INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

KRR – klasyczny ryt rzymski
(tzw. Msza Święta trydencka)

.

R O K  2 0 1 8

MARZEC 2018

01.03.2018, godz. 19.30: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

02.03.2018, godz. 19.45: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

03.03.2018, godz. 16.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

04.03.2018, godz. 13.00: Za śp. Kazimierza – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

05.03.2018, godz. 16.45: Za śp. Józefa Mateję (greg. 26) – intencja od p. Doroty K. (of. 70,- zł).

06.03.2018, godz. 15.15: Za śp. Józefa Mateję (greg. 27) – intencja od p. Doroty K. (of. 70,- zł).

07.03.2018, godz. 20.15: Za śp. Józefa Mateję (greg. 28) – intencja od p. Doroty K. (of. 70,- zł).

08.03.2018, godz. 20.15: Za śp. Józefa Mateję (greg. 29) – intencja od p. Doroty K. (of. 70,- zł).

09.03.2018, godz. 20.00: Za śp. Józefa Mateję (greg. 30) – intencja od p. Doroty K. (of. 70,- zł).

10.03.2018, godz. 19.45: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (1/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

11.03.2018, godz. 13.00: Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu dziękczynna za łaskę cierpienia duszy i ciała Heleny i ogrom łask towarzyszących oraz prośba o uzdrowienie, jeśli jest taka Wola Jego Najświętsza – intencja od pp. Piotra i Heleny P. (of. 100,- zł).

12.03.2018, godz. 21.00:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (1/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

13.03.2018, godz. 11.45: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

14.03.2018, godz. 20.45: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

15.03.2018, godz. 10.45: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

16.03.2018, godz. 20.00: W intencji syna Pawła dziękczynna za opiekę Matki Bożej i prośba o łaskę zerwania z grzechem i powrót do Kościoła – intencja od pp. Piotra i Heleny P. (of. 100,- zł).

17.03.2018, godz. 20.00: Za śp. Alicję (1/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

18.03.2018, godz. 20.30: Za śp. Alicję (2/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

19.03.2018, godz. 21.05: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (2/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

20.03.2018, godz. 20.30: Za śp. Alicję (3/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

21.03.2018, godz. 20.15: Za śp. Alicję (4/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

22.03.2018, godz. 21.15: Za śp. Alicję (5/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

23.03.2018, godz. 21.00: Za śp. Alicję (6/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

24.03.2018, godz. 21.00: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (2/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

25.03.2018, godz. 14.30: Za śp. Alicję (7/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

26.03.2018, godz. 21.15: Za śp. Alicję (8/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

27.03.2018, godz. 20.45: Za śp. Alicję (9/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

28.03.2018, godz. 20.30: Za śp. Alicję (10/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

29.03.2018: WIELKI CZWARTEK

30.03.2018: WIELKI PIĄTEK

31.03.2018: WIELKA SOBOTA

KWIECIEŃ 2018

01.04.2018, godz. 16.00: Za śp. Alicję (11/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

02.04.2018, godz. 14.15: Za śp. Alicję (12/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

03.04.2018, godz. 19.00: Za śp. Alicję (13/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

04.04.2018, godz. 19.30: Za śp. Alicję (14/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

05.04.2018, godz. 19.30: Za śp. Alicję (15/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

06.04.2018, godz. 20.00: Za śp. Alicję (16/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

07.04.2018, godz. 21.30: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (3/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

08.04.2018, godz. 13.15: Za śp. Alicję (17/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

09.04.2018, godz. 20.00: Za śp. Alicję (18/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

10.04.2018, godz. 19.30: Za śp. Alicję (19/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

11.04.2018, godz. 20.00: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

12.04.2018, godz. 11.15: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

13.04.2018, godz. 20.30: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

14.04.2018, godz. 16.30: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (3/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

15.04.2018, godz. 14.45: Za śp. Alicję (20/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

16.04.2018, godz. 19.30: Za śp. Alicję (21/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

17.04.2018, godz. 12.30: Za śp. Alicję (22/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

18.04.2018, godz. 19.15: Za śp. Alicję (23/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

19.04.2018, godz. 19.45: Za śp. Alicję (24/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

20.04.2018, godz. 19.15: Za śp. Alicję (25/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

21.04.2018, godz. 10.30: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (4/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

22.04.2018, godz. 20.00: Za śp. Alicję (26/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

23.04.2018, godz. 20.00: Za śp. Alicję (27/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

24.04.2018: Za śp. Alicję (28/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

25.04.2018: Za śp. Alicję (29/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

26.04.2018: Za śp. Alicję (30/30) – int. od p. Danuty K. (of. 100,- zł).

27.04.2018: Za zmarłego Ireneusza Wójcika – intencja od p. Elizy B. (of. 50,- zł).

28.04.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (4/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.04.2018: Za śp. Zbigniewa – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

30.04.2018: Dziękczynna dla Ani z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, o dobre wszelkie wybory i o dalszą pracę – intencja od p. Elizy B. (of. 50,- zł).

MAJ 2018

01.05.2018: O prowadzenie Boże i o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych – intencja od p. Zofii Z. (of. 50,- zł).

02.05.2018: Błagalna o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla wnuków Filipa, Katarzyny i Aleksandry oraz o pomyślne zdanie matury i dostanie się na studia zgodnie z Wolą Bożą dla Aleksandry – intencja od p. Haliny P. (of. 50,- zł).

03.05.2018Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

04.05.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

05.05.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

06.05.2018: Za śp. Halinę i Franciszka – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

07.05.2018: Błagalna o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla małżonków Katarzyny i Mateusza oraz o błogosławieństwo Boże dla nich – intencja od p. Haliny P. (of. 50,- zł).

08.05.2018: Za śp. Andrzeja, Józefa, Aleksandrę – intencja od p. E. B. (100,- zł).

09.05.2018: Za Rodziców śp. Janinę i Józefa – intencja od p. E. B. (100,- zł).

10.05.2018: Za śp. Helenę, Franciszka, Weronikę – intencja od p. E. B. (100,- zł).

11.05.2018: W intencji Iwony i jej rodziny – odstąpili od Kościoła Katolickiego – o ratunek dla ich dusz – int. od p. M. J. (of. 60,- zł).

12.05.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

13.05.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Wiesławy i Tadeusza w 30 rocznicę ślubu – intencja od pp. A i D. G. (of. 50,- zł).

14.05.2018: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Martyny Kołoty – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

15.05.2018: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Martyny Kołoty – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

16.05.2018: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla ks. Piotra Paćkowskiego i br. Piotra Arnta – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

17.05.2018: W intencji Iwony i jej rodziny – odstąpili od Kościoła Katolickiego – o ratunek dla ich dusz – int. od p. M. J. (of. 60,- zł).

18.05.2018: W intencji Karola o opiekę Bożą i łaskę wiary – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

19.05.2018:  O przebłaganie Pana Boga za grzechy popełnione w mojej rodzinie – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

20.05.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Wojciecha Gołaszewskiego, Alicji Jaroszuk, Alicji, Patrycji i Karoliny Gołaszewskich, Adama Owczarka, Patrycji Myć, Dominika Lipki – intencja od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

21.05.2018: Za śp. Marię Kaglik – pół roku po śmierci.

22.05.2018: W intencji Witolda – o spełnienie Woli Bożej w jego życiu – intencja od p. Jerzego Z. (of. 200,- zł).

23.05.2018: Za Śp. Wiesława i Mariannę Sobczyńskich oraz Wacława Wasilewskiego – intencja od p. Stefana S..

24.05.2018: W intencji Roberta o łaskę wiary i nawrócenia – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

25.05.2018: W intencji wnucząt Zuzanny, Damiana i Ignacego – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

26.05.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.05.2018: Za śp. Andrzeja – intencja od. p. E. B. (of. 100,- zł).

28.05.2018: Dziękczynna w dniu urodzin Wojciecha z prośbą o Dary Ducha Świętego i żywą wiarę – intencja od p. Marii D. (of. 100,- zł)

29.05.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.05.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.05.2018: W intencji śp. Teresy Budzyńskiej mojej siostry i mojego ojca śp. Eugeniusza Kozłowskiego – intencja od p. Józefa K. (of. 50,- zł).

CZERWIEC 2018

01.06.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

02.06.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (100,- zł).

03.06.2018: Wynagradzająca Panu Bogu za moje grzechy – intencja od p. Przemysława T. (of. 100,- zł).

04.06.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Ireneusza G. (of. 100,- zł).

05.06.2018: O Miłosierdzie Boże dla Magdaleny i inne dzieci, za które nikt się nie modli – intencja od p. Małgorzaty (of. 100,- zł).

