Tags

, , , , , , , , ,

okladka_W_Blasku_Milosierdzia_V1 (002)

O spowiedzi nigdy dosyć!
Opracowanie o Sakramencie Pokuty. Zamiar autora wyartykułowany jest w słowach zwartych:

„Dobra spowiedź otwiera nam drogę do godnego przyjmowania Komunii Świętej, jest warunkiem szczęśliwego życia, a nade wszystko przygotowuje naszą duszę do Nieba.
W dzisiejszym trudnym kontekście zamętu powszechnego, który ujawnia się między innymi w zamazywaniu ewangelicznych wymogów moralnych i relatywizowaniu reguł dobrej spowiedzi, skromne przypomnienie wybranych elementów zdrowej doktryny katolickiej dotyczącej Sakramentu Pokuty może okazać się zbawienną pomocą dla niejednej duszy” (ze Wstępu).


Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się?, Warszawa 2018, s. 64, ISBN 978-83-86535-79-8, cena 12,- zł


Książkę możemy nabywać m.in. u Wydawcy:

Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu
02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24
kukonfederacjibarskiej.wordpress.com
e-mail: savoir@savoir-vivre.com.pl
tel. 601 519 847 lub 22 651 88 17


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.