INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

KRR – klasyczny ryt rzymski
(tzw. Msza Święta trydencka)

 


Przy zamawianiu Mszy Świętych możemy posłużyć się poniższym formularzem,
podając swoje imię i nazwisko, swój adres mailowy oraz sformułowaną intencję.Stypendia mszalne można przesyłać na konto
nr 80 7999 9995 0650 9958 7404 0001

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: WBKPPLPP

Jeśli oprócz numeru konta wymagany jest adres, proszę na formularzu przelewu wpisać adres Inspektoratu Salezjańskiego we Wrocławiu:

pl. Grunwaldzki 3
50-377 Wrocław


Konto osobiste służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne) składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać i zapewniam o modlitwie

x. Jacek Bałemba SDB


R O K  2 0 1 8

LIPIEC 2018

01.07.2018, godz. 13.45: Dziękczynna w dniu urodzin Piotra, z prośbą o opiekę Bożą – intencja od p. E. B. (100,- zł).

02.07.2018, godz. 21.30: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, Bożą mądrość i potrzebne łaski dla Wojciecha w pierwszą rocznicę urodzin – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

03.07.2018, godz. 21.15: W intencji mojej żony: o nawrócenie i pogłębienie wiary oraz o łaski potrzebne do codziennego wypełniania obowiązków stanu i opiekę Matki Bożej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

04.07.2018, godz. 21.00: W intencji mojego brata: o nawrócenie i pogłębienie wiary oraz opiekę Matki Bożej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

05.07.2018, godz. 20.15: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

06.07.2018, godz. 21.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

07.07.2018, godz. 21.15: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.07.2018, godz. 13.00: Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga, zwłaszcza za łaskę nawrócenia i umiłowania Tradycji katolickiej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

09.07.2018, godz. 21.00: We wszystkich intencjach Matki Bożej dla Natalii – o uwrażliwienie sumienia w sprawie stwierdzenia nieważności Sakramentu Małżeństwa oraz o porzucenie tej myśli. O rychłe odzyskanie stanu łaski uświęcającej oraz o uzyskanie Bożego Błogosławieństwa na dalsze życie – intencja od p. M. M. (of. 50,- zł).

10.07.2018, godz. 20.15: W intencji mojego śp. Taty Mieczysława Błaszczyka – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

11.07.2018, godz. 20.45: Za śp. moich dziadków i babcie Jana, Piotra, Amalię i Zofię oraz wujka Juliana – intencja od p. Anny P. (of. 100,- zł).

12.07.2018, godz. 21.45: W intencji Anny o łaskę nawrócenia – intencja od p. Anny P. (100,- zł).

13.07.2018, godz. 22.00: We wszystkich intencjach Matki Bożej dla babci – Anny Marii Matlakowskiej – o pełnię łask Ducha Świętego i łaskę dobrej śmierci – prosi p. M. M. (of. 50,- zł).

14.07.2018, godz. 21. 15: O zdrowie i potrzebne łaski dla Tosi – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

15.07.2018, godz. 14.00: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

16.07.2018, godz. 21.15: W intencji nawrócenia Piotra i o Boże błogosławieństwo dla Jego Rodziny przez przemożne wstawiennictwo Matki Najświętszej – intencja od p. H. T. (of. 100,- zł).

17.07.2018, godz. 21.45: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

18.07.2018, godz. 22.00: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

19.07.2018, godz. 21.15: Dziękczynna za dar wspólnego przeżycia i prośba o przebaczenie za popełnione grzechy, o cnoty Wiary, Nadziei i Miłości oraz dary Ducha Świętego a także nieustającą opiekę Najświętszej Maryi Panny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

20.07.2018, godz. 22.00: O silną Wiarę, Wierność Tradycji Katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu wnuków: Zofii, Marii, Krzysztofa, Antoniny i Hanny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

21.07.2018, godz. 20.30: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

22.07.2018, godz. 13.00: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

23.07.2018, godz. 22.00: O zwalczenie nałogów, pokus, zmysłów, egoizmu i wyrzeczenie się przyjemności, trwania w uporze, oraz skierowanie się na poszukiwanie Jezusa przez Maryję na Drodze Tradycji Katolickiej dla Szymona i Katarzyny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

24.07.2018, godz. 21.15: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M. (of. 75,- zł).

25.07.2018, godz. 22.00: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M. (of. 75,- zł).

26.07.2018, godz. 21.15: W Dniu Imienin Anny o uzdrowienie duszy i ciała, żywą wiarę – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

27.07.2018, godz. 22.30: Za śp. matkę Stefanię Hober – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

28.07.2018, godz. 20.15: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.07.2018, godz. 15.00: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.07.2018, godz. 21.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.07.2018, godz. 21.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

SIERPIEŃ 2018

1.08.2018, godz. 21.45: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.08.2018, godz. 20.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.08.2018, godz. 22.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.08.2018, godz. 21.00: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.08.2018, godz. 20.00: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.08.2018, godz. 22.00: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.08.2018, godz. 22.15: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.08.2018, godz. 22.45: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.08.2018, godz. 21.45: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.08.2018, godz. 20.45: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.08.2018, godz. 21.45: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.08.2018, godz. 13.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.08.2018, godz. 21.15: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.08.2018, godz. 20.15: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.08.2018, godz. 21.00: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.08.2018, godz. 20.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.08.2018, godz. 8.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.08.2018, godz. 21.30: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

28.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

29.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

WRZESIEŃ 2018

1.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.09.2018: Za śp. ojca Edmunda Hober  – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

28.09.2018: Za śp. Wacława Wasilewskiego, Mariannę i Wiesława Sobczyńskiego – intencja od p. Stefana S..

29.09.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

30.09.2018O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

PAŹDZIERNIK 2018

1.10.2018: Ku czci św. Michała Archanioła, z podziękowaniem za 72 lata życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże – intencja od p. Haliny B..

2.10.2018: O uporządkowanie życia osobistego i rodzinnego, zwalczenie pokus, nałogów, przyjemności, codzienne podążanie drogą Nauki Chrystusowej w świetle Tradycji Katolickiej i wstawiennictwem Matki Bożej, w Mocy Duch Świętego dla Bartłomieja i Darii – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

3.10.2018: Przebłagalna za grzechy przeszłości, popełnione w rodzinach Jolanty i Adama – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

4.10.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Michała B. (of. 50,- zł).

5.10.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Michała B. (of. 50,- zł).

6.10.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

7.10.2018O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

8.10.2018: O Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Świętego Jana Bosko dla księdza Lecha w Jego posłudze duszpasterskiej – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

9.10.2018: W intencji przebłagalnej za grzechy popełnione w małżeństwie Darii i Ferdynanda oraz za grzechy przeszłości popełnione w rodzinie Darii – intencja od p. Darii K. (of. 100,- zł).

10.10.2018: W intencji moich rodziców Eugenii i Konstantego z okazji 37. rocznicy Sakramentu Małżeństwa – o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia oraz opiekę Matki Bożej – intencja od p. Przemysława T. (of. 100,- zł).

11.10.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Brygidy w 82. rocznicę urodzin – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

12.10.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

13.10.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

14.10.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P. (of. 100,- zł).

15.10.2018: Za śp. męża Kazimierza w drugą rocznicę śmierci – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

16.10.2018: O Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Królowej Apostołów dla kapłanów Gdańskiego Środowiska Tradycji Katolickiej – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

17.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (1/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

18.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (2/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

19.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (3/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

20.10.2018: rezerwacja – p. Krystyna W. (of. 50,- zł).

21.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (4/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

22.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (5/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

23.10.2018: Za śp. mamę Janinę w 10. rocznicę śmierci – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

24.10.2018: O przebłaganie Pana Boga za grzechy popełnione w mojej rodzinie – intencja od p. Ireny P. (of. 50,- zł).

25.10.2018: Błagalna do Trójcy Świętej o silną wiarę dla Anety i Adriana i o uratowanie ich małżeństwa – intencja od p. Ireny P. (of. 50,- zł).

26.10.2018: W 50. rocznicę ślubu Roberta i Krystyny – dziękując Panu Bogu za wszystkie łaski, z prośbą o opiekę Opatrzności, wszelkie potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo i o nawrócenie – intencja od p. Haliny B..

27.10.2018: O ratunek i wybawienie dla duszy zmarłego Stanisława w 3. rocznicę śmierci – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

28.10.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P. (of. 100,- zł).

29.10.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.10.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.10.2018: O wiarę dla Macieja, o światło Ducha Świętego dla Kingi, o uratowanie ich małżeństwa – intencja od p. Stanisława K..

LISTOPAD 2018

1.11.2018: Za zmarłych: Kazimierza, Mariannę i Tadeusza Siliwoniuków, Jana i Stanisławę Myć, Henryka Tymoszuka, Beatę i Sławomira Szamuków – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

2.11.2018: Za zmarłych Stefana Dąbrowskiego oraz Stanisława i Janinę Jankowskich o pokój wieczny – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

3.11.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P. (of. 100,- zł).

4.11.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

5.11.2018: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

6.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (6/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

7.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (7/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

8.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (8/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

9.11.2018: Za zmarłą kuzynkę Barbarę O. – intencja od p. Wojciecha W. (of. 100,- zł).

10.11.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

11.11.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

12.11.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

13.11.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

14.11.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

15.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (9/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

16.11.2018: Przebłagalna za wszystkie grzechy popełnione w ciągu mojego dotychczasowego życia / 62 lata (of. 100,- zł) – intencja od p. Heleny T..

17.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (10/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

18.11.2018Za zmarłego męża śp. Jana Szatanik – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

19.11.2018: rezerwacja – p. Marzena K. (of. 100,- zł).

20.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (11/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

21.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (12/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

22.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (13/15) – intencja od córki Teresy. (of. 100,- zł)

23.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (14/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

24.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (15/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

25.11.2018: Za zmarłych rodziców współbraci salezjanów.

26.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów przez wstawiennictwo Matki Bożej i o szczęśliwą śmierć dla Teresy Piotrowskiej (1/2) – intencja od p. Teresy P. (of. 100,- zł).

27.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów przez wstawiennictwo Matki Bożej i o szczęśliwą śmierć dla Teresy Piotrowskiej (2/2) – intencja od p. Teresy P. (of. 100,- zł).

28.11.2018: Za śp. Zdzisława w dniu jego imienin, za śp. Jadwigę Natalię, Jana oraz za zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

29.11.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.11.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

GRUDZIEŃ 2018

01.12.2018: Za śp. Natalię w dniu jej imienin, za śp. Jana, Jadwigę, Zdzisława oraz za zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (100,- zł).

02.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

03.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

04.12.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

05.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

06.12.2018: O dobre, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

07.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

8.12.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

09.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

10.12.2018: Za dusze śp. Marianny i Jana Wasilewskich – intencja od wnuczki (of. 200,- zł).

11.12.2018: rezerwacja – p. Marzena K. (of. 100,- zł).

12.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

13.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

14.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

15.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

16.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

17.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

18.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

19.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

20.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

21.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

22.12.2018:  rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

23.12.2018: Intencja błagalna do Trójcy Świętej o uzdrowienie duszy i ciała Jarosława, o wyzwolenie z nałogów, nawrócenie i dobrą spowiedź – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

24.12.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

25.12.2018:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.12.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.12.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

28.12.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.12.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.12.2018O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.12.2018: rezerwacja – p. Marzena K. (of. 100,- zł).


R O K  2019:

STYCZEŃ 2019

01.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 1) – intencja od p. Janusza B. ().

02.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 2) – intencja od p. Janusza B. ().

03.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 3) – intencja od p. Janusza B. ().

04.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 4) – intencja od p. Janusza B. ().

05.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 5) – intencja od p. Janusza B. ().

06.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 6) – intencja od p. Janusza B. ().

07.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 7) – intencja od p. Janusza B. ().

08.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 8) – intencja od p. Janusza B. ().

09.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 9) – intencja od p. Janusza B. ().

10.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 10) – intencja od p. Janusza B. ().

11.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 11) – intencja od p. Janusza B. ().

12.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 12) – intencja od p. Janusza B. ().

13.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 13) – intencja od p. Janusza B. ().

14.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 14) – intencja od p. Janusza B. ().

15.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 15) – intencja od p. Janusza B. ().

16.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 16) – intencja od p. Janusza B. ().

17.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 17) – intencja od p. Janusza B. ().

18.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 18) – intencja od p. Janusza B. ().

19.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 19) – intencja od p. Janusza B. ().

20.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 20) – intencja od p. Janusza B. ().

21.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 21) – intencja od p. Janusza B. ().

22.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 22) – intencja od p. Janusza B. ().

23.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 23) – intencja od p. Janusza B. ().

24.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 24) – intencja od p. Janusza B. ().

25.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 25) – intencja od p. Janusza B. ().

26.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 26) – intencja od p. Janusza B. ().

27.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 27) – intencja od p. Janusza B. ().

28.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 28) – intencja od p. Janusza B. ().

29.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 29) – intencja od p. Janusza B. ().

30.01.2019: Za Duszę św. pamięci Helmuta Brachmann zmarłego 20 lutego 2018, o uwolnienie od kar czyśćcowych i dostąpienie radości oglądania oblicza Pana Boga (greg. 30) – intencja od p. Janusza B. ().

31.01.2019:

LUTY 2019

01.02.2019: Za zmarłych Współbraci Salezjanów.

02.02.2019:

03.02.2019O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (1/12) – intencja od Rodziców.

04.02.2019: Dziękczynna za cud ocalenia od tragicznego wypadku – intencja od p. Danuty W. (of. 50,- zł).

05.02.2019: Dziękczynno-błagalna w 29. rocznicę ślubu Danuty i Witolda, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy – intencja od p. Danuty W. (of. 50,- zł).

06.02.2019: W intencji zdrowia, Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej dla Mateuszka i Tymusia oraz ich rodziców – intencja od p. Anety B. (of. 100,- zł).

07.02.2019:

08.02.2019:

09.02.2019:

10.02.2019:

11.02.2019:

12.02.2019:

13.02.2019: Msza Święta o Duchu Świętym, w Bogu wiadomej intencji – intencja od p. Grażyny J. (of. 100,- zł).

14.02.2019:

15.02.2019:

16.02.2019:

17.02.2019:

18.02.2019:

19.02.2019:

20.02.2019: Ku czci świętego Józefa – intencja od p. Pawła P..

21.02.2019:

22.02.2019:

23.02.2019: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (2/12) – intencja od Rodziców.

24.02.2019O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (1/12) – intencja od Rodziców.

25.02.2019:

26.02.2019:

27.02.2019:

28.02.2019:

MARZEC 2019

1.03.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (2/12) – intencja od Rodziców.

19.03.2019: Ku czci świętego Józefa – intencja od p. Pawła P..

20.03.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (3/12) – intencja od Rodziców.

25.03.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (3/12) – intencja od Rodziców.

KWIECIEŃ 2019

15.04.2019: Za mojego tatę śp. Stanisława Bałembę – w 5. rocznicę śmierci.

18.04.2019: WIELKI CZWARTEK

19.04.2019: WIELKI PIĄTEK

20.04.2019: WIELKA SOBOTA

21.04.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (4/12) – intencja od Rodziców.

22.04.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (4/12) – intencja od Rodziców.

MAJ 2019

17.05.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (5/12) – intencja od Rodziców.

22.05.2019: Ku czci świętego Józefa – intencja od p. Pawła P..

26.05.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (5/12) – intencja od Rodziców.

CZERWIEC 2019

1.06.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (6/12) – intencja od Rodziców.

16.06.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (6/12) – intencja od Rodziców.

LIPIEC 2019

1.07.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców.

2.07.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców.

SIERPIEŃ 2019

6.08.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców.

15.08.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców.

17.08.2019: W intencji własnej – z okazji imienin.

WRZESIEŃ 2019

14.09.2019: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców.

15.09.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców.

PAŹDZIERNIK 2019

10.10.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców.

17.10.2019: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców.

LISTOPAD 2019

04.11.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców.

05.11.2019: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

15.11.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców.

20.11.2019: Za moją mamę śp. Stanisławę Bałemba – w 32. rocznicę śmierci.

25.11.2019: Za zmarłych rodziców współbraci salezjanów.

GRUDZIEŃ 2019

25.12.2019:  O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców.

26.12.2019:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców.


Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube