Książki

ZAWARTOŚĆ STRONY:

1. Książki mojego autorstwa.
2. Książki, których jestem współautorem.
3. Książki, które przetłumaczyłem.
4. Blogi.

1. KSIĄŻKI MOJEGO AUTORSTWA

Ks. Jacek Bałemba SDB, Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego, Warszawa 2019, s. 64, ISBN 978-83-86535-83-5, cena 12,- zł.

ZAKUP


Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się?, Warszawa 2018, s. 64, ISBN 978-83-86535-79-8, cena 12,- zł.

ZAKUP→


Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 80, ISBN 978-83-86535-57-6, cena 15,- zł.

ZAKUP


okladkaUniżenie

Ks. Jacek Bałemba SDB,  Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, seria W blasku Tradycji 1, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, s. 48, ISBN 978-83-86535-63-7, cena 10,- zł.

ZAKUP


okladka.indd

Ks. Jacek Bałemba SDB, Elementarz katolika. Prawdy pożyteczne na czasy pomieszania powszechnego, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, wydanie II poprawione i poszerzone, s. 88, ISBN 978-83-86535-60-6, cena 16,- zł.

ZAKUP


Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 108, ISBN 978-83-86535-54-5, cena 20,- zł.


Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku Krzyża, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 200, ISBN 978-83-86535-52-1, cena 25,- zł.


2. KSIĄŻKI, KTÓRYCH JESTEM WSPÓŁAUTOREM

Książka Społeczne panowanie Chrystusa Króla

Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, w: Społeczne panowanie Chrystusa Króla. Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla. Kraków 15 czerwca 2013, Inicjatywa Wydawnicza A.M.D.G. Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2014, s. 45-60 [s. 152], ISBN 978-83-60048-64-1.


3. KSIĄŻKI, KTÓRE PRZETŁUMACZYŁEM

Layout 1

Bp Athanasius Schneider, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła, tł. ks. Jacek Bałemba SDB, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 120, ISBN 978-83-7257-742-9, cena 15,- zł.


4. BLOGI

Sacerdos Hyacinthus
(Ksiądz Jacek)
sacerdoshyacinthus.com

Verbum catholicum
(Słowo katolickie)
verbumcatholicum.com

Actualia
actualia.blog