06.06.2018, (godz. 11.30 lub 19.00): Za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych dla Dennisa i Krystyny. O znalezienie dobrej pracy i żony dla Dennisa, o wytrwanie w wierze i o Bożą Mądrość – intencja od mamy Krystyny.

07.06.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.06.2018: Do Bożej Opatrzności za rodzinę Szatanik, Bieńkowskich – o opiekę i błogosławieństwo Boże – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 100, zł).

09.06.2018: Msza dziękczynna za 11 lat małżeństwa Beaty i Pawła oraz o przebłaganie za grzechy i o potrzebne łaski i błogosławieństwo Najświętszej Maryi Dziewicy dla Beaty, Pawła i synów Mikołaja i Piotrusia – intencja od p. Pawła B. (of. 150,- zł).

10.06.2018W intencji Narodu Polskiego, aby pozostał wierny Panu Jezusowi, wierny Krzyżowi i wierny Ewangelii Św. oraz abyśmy (jako Naród) wypełniali z miłością i wiarą Śluby Jasnogórskie i Ostrobramskie – intencja od p. Pawła B. (of. 150,- zł).

11.06.2018: O błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin oraz jej męża i dzieci – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

12.06.2018: W intencji własnej – w 28. rocznicę święceń kapłańskich.

13.06.2018: W Dniu Imienin Antoniego o życie z Jezusem Chrystusem, Dary Ducha Świętego – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

14.06.2018: O błogosławieństwo Boże dla Barbary Aleksiejczuk i Alicji Sokół – intencja od p. Genowefy B. (100,- zł).

15.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (1/9) – intencja od p. H. T. (of. 90,- zł).

16.06.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (6/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

17.06.2018: Dziękczynna z okazji 30. rocznicy ślubu Bogdana i Agnieszki – intencja od p. Bogdana C. (of. 150,- zł).

18.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (2/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

19.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (3/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

20.06.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, Bożą mądrość, potrzebne łaski na dalsze lata dla Aleksandry i Daniela w trzecią rocznicę ślubu – intencja od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

21.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (4/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

22.06.2018: Za śp. brata Zbigniewa – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

23.06.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (6/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

24.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (5/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

25.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (6/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

26.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (7/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

27.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (8/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

28.06.2018: W intencji Księdza Wacława – o zbawienie, przebłaganie za wszelkie grzechy, jeśli Wola Boża – o uzdrowienie z choroby Alzheimera, o opiekę Najświętszej Maryi Panny (9/9) – intencja od p. H. T. (of. 70,- zł).

29.06.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.06.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

LIPIEC 2018

01.07.2018: Dziękczynna w dniu urodzin Piotra, z prośbą o opiekę Bożą – intencja od p. E. B. (100,- zł).

02.07.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, Bożą mądrość i potrzebne łaski dla Wojciecha w pierwszą rocznicę urodzin – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

03.07.2018: W intencji mojej żony: o nawrócenie i pogłębienie wiary oraz o łaski potrzebne do codziennego wypełniania obowiązków stanu i opiekę Matki Bożej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

04.07.2018: W intencji mojego brata: o nawrócenie i pogłębienie wiary oraz opiekę Matki Bożej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

05.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

06.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

07.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.07.2018: Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga, zwłaszcza za łaskę nawrócenia i umiłowania Tradycji katolickiej – intencja od p. P. T. (of. 100,- zł).

09.07.2018: We wszystkich intencjach Matki Bożej dla Natalii – o uwrażliwienie sumienia w sprawie stwierdzenia nieważności Sakramentu Małżeństwa oraz o porzucenie tej myśli. O rychłe odzyskanie stanu łaski uświęcającej oraz o uzyskanie Bożego Błogosławieństwa na dalsze życie – intencja od p. M. M. (of. 50,- zł).

10.07.2018: W intencji mojego śp. Taty Mieczysława Błaszczyka – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

11.07.2018: Za śp. moich dziadków i babcie Jana, Piotra, Amalię i Zofię oraz wujka Juliana – intencja od p. Anny P. (of. 100,- zł).

12.07.2018: W intencji Anny o łaskę nawrócenia – intencja od p. Anny P. (100,- zł).

13.07.2018: We wszystkich intencjach Matki Bożej dla babci – Anny Marii Matlakowskiej – o pełnie łask Ducha Świętego i łaskę dobrej śmierci – prosi p. M. M. (of. 50,- zł).

14.07.2018: O zdrowie i potrzebne łaski dla Tosi – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

15.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

16.07.2018: W intencji nawrócenia Piotra i o Boże błogosławieństwo dla Jego Rodziny przez przemożne wstawiennictwo Matki Najświętszej – intencja od p. H. T. (of. 100,- zł).

17.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

18.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

19.07.2018: Dziękczynna za dar wspólnego przeżycia i prośba o przebaczenie za popełnione grzechy, o cnoty Wiary, Nadziei i Miłości oraz dary Ducha Świętego a także nieustającą opiekę Najświętszej Maryi Panny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

20.07.2018: O silną Wiarę, Wierność Tradycji Katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu wnuków: Zofii, Marii, Krzysztofa, Antoniny i Hanny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

21.07.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

22.07.2018: Za śp. Zdzisława i Jadwigę, Jana i Natalię oraz zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

23.07.2018: O zwalczenie nałogów, pokus, zmysłów, egoizmu i wyrzeczenie się przyjemności, trwania w uporze, oraz skierowanie się na poszukiwanie Jezusa przez Maryję na Drodze Tradycji Katolickiej dla Szymona i Katarzyny – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

24.07.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

25.07.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

26.07.2018: W Dniu Imienin Anny o uzdrowienie duszy i ciała, żywą wiarę – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

27.07.2018: Za śp. matkę Stefanię Hober – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

28.07.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

SIERPIEŃ 2018

1.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

28.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

29.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

WRZESIEŃ 2018

1.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.09.2018: Za śp. ojca Edmunda Hober  – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

28.09.2018: Za śp. Wacława Wasilewskiego, Mariannę i Wiesława Sobczyńskiego – intencja od p. Stefana S..

29.09.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

30.09.2018O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

PAŹDZIERNIK 2018

1.10.2018: Ku czci św. Michała Archanioła, z podziękowaniem za 72 lata życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże – intencja od p. Haliny B..

2.10.2018: O uporządkowanie życia osobistego i rodzinnego, zwalczenie pokus, nałogów, przyjemności, codzienne podążanie drogą Nauki Chrystusowej w świetle Tradycji Katolickiej i wstawiennictwem Matki Bożej, w Mocy Duch Świętego dla Bartłomieja i Darii – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

3.10.2018: Przebłagalna za grzechy przeszłości, popełnione w rodzinach Jolanty i Adama – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

4.10.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Michała B. (of. 50,- zł).

5.10.2018: Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. Michała B. (of. 50,- zł).

6.10.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

7.10.2018O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

8.10.2018: O Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Świętego Jana Bosko dla księdza Lecha w Jego posłudze duszpasterskiej – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

9.10.2018: W intencji przebłagalnej za grzechy popełnione w małżeństwie Darii i Ferdynanda oraz za grzechy przeszłości popełnione w rodzinie Darii – intencja od p. Darii K. (of. 100,- zł).

10.10.2018: W intencji moich rodziców Eugenii i Konstantego z okazji 37. rocznicy Sakramentu Małżeństwa – o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia oraz opiekę Matki Bożej – intencja od p. Przemysława T. (of. 100,- zł).

11.10.2018: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski dla Brygidy w 82. rocznicę urodzin – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

12.10.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

13.10.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

14.10.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P..

15.10.2018: Za śp. męża Kazimierza w drugą rocznicę śmierci – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

16.10.2018: O Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Królowej Apostołów dla kapłanów Gdańskiego Środowiska Tradycji Katolickiej – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

17.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (1/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

18.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (2/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

19.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (3/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

20.10.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

21.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (4/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

22.10.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (5/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

23.10.2018: Za śp. mamę Janinę w 10. rocznicę śmierci – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

24.10.2018: O przebłaganie Pana Boga za grzechy popełnione w mojej rodzinie – intencja od p. Ireny P. (of. 50,- zł).

25.10.2018: Błagalna do Trójcy Świętej o silną wiarę dla Anety i Adriana i o uratowanie ich małżeństwa – intencja od p. Ireny P. (of. 50,- zł).

26.10.2018: W 50. rocznicę ślubu Roberta i Krystyny – dziękując Panu Bogu za wszystkie łaski, z prośbą o opiekę Opatrzności, wszelkie potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo i o nawrócenie – intencja od p. Haliny B..

27.10.2018: O ratunek i wybawienie dla duszy zmarłego Stanisława w 3. rocznicę śmierci – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

28.10.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P..

