Tags

, , , , ,

Bp Schneider (1)

Jak uważny Czytelnik zauważyć może, autor bloga starannie unika motywów osobistych. Jeśli czyni wyjątek, motywowany jest on kontekstem obiektywnym: decyzje kapłana dotyczące wiary i kultu nigdy nie są kwestią prywatną, lecz dotyczą Kościoła Katolickiego.
Przed wielu miesiącami zwróciłem się do Biskupa Athanasiusa Schneidera, prosząc o konsultację w kwestii odprawiania Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Biskup odpowiedział, pisząc m.in.: Tenendo conto dell’attuale situazione davvero grave nella Chiesa, penso sia giustificato per amore alla verità e alla straordinaria ricchezza spirituale e dottrinale del rito perenne della Chiesa di abbandonare tutto. – „Biorąc pod uwagę aktualną niezwykle poważną sytuację Kościoła, uważam, że z miłości do prawdy i do nadzwyczajnego bogactwa duchowego i doktrynalnego odwiecznego rytu Kościoła, byłoby usprawiedliwione pozostawienie wszystkiego”.
Rada pasterska dana kapłanowi przez Biskupa jest klarowna: dla wierności tradycyjnej Mszy Świętej należy być gotowym zostawić wszystko.
Autor bloga bierze na poważnie słowo Pasterza – celebruje codziennie wyłącznie tradycyjną Mszę Świętą.
Rada Biskupa dla kapłana w publicznych kwestiach wiary i kultu nie jest sprawą prywatną, która wymagałaby należnej dyskrecji. Jej skromna publikacja może wydać dobre owoce.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.