Tags

, , , ,

Ks. Jacek Bałemba SDB, Odzyskać wiarę katolicką. Wybrane elementy
Gdańsk 18.06.2016. Wykład wygłoszony w ramach VIII Kongresu
dla społecznego panowania Chrystusa KrólaAUDIO:
„Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą. Ściślej: jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Jeżeli poważnie myślimy o rozszerzaniu Chrystusowego Królestwa i Chrystusowego królowania – także na polskiej ziemi i w polskim narodzie, i w polskim państwie, musimy myśleć o zachowaniu katolickiej wiary dzisiaj i o przekazaniu nieskazitelnego depozytu wiary – depósitum fídei – następnym pokoleniom. Oto zaszczytny obowiązek. Zaszczytne starania. W ten sposób będziemy – my sami i przyszłe pokolenia, jeśli Pan Bóg pozwoli istnieć światu – przez Ojczyznę ziemską zmierzać bezpiecznie do Ojczyzny niebieskiej, do Królestwa Niebieskiego, pod niezawodnym berłem Maryi, Królowej Polski”.

Przebieg tematyczny wykładu:

Uzasadnienie podjęcia kwestii wiary

 • powiązanie wiary ze sprawą zbawienia wiecznego
 • problem odkształcenia wiary

Terminologia a semantyka

 • zmiana terminologii
 • zmiana znaczeń

Elementy diagnozy współczesnej sytuacji

 • Bp Athanasius Schneider
 • o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak

Wiara katolicka i inne wiary

 • specyfika wiary katolickiej
 • inne wiary nie dają zbawienia

Problem niewiary i ludzi bez wiary

Kwestia obiektywizmu wiary

Źródła wiary

 • Objawienie Boże: Pismo Święte i Tradycja

Katolickie rozumienie wiary katolickiej

Wiara i uczynki

Co czynić, gdy nasila się głoszenie błędu?

 • Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium

Co czynić, aby wiarę zachować, wyznawać, realizować i krzewić?

 • doktryna, lex credendi – Biblioteka ’58
 • kult, lex orandi – Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim
  i postawa klęcząca przy przyjmowaniu Komunii Świętej
 • życie, lex vivendi – stan łaski uświęcającej i dobre wypełnianie obowiązków stanu

Wiara katolicka i ruch narodowy

 • budować na pewnej doktrynie katolickiej
 • budować na tradycyjnej Mszy Świętej
 • budować na tradycyjnej pobożności
 • budować na katolickich obyczajach

Głos Tradycji: laudacja wiary katolickiej

Konkluzja

 • powiązanie wiary katolickiej z Chrystusowym królowaniem
 • wezwanie do wierności

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube