Tags

W związku z podejmowanymi w tych dniach przez osoby świeckie pewnymi inicjatywami, w których padają m.in. moje personalia, informuję, że nikogo nie prosiłem o ingerencję u moich Przełożonych w sprawie mojej służby kapłańskiej i jej zakresu.
Jestem kapłanem katolickim szczęśliwym, który każdego dnia może realizować, w posłuszeństwie Kościołowi Katolickiemu, istotne funkcje kapłańskie: składać Bogu Ofiarę Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim oraz krzewić niezmutowaną doktrynę katolicką.
Troska osób świeckich o owczarnię Pańską, rozszarpywaną na naszych oczach przez wilki w owczej skórze, jest pięknym przejawem wiary i odpowiedzialności. Modlitwa i roztropne działania – środków nadprzyrodzonych nie wyłączając – w intencji odrodzenia katolickiego duchowieństwa i katolickiej Tradycji na polskiej ziemi, rokują pozytywnie i ujawniają prawdę, że w czasach zamętu powszechnego nie wszystkim jest obojętny los Kościoła Katolickiego, wiary katolickiej, dobro dusz i przyszłych pokoleń.

In Christo,
x. Jacek Bałemba SDB


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.