Książki

ZAWARTOŚĆ STRONY:

1. Książki mojego autorstwa.
2. Książki, których jestem współautorem.
3. Książki, które przetłumaczyłem.
4. Blogi.

1. KSIĄŻKI MOJEGO AUTORSTWA

Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, ss. 80, ISBN 978-83-86535-57-6, cena 15,- zł.

ZAKUP→

okladkaUniżenie

Ks. Jacek Bałemba SDB,  Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, seria W blasku Tradycji 1, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, ss. 48, ISBN 978-83-86535-63-7, cena 10,- zł.

ZAKUP→

okladka.indd

Ks. Jacek Bałemba SDB, Elementarz katolika. Prawdy pożyteczne na czasy pomieszania powszechnego, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, wydanie II poprawione i poszerzone, ss. 88, ISBN 978-83-86535-60-6, cena 16,- zł.

ZAKUP→

Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, ss. 108, ISBN 978-83-86535-54-5, cena 20,- zł.

Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku Krzyża, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, ss. 200, ISBN 978-83-86535-52-1, cena 25,- zł.

– – –

2. KSIĄŻKI, KTÓRYCH JESTEM WSPÓŁAUTOREM

Książka Społeczne panowanie Chrystusa Króla

Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, w: Społeczne panowanie Chrystusa Króla. Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla. Kraków 15 czerwca 2013, Inicjatywa Wydawnicza A.M.D.G. Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2014, ss. 45-60 [ss. 152], ISBN 978-83-60048-64-1.

– – –

3. KSIĄŻKI, KTÓRE PRZETŁUMACZYŁEM

Layout 1

Bp Athanasius Schneider, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła, tł. ks. Jacek Bałemba SDB, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, ss. 120, ISBN 978-83-7257-742-9, cena 15,- zł.

ZAKUP→

– – –

4. BLOGI

Sacerdos Hyacinthus
(Ksiądz Jacek)
sacerdoshyacinthus.com

Verbum catholicum
(Słowo katolickie)
verbumcatholicum.com


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube