienie od uzależnień – intencja od p. Mirosławy K. (of. 100,- zł).

11.04.2017, godz. 19.00: W intencji Mirosława, o powrót do czystej katolickiej wiary – intencja od p. Mirosławy K. (of. 100,- zł).

12.04.2017, godz. 10.30: W intencji Malwiny i Wojciecha, o nawrócenie i powrót do czystej katolickiej wiary – intencja od p. Mirosławy K. (of. 50,- zł).

13.04.2017, godz. 20.30: W intencji Bartosza, o powrót do czystej katolickiej wiary – intencja od p. Mirosławy K. (of. 50,- zł).

14.04.2016: WIELKI PIĄTEK

15.04.2017: WIELKA SOBOTA

16.04.2017, godz. 8.00: W intencji Emilki, o powrót do czystej katolickiej wiary – intencja od p. Mirosławy K. (of. 50,- zł).

17.04.2017, godz. 12.00: W intencji x. Jacka Bałemby, o błogosławieństwo Boże i o wypełnienie się Woli Bożej w jego życiu – intencja od pp. R. i  M. J. (of. 10 euro).

18.04.2017, godz. 19.00: W intencji x. Jacka Bałemby, o błogosławieństwo Boże i o wypełnienie się Woli Bożej w jego życiu – intencja od pp. R. i  M. J. (of. 10 euro).

19.04.2017, godz. 18.30: W intencji córki Alexandry, aby obrała drogę korzystania i przyjmowania Sakramentów tylko w klasycznym rycie rzymskim – intencja od pp. R. i  M. J. (of. 10 euro).

20.04.2017, godz. 17.00: O zbawienie duszy dla śp. Margi Sadej – intencja od pp. R. i M. J. (of. 20 euro).

21.04.2017, godz. 17.00: Za śp. Paulinę – w 19 r. śm. – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

22.04.2017, godz. 8.00: Za Ewę i Łukasza – o rozeznanie drogi życiowej i Boże prowadzenie przez wstawiennictwo Matki Bożej – intencja od Ewy i Łukasza (of. 50,- zł).

23.04.2017, godz. 8.00: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i Boże prowadzenie dla Dawida – intencja od p. A. P. (of. 50,- zł).

24.04.2017, godz. 19.00: W intencji przebłagalnej za grzechy bałwochwalstwa w naszych rodzinach oraz błagalnej o złamanie przekleństw ciążących na żyjących i zmarłych przodkach, z powodu szukania uzdrowienia różnymi sposobami, jednocześnie występując przeciwko pierwszemu Przykazaniu Bożemu – intencja od Józefy, Grażyny, Emilii, Sylwii, Sabiny, Beaty, Justyny, Anny, Sabinki (of. 500,- zł).

25.04.2017, godz. 10.30: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (4/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.04.2017, godz. 15.30: Za śp. Stanisława Bałembę z okazji 3. rocznicy śmierci (+15.04.2014).

27.04.2017, godz. 8.15: Za śp. Jana Szatanika i jego rodziców, za rodziców Hober i zmarłych z rodziny Garbiec oraz wszystkich krewnych zmarłych – intencja od p. B. Sz. (of. 50,- zł).

28.04.2017, godz. 11.00: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (4/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.04.2017, godz. 8.15: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i Boże prowadzenie dla Piotra – intencja od p. A. P. (of. 50,- zł).

30.04.2017, godz. 8.15: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i Boże prowadzenie dla małżonków: Teresy i Lecha – intencja od p. A. P. (of. 50,- zł).

MAJ 2017

1.05.2017, godz. 12.00: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (5/12) – intencja od p. G. M. (of. 50,- zł).

2.05.2017, godz. 18.15: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

3.05.2017, godz. 12.00: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

4.05.2017, godz. 20.45: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

5.05.2017, godz. 11.00: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

6.05.2017, godz. 8.00: Za śp. Wandę, Helgę, Krystynę i jej męża, Mariannę, Tadeusza, Wilhelma i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. B. Sz. (of. 50,- zł).

7.05.2017, godz. 8.00: Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o silną wiarę, miłość i zgodę, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla wszystkich moich dzieci i wnuków – intencja od p. B. Sz. (of. 50,- zł).

08.05.2017, godz. 18.15: Za Marię Stefańską z podziękowaniem za 90 lat życia i wszystkie otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo – intencja od p. M. S. (of. 50,- zł).

09.05.2017, godz. 20.50: Z okazji urodzin Ireny Kościelniak o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski – intencja od p. I. K. (of. 50,- zł).

10.05.2017, godz. 10.30: O Boże prowadzenie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i o potrzebne laski dla o. Benedykta Huculaka – intencja od Sylwii (of. 50,- zł).

11.05.2017, godz. 19.15: W intencji córki Alicji o potrzebne łaski – intencja od Grzegorza (of. 50,- zł).

12.05.2017, godz. 10.30: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (1/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

13.05.2017, godz. 12.00: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (2/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

14.05.2017, godz. 21.30: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (3/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

15.05.2017, godz. 20.15: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (4/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

16.05.2017: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (5/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

17.05.2017, godz. 19.00: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (6/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

18.05.2017: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (7/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

19.05.2017, godz. 12.00: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (8/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

20.05.2017, godz. 8.00: O prawidłowy rozwój dziecka i o szczęśliwy poród dla matki dziecka (9/9) – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

21.05.2017, godz. 8.00: O błogosławieństwo Boże dla Heleny Tymoszuk i Kazimiery Gołaszewskiej oraz za śp. Mariannę i Kazimierza Siliwoniuków, Stanisławę i Jana Myciów, Henryka Tymoszuka i Franciszka Gołaszewskiego – intencja od A. i D. G. (of. 50,- zł).

22.05.2017, godz. 20.45: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Patrycji Myć, Alicji Jaroszuk, Dominika Lipki, Karoliny, Patrycji i Alicji Gołaszewskich i Adama Owczarka – intencja od A. i D. G. (of. 50,- zł).

23.05.2017, godz. 20.00: Za dusze śp. zmarłych rodziców: Wiesława i Marianny Sobczyńskich oraz teścia Wacława Wasilewskiego – intencja od p. Stefana S..

24.05.2017, godz. 12.30: Za śp. Jerzego Kruka – od p. H. B. (of. 50,- zł).

25.05.2017, godz. 21.15: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.05.2017, godz. 12.00: Za śp. Teresę Bagińską – intencja od p. Marii D..

27.05.2017, godz. 8.00: O nawrócenie dla Celiny, Leszka, Alicji, Włodka, Jarka, Adama i Mirka – intencja od p. Mirosławy (of. 100,- zł).

28.05.2017, godz. 8.00: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.05.2017: O zerwanie z ezoteryzmem i powrót do Kościoła dla Małgorzaty i jej męża – intencja od p. Sylwii (of. 50,- zł).

30.05.2017: O uświęcenie kapłanów i powrót do Tradycji Kościoła Katolickiego – intencja od p. Sylwii (of. 50,- zł).

31.05.2017: W intencji Sylwii i Sebastiana w 3. r. ślubu – w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej – intencja od p. Sylwii (of. 50,- zł).

CZERWIEC 2017

1.06.2017: W intencji Malwiny i Wojtka w drugą rocznicę ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – intencja od p. Celiny (of. 50,- zł).

2.06.2017: Za śp. Wiktora Gepferta – intencja od p. J. G. (of. 50,- zł).

3.06.2017: Za śp. Monikę i Józefa Kyrczów – intencja od p. J. G. (of. 50,- zł).

4.06.2017Za śp. Gertrudę i Rufina Gepfertów – intencja od p. J. G.. (of. 50,- zł)

5.06.2017: Za śp. Szczepana Grzelaka – intencja od p. J. G. (of. 50,- zł).

06.06.2017: Za Beatę w dniu urodzin o opiekę Matki Bożej i prowadzenie przez Ducha Świętego – intencja od p. Ireny (of. 50,- zł).

7.06.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

8.06.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

9.06.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

10.06.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

11.06.2017Za śp. brata Henryka w 19 r. śm. i duszę jego żony Wiesławy – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

12.06.2017: W intencji własnej w 27. rocznicę święceń kapłańskich.

13.06.2017: Za zmarłych Marię Papinę i Bolesława Papinę – intencja od p. Teresy M. (of. 100,- zł).

14.06.2017: W intencji Marysi Kwiatkowskiej z okazji przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca – o Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziców – intencja od p. Marii D..

15.06.2017: O nawrócenie Marty i Sławka, Łukasza, Gosi, Szymona i Pauliny oraz o błogosławieństwo Boże dla wnuków – intencja od Alicji i Władka (of. 50,- zł).

16.06.2017: O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Jerzego z okazji 25. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego – intencja od p. Teresy M. (of. 50,- zł).

17.06.2017: W intencji duszy zmarłego Jana Majchrzaka i wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu – intencja od p. M. K. (of. 100,- zł).

18.06.2017: Dziękczynno-błagalna z okazji 29. rocznicy ślubu Bogdana i Agnieszki – intencja od p. B. C. (of. 50,- zł).

19.06.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (6/12) – intencja od p. G. M. (of. 100,- zł).

20.06.2017: Na cześć pięciu Ran Zbawiciela, na wynagrodzenie za grzechy popełnione przez członków rodzin Buglewicz i Byczek, z prośbą o łaskę nawrócenia, o miłosierdzie szczególnie na godzinę śmierci (1/5) – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

21.06.2017: Na cześć pięciu Ran Zbawiciela, na wynagrodzenie za grzechy popełnione przez członków rodzin Buglewicz i Byczek, z prośbą o łaskę nawrócenia, o miłosierdzie szczególnie na godzinę śmierci (2/5) – intencja od p. H. B (of. 50,- zł).

22.06.2017: Na cześć pięciu Ran Zbawiciela, na wynagrodzenie za grzechy popełnione przez członków rodzin Buglewicz i Byczek, z prośbą o łaskę nawrócenia, o miłosierdzie szczególnie na godzinę śmierci (3/5) – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

23.06.2017: Na cześć pięciu Ran Zbawiciela, na wynagrodzenie za grzechy popełnione przez członków rodzin Buglewicz i Byczek, z prośbą o łaskę nawrócenia, o miłosierdzie szczególnie na godzinę śmierci (4/5) – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

24.06.2017: Na cześć pięciu Ran Zbawiciela, na wynagrodzenie za grzechy popełnione przez członków rodzin Buglewicz i Byczek, z prośbą o łaskę nawrócenia, o miłosierdzie szczególnie na godzinę śmierci (5/5) – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

25.06.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (6/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.06.2017: Za śp. Teresę Bagińską – intencja od p. Marii D..

27.06.2017: O nawrócenie Dominiki i Grzegorza w 1. rocznicę ślubu i o wypełnienie woli Bożej w ich życiu – intencja od p. Alicji S.

28.06.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (6/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.06.2017: Za śp. Jana Smolaka – intencja od p. Alicji S.

30.06.2017: O dobre katolickie przygotowanie do małżeństwa dla Żanety i jej narzeczonego (of. 100,- zł).

LIPIEC 2017

01.07.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Przemysława Kuczyńskiego – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

02.07.2017: Za śp. Annę Lenartowicz.

03.07.2017 Za śp. brata Jerzego w 19 r. śm. – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

04.07.2017 Za śp. Jadwigę Kaglik w pół roku od śmierci.

5.07.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (7/12) – intencja od p. G. M..

6.07.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

7.07.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

8.07.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

9.07.2017Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

10.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (1/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

11.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (2/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

12.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (3/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

13.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (4/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

14.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (5/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

15.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (6/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

16.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (7/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

17.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (8/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

18.07.2017: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (9/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

19.07.2017: O potrzebne laski i wypełnienie Woli Bożej dla Lidii – intencja od p. Barbary (of. 250,- zł).

20.07.2017: O szczęśliwy poród dla Dominiki – intencja od p. Alicji S.

21.07.2017: O powrót do Kościoła Katolickiego i o silną wiarę katolicką dla Krystyny, jej męża Jacka i ich córki Joanny – intencja od p. Anny O. (of. 100,- zł).

22.07.2017: O silną wiarę, dojrzałość duchową i znalezienie dobrego wierzącego męża dla Kamili – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

23.07.2017: Za śp.Władysławę Smolak – intencja od p. Alicji S.

24.07.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Józefy Gandziarskiej z okazji 79. urodzin życia – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

25.07.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.07.2017: W intencji zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy Jolanty i Ryszarda – intencja od pp. R. i J. B. (of. 50,- zł).

27.07.2017: Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze a zwłaszcza o dar silnej wiary dla całej rodziny, godną pracę dla córki Anny i syna Krzysztofa oraz by pozakładali rodziny zgodne z wiarą katolicką, o miłość w mojej rodzinie – intencja od p. Elizy (of. 50,- zł).

28.07.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.07.2017: Dziękczynna za dar życia, za Chrzest Święty, za łaskę Świętej Wiary Katolickiej, za Dary Ducha Świętego, za opiekę Świętej Opatrzności, za opiekę Matki Bożej i wszystkie inne łaski, które dotąd otrzymałam, których nie sposób wyliczyć – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

30.07.2017: Dziękczynno-błagalna z okazji 25. rocznicy ślubu Beaty i Włodzimierza – intencja od pp. R. i J. B. (of. 100,- zł).

31.07.2017: O nawrócenie Pauliny i Jana w 2, rocznicę ślubu, o wypełnienie woli Bożej w ich życiu – intencja od p. Alicji S.

SIERPIEŃ 2017

01.08.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (8/12) – intencja od p. G. M..

02.08.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

03.08.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

04.08.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

05.08.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

06.08.2017W intencji Łukasza, o mądrość i siłę do przemiany życia – intencja od p. Jolanty B. (of. 100,- zł).

07.08.2017: Za śp. Rodziców – Zofię i Edwarda, i wszystkich wiernych zmarłych z mojej Rodziny – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.08.2017: O Boże błogosławieństwo dla Dominiki w 6. rocznicę urodzin – intencja od p. Pawła (of. 50,- zł).

09.08.2017:

10.08.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Pawła Litwinka z okazji 20 urodzin – intencja od p. P. K. (50,- zł).

11.08.2017:

12.08.2017:

13.08.2017:

14.08.2017:

15.08.2017:

16.08.2017:

17.08.2017: W intencji własnej z okazji imienin – x. J. B.

18.08.2017:

19.08.2017: Za śp. Irenę Gepfert w 2. r. śm. – intencja od p. J. G. (of. 50,- zł).

20.08.2017:

21.08.2017:

22.08.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny Gałązki – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

23.08.2017:

24.08.2017:

25.08.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.08.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny Przemysława Kuczyńskiego – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

27.08.2017:

28.08.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.08.2017:

30.08.2017:

31.08.2017:

WRZESIEŃ 2017

01.09.2017:

02.09.2017:

03.09.2017: O łaskę wiary i wypełnienie woli Bożej w życiu Szymona Młynarczyka w 3. rocznicę urodzin – intencja od p. Alicji S.

04.09.2017:

05.09.2017 rezerwacja

06.09.2017:

07.09.2017 rezerwacja

8.09.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

9.09.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

10.09.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

11.09.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

12.09.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (9/12) – intencja od p. G. M..

13.09.2017:

14.09.2017:

15.09.2017:

16.09.2017:

17.09.2017:

18.09.2017:

19.09.2017:

20.09.2017:

21.09.2017:

22.09.2017:

23.09.2017:

24.09.2017:

25.09.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.09.2017:

27.09.2017: W rocznicę ślubu o nawrócenie Justyny i Piotra i wypełnienie woli Bożej w ich życiu – intencja od p. Alicji S.

28.09.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.09.2017: Ku uczczeniu św. Michała Archanioła oraz o Jego opiekę dla Haliny B. z okazji 71 r. urodzin – intencja od  H. B..

30.09.2017:

PAŹDZIERNIK 2017

01.10.2017:

02.10.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

03.10.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

04.10.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

05.10.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

06.10.2017:

07.10.2017:

08.10.2017:

09.10.2017:

10.10.2017:

11.10.2017:

12.10.2017:

13.10.2017:

14.10.2017:

15.10.2017:

16.10.2017:

17.10.2107:

18.10.2017:

19.10.2017 rezerwacja

20.10.2017:

21.10.2017:

22.10.2017:

23.10.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (10/12) – intencja od p. G. M..

24.10.2017:

25.10.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.10.2017:

27.10.2017:

28.10.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.10.2017:

30.10.2017:

31.10.2017:

LISTOPAD 2017

1.11.2017:

2.11.2017:

3.11.2017:

4.11.2017:

5.11.2017:

6.11.2017:

7.11.2017:

8.11.2017: Z okazji urodzin o nawrócenie Rafała S. i wypełnienie woli Bożej w jego życiu – intencja od p. Alicji S.

09.11.2017 rezerwacja

10.11.2017:

11.11.2017:

12.11.2017:

13.11.2017:

14.11.2017 rezerwacja

15.11.2017:

16.11.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

17.11.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

18.11.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

19.11.2017Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

20.11.2017 Za śp. Stanisławę Bałemba  w 30 r. śm.

21.11.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (11/12) – intencja od p. G. M..

22.11.2017:

23.11.2017:

24.11.2017:

25.11.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.11.2017:

27.11.2017:

28.11.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.11.2017:

30.11.2017:

GRUDZIEŃ 2017

01.12.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

02.12.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (12/12) – intencja od p. G. M..

03.12.2017:

04.12.2017:O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

05.12.2017 rezerwacja

06.12.2017:

07.12.2017:

08.12.2018:

09.12.2017:

10.12.2017:

11.12.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

12.12.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

13.12.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

14.12.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

15.12.2017:

16.12.2017:

17.12.2017:

18.12.2017:

19.12.2017:

20.12.2017:

21.12.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny Gałązki z okazji 54. urodzin – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

22.12.2017:

23.12.2017:

24.12.2017:

25.12.2017:

26.12.2017:

27.12.2017:

28.12.2017 rezerwacja

29.11.2017:

30.12.2017:

31.12.2017Dziękczynna za miniony rok i z prośbą o Boże błogosławieństwo na nowy rok dla rodzin Buglewicz i Byczek – intencja od p. H. B..

* * *

Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.

* * *

Stypendia mszalne można przesyłać na konto
nr 80 7999 9995 0650 9958 7404 0001
Konto służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne)
składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać
i zapewniam o modlitwie

x. Jacek Bałemba SDB

FORMULARZ KONTAKTOWY