INTENCJE MSZALNE

.
M s z a   Ś w i ę t a

KRR – klasyczny ryt rzymski
(tzw. Msza Święta trydencka)

.
R O K  2 0 1 7

LIPIEC 2017

01.07.2017, godz. 8.00: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Przemysława Kuczyńskiego – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

02.07.2017, godz. 8.00: Za śp. Annę Lenartowicz.

03.07.2017, godz. 8.00: Za śp. brata Jerzego w 19 r. śm. – intencja od p. H. B. (of. 50,- zł).

04.07.2017, godz. 20.30: Za moją ciocię, śp. Jadwigę Kaglik, w pół roku od śmierci – intencja własna x. J. B..

5.07.2017, godz. 21.30: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (7/12) – intencja od p. G. M. (of. 50,- zł).

6.07.2017, godz. 19.30: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 50,- zł).

7.07.2017, godz. 8.00: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 50,- zł).

8.07.2017, godz. 8.00: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 50,- zł).

9.07.2017, godz. 8.00: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska (of. 50,- zł).

10.07.2017, godz. 8.00: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (1/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

11.07.2017, godz. 22.05: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (2/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

12.07.2017, godz. 21.05: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (3/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

13.07.2017, godz. 19.30: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (4/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

14.07.2017, godz. 15.30: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (5/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

15.07.2017, godz. 8.00: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (6/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

16.07.2017, godz. 8.00: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (7/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

17.07.2017, godz. 8.00: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (8/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

18.07.2017, godz. 21.05: W intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy całego życia Lidii (9/9) – intencja od p. Barbary (of. 50,- zł).

19.07.2017, godz. 21.30: O potrzebne łaski i wypełnienie Woli Bożej dla Lidii – intencja od p. Barbary (of. 250,- zł).

20.07.2017, godz. 18.00: O szczęśliwy poród dla Dominiki – intencja od p. Alicji S.

21.07.2017, godz. 8.00: O powrót do Kościoła Katolickiego i o silną wiarę katolicką dla Krystyny, jej męża Jacka i ich córki Joanny – intencja od p. Anny O. (of. 100,- zł).

22.07.2017, godz. 8.00: O silną wiarę, dojrzałość duchową i znalezienie dobrego wierzącego męża dla Kamili – intencja od rodziców (of. 50,- zł).

23.07.2017, godz. 8.00: Za śp.Władysławę Smolak – intencja od p. Alicji S.

24.07.2017, godz. 23.30: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Józefy Gandziarskiej z okazji 79. urodzin życia – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

25.07.2017, godz. 18.15: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.07.2017, godz. 19.00: W intencji zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy Jolanty i Ryszarda – intencja od pp. R. i J. B. (of. 50,- zł).

27.07.2017: Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze a zwłaszcza o dar silnej wiary dla całej rodziny, godną pracę dla córki Anny i syna Krzysztofa oraz by pozakładali rodziny zgodne z wiarą katolicką, o miłość w mojej rodzinie – intencja od p. Elizy (of. 50,- zł).

28.07.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.07.2017, godz. 8.00: Dziękczynna za dar życia, za Chrzest Święty, za łaskę Świętej Wiary Katolickiej, za Dary Ducha Świętego, za opiekę Świętej Opatrzności, za opiekę Matki Bożej i wszystkie inne łaski, które dotąd otrzymałam, których nie sposób wyliczyć – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

30.07.2017, godz. 8.00: Dziękczynno-błagalna z okazji 25. rocznicy ślubu Beaty i Włodzimierza – intencja od pp. R. i J. B. (of. 100,- zł).

31.07.2017: O nawrócenie Pauliny i Jana w 2. rocznicę ślubu, o wypełnienie woli Bożej w ich życiu – intencja od p. Alicji S.

SIERPIEŃ 2017

01.08.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (8/12) – intencja od p. G. M. (of. 50,- zł).

02.08.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

03.08.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

04.08.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

05.08.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

06.08.2017W intencji Łukasza, o mądrość i siłę do przemiany życia – intencja od p. Jolanty B. (of. 100,- zł).

07.08.2017: Za śp. Rodziców – Zofię i Edwarda, i wszystkich wiernych zmarłych z mojej Rodziny – intencja od p. Joanny K. (of. 100,- zł).

08.08.2017: O Boże błogosławieństwo dla Dominiki w 6. rocznicę urodzin – intencja od p. Pawła (of. 50,- zł).

09.08.2017: O powrót do Kościoła i potrzebne łaski dla Agnieszki i Jadwigi – intencja od p. Anny (of. 50,- zł).

10.08.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Pawła Litwinka z okazji 20 urodzin – intencja od p. P. K. (50,- zł).

11.08.2017: Za śp. Janusza i Anatola – intencja od p. Anny (of. 50,- zł).

12.08.2017:  Za śp. Wojciecha i Dawida – intencja od p. Anny (of. 100,- zł).

13.08.2017: O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Lecha Jerzego – intencja od p. Anny (of. 100,- zł).

14.08.2017: Dziękczynna – za doznane przez rodzinę łaski i błogosławieństwa Boże  – intencja od p. Dominika G. (of. 100,- zł).

15.08.2017: Proszalna – o opiekę Najświętszej Marii Panny nad naszą Ojczyzną i odnowę w Polsce świętej wiary katolickiej – intencja od p. Dominika G. (of. 100,- zł).

16.08.2017: Dziękczynna w 8. rocznicę sakramentu małżeństwa Tomasza i Marty – intencja od p. E. B. (of. 50,- zł).

17.08.2017: W intencji własnej z okazji imienin – x. J. B.

18.08.2017: W intencji dzieci o łaskę nawrócenia i wypełnienie woli Bożej – intencja od p. E. B. (of. 50,- zł).

19.08.2017: Za śp. Irenę Gepfert w 2. r. śm. – intencja od p. J. G. (of. 50,- zł).

20.08.2017: Za śp. rodziców Janinę i Józefa, braci Andrzeja i Zbigniewa oraz wszystkich zmarłych z mojej rodziny – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

21.08.2017: Dziękczynno-błagalna z okazji ślubów wieczystych br. Tymoteusza Hołozubca OH, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w wypełnianiu powołania zakonnego – intencja od K. B. (of. 50,- zł).

22.08.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny Gałązki – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

23.08.2017: Proszalna – o nawrócenie Filipa i Moniki – intencja od p. Dominika G. (of. 100,- zł).

24.08.2017: O silną wiarę, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i znalezienie dobrej żony dla Bartosza – intencja od p. Celiny (of. 50,- zł).

25.08.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.08.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny Przemysława Kuczyńskiego – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

27.08.2017: Prośba o łaskę nawrócenia dla moich rodziców Józefa i Urszuli – intencja od p. Tomasza M. (of. 50,- zł).

28.08.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (8/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.08.2017: O silną wiarę, dary Ducha Świętego, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Malwiny, Bartosza i Emilii – intencja od p. Celiny (of. 50,- zł).

30.08.2017: O łaskę nawrócenia, pojednania z Panem Bogiem, uwolnienia od złych nałogów, przystąpienie do sakramentów świętych oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Kuśmierczyków – intencja od p. Teresy K. (of. 50,- zł).

31.08.2017: Za śp. Mariannę Budka w 3. miesiąc po śmierci, z prośbą o Niebo (of. 50,- zł).

WRZESIEŃ 2017

01.09.2017: O zdrowie dla Jadzi Bednarek i ewentualnie szczęśliwą operację na nowotwór. Jezu błogosław jej myśli – intencja od p. Janki (of. 50,- zł).

02.09.2017: O szczęśliwe i pomyślne załatwienie spraw emigracyjnych dla rodziny Słuszkiewiczów w USA, zgodnych z Wolą Boga – prosi mama (of. 50,- zł).

03.09.2017: O łaskę wiary i wypełnienie woli Bożej w życiu Szymona Młynarczyka w 3. rocznicę urodzin – intencja od p. Alicji S.

04.09.2017: O łaski Boże Ducha Świętego dla Jakuba Chmielewskiego i Magdy. Jezu, doprowadź ich do życia zgodnie z Twoją Wolą – intencja od rodziców i babć (of. 50,- zł).

05.09.2017 rezerwacja

06.09.2017: Proszalna – o nawrócenie siostry Karoliny w przeddzień rocznicy urodzin – intencja od p. Dominika G. (of. 100,- zł).

07.09.2017 rezerwacja

8.09.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

9.09.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

10.09.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

11.09.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

12.09.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (9/12) – intencja od p. G. M. (of. 100,- zł).

13.09.2017: O błogosławieństwo Boże i wypełnienie Woli Bożej dla Genowefy z okazji urodzin – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

14.09.2017: W intencji x. Jacka Bałemby, o potrzebne łaski według Woli Bożej – int. od rodziny M. i K. (of. 100,-).

15.09.2017: Błagalna za rodzinę Bogdana i Agnieszki – intencja od p. Bogdana C. (of. 100,- zł).

16.09.2017: O łaskę nawrócenia, pojednania z Panem Bogiem, uwolnienia od nałogów oraz o błogosławieństwo Boże dla Adama – intencja od p. Mirosławy K. (of. 100,- zł).

17.09.2017: Za śp. Kazimierza oraz rodziców z obu stron – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

18.09.2017: Za śp. Annę Lenartowicz – intencja od pp. Piotra i Heleny P. (of. 150,- zł).

19.09.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (1/9) – intencja od rodziców.

20.09.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (2/9) – intencja od rodziców.

21.09.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (3/9) – intencja od rodziców.

22.09.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (4/9) – intencja od rodziców.

23.09.2017: O silną wiarę katolicką, opiekę Matki Bożej i wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Malwiny i Wojciecha – intencja od p. Celiny T. (100,- zł).

24.09.2017: O łaskę nawrócenia i pojednania i pojednania z Panem Bogiem dla Jarosława. O silną wiarę i wierność Tradycji katolickiej dla Janusza – intencja od pp. Teresy M. i Mirosławy K. (of. 100,- zł).

25.09.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.09.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (5/9) – intencja od rodziców.

27.09.2017: W rocznicę ślubu o nawrócenie Justyny i Piotra i wypełnienie woli Bożej w ich życiu – intencja od p. Alicji S.

28.09.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (9/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.09.2017: Ku uczczeniu św. Michała Archanioła oraz o Jego opiekę dla Haliny B. z okazji 71 r. urodzin – intencja od  H. B..

30.09.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (6/9) – intencja od rodziców.

PAŹDZIERNIK 2017

01.10.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (7/9) – intencja od rodziców.

02.10.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

03.10.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

04.10.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

05.10.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

06.10.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (8/9) – intencja od rodziców.

07.10.2017: O łaskę nawrócenia dla Klaudii (9/9) – intencja od rodziców.

08.10.2017: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej, o wiarę katolicką i o dobrą żonę dla Marcina – intencja od p. A. K..

09.10.2017: O nawrócenie dla moich bliskich i dla wszystkich osób, które skrzywdziłem w ciągu mojego życia, wyrządzając im zło – intencja od p. Piotra L. (of. 50,- zł).

10.10.2017:

11.10.2017:

12.10.2017:

13.10.2017:

14.10.2017:

15.10.2017: Za śp. męża Kazimierza w pierwszą rocznicę śmierci oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od p. E. B. (of. 100,- zł).

16.10.2017:

17.10.2107:

18.10.2017:

19.10.2017 rezerwacja

20.10.2017:

21.10.2017:

22.10.2017:

23.10.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (10/12) – intencja od p. G. M..

24.10.2017:

25.10.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.10.2017:

27.10.2017:

28.10.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (10/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.10.2017:

30.10.2017:

31.10.2017:

LISTOPAD 2017

1.11.2017:

2.11.2017: Za dusze zmarłych z rodzin Grobelnych i Drewnickich: Bronisława, Haliny, Bazylego i Marii – intencja od p. Dominika G. (of. 100,- zł).

3.11.2017:

4.11.2017:

5.11.2017: Dziękczynna za dar powrotu do czystej katolickiej wiary, za dary Ducha Świętego, za opiekę Opatrzności Bożej, za opiekę Matki Bożej i wszystkie inne łaski, które dotąd otrzymałam – intencja od p. Mirosławy K. (of. 100,- zł).

6.11.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Mirosławy – intencja od p. Celiny T. (50,- zł).

7.11.2017: W intencji Celiny o mądrość Bożą i siłę do przemiany życia – intencja od p. Mirosławy K. (50,- zł).

8.11.2017: Z okazji urodzin o nawrócenie Rafała S. i wypełnienie woli Bożej w jego życiu – intencja od p. Alicji S.

09.11.2017 rezerwacja

10.11.2017:

11.11.2017:

12.11.2017:

13.11.2017: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny w dniu urodzin oraz dla wnuczków Damiana i Ignacego – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

14.11.2017 rezerwacja

15.11.2017:

16.11.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

17.11.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

18.11.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

19.11.2017Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

20.11.2017 Za śp. Stanisławę Bałemba  w 30 r. śm.

21.11.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (11/12) – intencja od p. G. M..

22.11.2017:

23.11.2017:

24.11.2017:

25.11.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

26.11.2017: O silną wiarę katolicką, opiekę Matki Bożej i wypełnienie Woli Bożej w życiu Bartosza i Emilii – intencja od p. Celiny T. (of. 100,-).

27.11.2017:

28.11.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (11/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

29.11.2017:

30.11.2017:

GRUDZIEŃ 2017

01.12.2017: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

02.12.2017: O nawrócenie dzieci i wnuków, Jacka, Dominiki, Adama, Rafała i Niny oraz rodziny Irminy i Klaudii. O wypełnienie Woli Bożej w małżeństwie Grażyny i Wiesława. O cierpliwość w cierpieniach fizycznych i duchowych, i o dobrą śmierć (12/12) – intencja od p. G. M..

03.12.2017:

04.12.2017:O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

05.12.2017 rezerwacja

06.12.2017:

07.12.2017:

08.12.2018:

09.12.2017:

10.12.2017:

11.12.2017: Za wiernych zmarłych z obojga stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te zapomniane – intencja od p. S. K. z Gdańska.

12.12.2017: O zdrowie duszy i ciała dla rodzin, przyjaciół i znajomych z obojga stron – intencja od p. S. K. z Gdańska.

13.12.2017: Dziękując Bogu za wszelkie łaski dla firmy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pracowników i ich rodzin – intencja od p. S. K. z Gdańska.

14.12.2017: Dziękczynno-błagalna w intencji seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w przygotowaniu do czekających ich zadań – intencja od p. S. K. z Gdańska.

15.12.2017:

16.12.2017:

17.12.2017:

18.12.2017:

19.12.2017:

20.12.2017:

21.12.2017: O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny Gałązki z okazji 54. urodzin – intencja od p. P. K. (of. 50,- zł).

22.12.2017:

23.12.2017:

24.12.2017:

25.12.2017O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (12/12) – intencja od Rodziców.

26.12.2017:

27.12.2017:

28.12.2017: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (12/12) – intencja od Rodziców.

29.11.2017:

30.12.2017:

31.12.2017Dziękczynna za miniony rok i z prośbą o Boże błogosławieństwo na nowy rok dla rodzin Buglewicz i Byczek – intencja od p. H. B..

R O K  2 0 1 8

STYCZEŃ 2018

01.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 1) – intencja od p. S. G..

02.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 2) – intencja od p. S. G..

03.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 3) – intencja od p. S. G..

04.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 4) – intencja od p. S. G..

05.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 5) – intencja od p. S. G..

06.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 6) – intencja od p. S. G..

07.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 7) – intencja od p. S. G..

08.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 8) – intencja od p. S. G..

09.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 9) – intencja od p. S. G..

10.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 10) – intencja od p. S. G..

11.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 11) – intencja od p. S. G..

12.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 12) – intencja od p. S. G..

13.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 13) – intencja od p. S. G..

14.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 14) – intencja od p. S. G..

15.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 15) – intencja od p. S. G..

16.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 16) – intencja od p. S. G..

17.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 17) – intencja od p. S. G..

18.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 18) – intencja od p. S. G..

19.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 19) – intencja od p. S. G..

20.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 20) – intencja od p. S. G..

21.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 21) – intencja od p. S. G..

22.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 22) – intencja od p. S. G..

23.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 23) – intencja od p. S. G..

24.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 24) – intencja od p. S. G..

25.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 25) – intencja od p. S. G..

26.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 26) – intencja od p. S. G..

27.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 27) – intencja od p. S. G..

28.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 28) – intencja od p. S. G..

29.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 29) – intencja od p. S. G..

30.01.2018: Za śp. Adelajdę Gitner (greg. 30) – intencja od p. S. G..

31.01.2018:

LUTY 2018

01.02.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

02.02.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

03.02.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

04.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 1) – intencja od p. Doroty K..

05.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 2) – intencja od p. Doroty K..

06.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 3) – intencja od p. Doroty K..

07.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 4) – intencja od p. Doroty K..

08.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 5) – intencja od p. Doroty K..

09.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 6) – intencja od p. Doroty K..

10.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 7) – intencja od p. Doroty K..

11.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 8) – intencja od p. Doroty K..

12.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 9) – intencja od p. Doroty K..

13.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 10) – intencja od p. Doroty K..

14.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 11) – intencja od p. Doroty K..

15.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 12) – intencja od p. Doroty K..

16.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 13) – intencja od p. Doroty K..

17.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 14) – intencja od p. Doroty K..

18.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 15) – intencja od p. Doroty K..

19.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 16) – intencja od p. Doroty K..

20.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 17) – intencja od p. Doroty K..

21.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 18) – intencja od p. Doroty K..

22.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 19) – intencja od p. Doroty K..

23.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 20) – intencja od p. Doroty K..

24.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 21) – intencja od p. Doroty K..

25.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 22) – intencja od p. Doroty K..

26.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 23) – intencja od p. Doroty K..

27.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 24) – intencja od p. Doroty K..

28.02.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 25) – intencja od p. Doroty K..

MARZEC 2018

01.03.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

02.03.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

03.03.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

04.03.2018: Za śp. Kazimierza – intencja od p. Elżbiety B. (of. 100,- zł).

05.03.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 26) – intencja od p. Doroty K..

06.03.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 27) – intencja od p. Doroty K..

07.03.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 28) – intencja od p. Doroty K..

08.03.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 29) – intencja od p. Doroty K..

09.03.2018: Za śp. Józefa Mateję (greg. 30) – intencja od p. Doroty K..

10.03.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (1/12) – intencja od Rodziców.

11.03.2018:

12.03.2018:  O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (1/12) – intencja od Rodziców.

13.03.2018:

14.03.2018:

15.03.2018:

16.03.2018:

17.03.2018:

18.03.2018:

19.03.2018:O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (2/12) – intencja od Rodziców.

20.03.2018:

21.03.2018:

22.03.2018:

23.03.2018:

24.03.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (2/12) – intencja od Rodziców.

25.03.2018:

26.03.2018:

27.03.2018:

28.03.2018:

29.03.2018: WIELKI CZWARTEK

30.03.2018: WIELKI PIĄTEK

31.03.2018: WIELKA SOBOTA

KWIECIEŃ 2018

01.04.2018:

02.04.2018:

03.04.2018:

04.04.2018:

05.04.2018:

06.04.2018:

07.04.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (3/12) – intencja od Rodziców.

08.04.2018:

09.04.2018:

10.04.2018:

11.04.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

12.04.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

13.04.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K. (of. 50,- zł).

14.04.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (3/12) – intencja od Rodziców.

15.04.2018:

16.04.2018:

17.04.2018:

18.04.2018:

19.04.2018:

20.04.2018:

21.04.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (4/12) – intencja od Rodziców.

22.04.2018:

23.04.2018:

24.04.2018:

25.04.2018:

26.04.2018:

27.04.2018:

28.04.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (4/12) – intencja od Rodziców.

29.04.2018:

30.04.2018:

MAJ 2018

01.05.2018:

02.05.2018:

03.05.2018Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

04.05.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

05.05.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

06.05.2018:

07.05.2018:

08.05.2018:

09.05.2018:

10.05.2018:

11.05.2018:

12.05.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (5/12) – intencja od Rodziców.

13.05.2018:

14.05.2018:

15.05.2018:

16.05.2018:

17.05.2018:

18.05.2018:

19.05.2018:

20.05.2018:

21.05.2018:

22.05.2018:

23.05.2018:

24.05.2018:

25.05.2018:

26.05.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (5/12) – intencja od Rodziców (of. 100,- zł).

27.05.2018:

28.05.2018:

29.05.2018:

30.05.2018:

31.05.2018:

CZERWIEC 2018

01.06.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

02.06.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

03.06.2018:

04.06.2018:

05.06.2018:

06.06.2018:

07.06.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

08.06.2018:

09.06.2018:

10.06.2018:

11.06.2018:

12.06.2018:

13.06.2018:

14.06.2018:

15.06.2018:

16.06.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (6/12) – intencja od Rodziców.

17.06.2018: Dziękczynna z okazji 30. rocznicy ślubu Bogdana i Agnieszki – intencja od p. Bogdana C. (of. 150,- zł).

18.06.2018:

19.06.2018:

20.06.2018:

21.06.2018:

22.06.2018:

23.06.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (6/12) – intencja od Rodziców.

24.06.2018:

25.06.2018:

26.06.2018:

27.06.2018:

28.06.2018:

29.06.2018:

30.06.2018:

LIPIEC 2018

01.07.2018:

02.07.2018:

03.07.2018:

04.07.2018:

05.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

06.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

07.07.2018: Wynagradzająca – Najświętszemu Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu NMP – za brak czci do Przenajświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje SACRUM w kościołach i poza nimi, w Polsce i na całym świecie, a także za wszystkie moje grzechy, popełnione w życiu – intencja od p. Joanny K..

08.07.2018:

09.07.2018:

10.07.2018:

11.07.2018:

12.07.2018:

13.07.2018:

14.07.2018:

15.07.2018:

16.07.2018:

17.07.2018:

18.07.2018:

19.07.2018:

20.07.2018:

21.07.2018: O silną wiarę, wierność Tradycji katolickiej, o dojrzałość duchową i o wypełnienie Woli Bożej w życiu Klaudii (7/12) – intencja od Rodziców.

22.07.2018:

23.07.2018:

24.07.2018:

25.07.2018:

26.07.2018:

27.07.2018:

28.07.2018: O silną katolicką wiarę, wierność Tradycji katolickiej, dojrzałość duchową i łaskę błogosławieństwa Bożego dla Weroniki (7/12) – intencja od Rodziców.

29.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.07.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

SIERPIEŃ 2018

1.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.08.2018: Za śp. Elżbietę Kąkol (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

28.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 1) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

29.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 2) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

30.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 3) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

31.08.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 4) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

WRZESIEŃ 2018

1.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 5) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

2.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 6) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

3.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 7) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

4.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 8) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

5.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 9) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

6.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 10) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

7.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 11) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

8.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 12) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

9.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 13) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

10.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 14) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

11.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 15) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

12.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 16) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

13.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 17) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

14.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 18) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

15.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 19) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

16.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 20) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

17.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 21) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

18.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 22) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

19.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 23) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

20.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 24) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

21.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 25) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

22.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 26) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

23.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 27) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

24.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 28) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

25.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 29) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

26.09.2018: Za śp. Feliksa Kąkola (gr. 30) – intencja od p. Jerzego K. (of. 50,- zł).

27.09.2018:

28.09.2018:

29.09.2018:

30.09.2018:

* * *

Z uzasadnionych racji mogą nastąpić zmiany terminów
odprawienia w/w Mszy Świętych.

* * *

Stypendia mszalne można przesyłać na konto
nr 80 7999 9995 0650 9958 7404 0001
Konto służące do bieżących operacji
posiadam za zgodą i pod kontrolą moich Przełożonych.

Za złożone ofiary (stypendia mszalne)
składam wszystkim Ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać
i zapewniam o modlitwie

x. Jacek Bałemba SDB

FORMULARZ KONTAKTOWY