29.10.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.10.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.10.2018: O wiarę dla Macieja, o światło Ducha Świętego dla Kingi, o uratowanie ich małżeństwa – intencja od p. Stanisława K..

LISTOPAD 2018

1.11.2018: Za zmarłych: Kazimierza, Mariannę i Tadeusza Siliwoniuków, Jana i Stanisławę Myć, Henryka Tymoszuka, Beatę i Sławomira Szamuków – int. od pp. A. i D. G. (of. 50,- zł).

2.11.2018: Za zmarłych Stefana Dąbrowskiego oraz Stanisława i Janinę Jankowskich o pokój wieczny – intencja od p. Marii D. (of. 50,- zł).

3.11.2018: rezerwacja – p. Jadwiga P..

4.11.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

5.11.2018: Za zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

6.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (6/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

7.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (7/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

8.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (8/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

9.11.2018: Za zmarłą kuzynkę Barbarę O. – intencja od p. Wojciecha W. (of. 100,- zł).

10.11.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

11.11.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

12.11.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

13.11.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

14.11.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

15.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (9/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

16.11.2018: rezerwacja – Helena T..

17.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (10/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

18.11.2018Za zmarłego męża śp. Jana Szatanik – intencja od p. Bożeny Sz. (of. 50,- zł).

19.11.2018: rezerwacja – p. Marzena K..

20.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (11/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

21.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (12/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

22.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (13/15) – intencja od córki Teresy. (of. 100,- zł)

23.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (14/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

24.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów i łaskę zbawienia dla śp. rodziców Ireny i Józefa Piotrowskich (15/15) – intencja od córki Teresy (of. 100,- zł).

25.11.2018: Za zmarłych rodziców współbraci salezjanów.

26.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów przez wstawiennictwo Matki Bożej i o szczęśliwą śmierć dla Teresy Piotrowskiej (1/2) – intencja od p. Teresy P. (of. 100,- zł).

27.11.2018: Intencja przebłagalna o odpuszczenie grzechów przez wstawiennictwo Matki Bożej i o szczęśliwą śmierć dla Teresy Piotrowskiej (2/2) – intencja od p. Teresy P. (of. 100,- zł).

28.11.2018: Za śp. Zdzisława w dniu jego imienin, za śp. Jadwigę Natalię, Jana oraz za zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (of. 100,- zł).

29.11.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.11.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

GRUDZIEŃ 2018

01.12.2018: Za śp. Natalię w dniu jej imienin, za śp. Jana, Jadwigę, Zdzisława oraz za zmarłych z ich rodzin – intencja od p. Jolanty M. (100,- zł).

02.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

03.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

04.12.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

05.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

06.12.2018: O dobre, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – intencja od p. Marzeny K. (100,- zł).

07.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

8.12.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

09.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

10.12.2018: Za dusze śp. Marianny i Jana Wasilewskich – intencja od wnuczki (of. 200,- zł).

11.12.2018: rezerwacja – p. Marzena K..

12.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

13.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

14.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

15.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

16.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

17.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

18.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

19.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

20.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

21.12.2018: rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

22.12.2018:  rezerwacja (of. 100,- zł) – p. Ewa S..

23.12.2018: Intencja błagalna do Trójcy Świętej o uzdrowienie duszy i ciała Jarosława, o wyzwolenie z nałogów, nawrócenie i dobrą spowiedź – intencja od p. Marzeny K. (of. 100,- zł).

24.12.2018: rezerwacja (of. 50,- zł) – p. Alina S..

25.12.2018:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.12.2018O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.12.2018: rezerwacja – p. Krystyna W..

28.12.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.12.2018: O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

30.12.2018O nawrócenie Jacka, Dominiki, Adama, Rafała, Niny, Irminy i wszystkich członków rodziny żyjących z dala od Boga. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława oraz o łaskę znoszenia wszelkich cierpień z pokorą i o dobrą śmierć – intencja od p. G. M..

31.12.2018: rezerwacja – p. Marzena K..

* * *

Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.

* * *

Stypendia mszalne można przesyłać na konto
nr 80 7999 9995 0650 9958 7404 0001
Konto służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne)
składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać
i zapewniam o modlitwie

x. Jacek Bałemba SDB

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli ktoś pragnie zamówić Mszę Świętą, proszę o skorzystanie z poniższego formularza. Proszę sformułować intencję, podać proponowany termin oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube