O. Benedykt Jacek Huculak

Strona poświęcona publikacjom i wypowiedziom
O. Benedykta Jacka Huculaka
doktora habilitowanego teologii
ze specjalnością w teologii dogma­tycznej

KSIĄŻKI

Herbem Trójca i Wcielenie. Wybór pism pomniejszych
https://sacerdoshyacinthus.com/2014/11/17/o-dr-hab-benedykt-jacek-huculak-ofm-slowo-o-swietej-tradycji-kosciola/

ARTYKUŁY

Cud w Sokółce to odpowiedź na znieważenie
https://sacerdoshyacinthus.com/2016/02/17/o-dr-hab-benedykt-jacek-huculak-ofm-cud-w-sokolce-to-odpowiedz-na-zniewazenie/

Cud w Legnicy to odpowiedź na znieważenie Hostii
https://sacerdoshyacinthus.com/2016/08/18/o-benedykt-huculak-cud-w-legnicy-to-odpowiedz-na-ponowne-zbezczeszczenie-hostii/

Watykan dzisiaj
https://sacerdoshyacinthus.com/2016/03/03/o-dr-hab-benedykt-jacek-huculak-ofm-watykan-dzisiaj/

WYSTĄPIENIA

Czy Kościół jest podzielony? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos
Warszawa, 21 kwietnia 2012
.
.

Królowanie Chrystusa w świetle encykliki Piusa XI Quas Primas
Kraków, 15 czerwca 2013
.
.
.
Kazanie, Msza Święta, Marsz Victorii Wiedeńskiej
Kraków, 13.09.2014
.
.
treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus