O. Benedykt Jacek Huculak

Strona poświęcona publikacjom i wypowiedziom
O. Benedykta Jacka Huculaka
doktora habilitowanego teologii
ze specjalnością w teologii dogma­tycznej

KSIĄŻKI

Herbem Trójca i Wcielenie. Wybór pism pomniejszych WEJŚCIE

Chrześcijańskiej nadziei warunek konieczny

‘Liturgia Boska’, czyli ‘zwróceni ku Panu’ (cz.1 książki)

O Boskim Pocieszeniu za przyczyną Najświętszej Dziewicy w czterechsetlecie Jej świątyni w Leżajsku

ARTYKUŁY

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych

Czy Kościół jest jeden? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos. WEJŚCIE

Królestwo Chrystusa w świetle encykliki Quas Primas Piusa IX WEJŚCIE

Cud w Sokółce to odpowiedź na znieważenie WEJŚCIE

Cud w Legnicy to odpowiedź na ponowne znieważenie Hostii WEJŚCIE

Watykan dzisiaj WEJŚCIE

TŁUMACZENIA

Kardynał Mateusz z Aquasparty ZBM, Traktat o odwiecznym pochodzeniu Ducha Świętego oraz Wprowadzenie do studium świętej teologii, wydanie łacińsko-polskie, wprowadzenie, przekład i opracowanie o. Benedykt Jacek Huculak OFM

WYSTĄPIENIA

Czy Kościół jest podzielony? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos
Warszawa, 21 kwietnia 2012
.
.

Królowanie Chrystusa w świetle encykliki Piusa XI Quas Primas
Kraków, 15 czerwca 2013
.
.
.
Kazanie, Msza Święta, Marsz Victorii Wiedeńskiej
Kraków, 13.09.2014
.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.