Modlimy się do św. Józefa

Litaníae Sancti Ioseph

Kýrie, eléison. Chríste, eléison. Kýrie, eléison.
Chríste, áudi nos. Chríste, exáudi nos.

Páter de caélis, Déus, miserére nóbis.
Fíli, Redémptor múndi, Déus, miserére nóbis.
Spíritus Sáncte, Déus, miserére nóbis.
Sáncta Trínitas, únus Déus, miserére nóbis.

Sáncta María, óra pro nóbis.
Sáncte Ióseph, óra pro nóbis.
Próles Dávid ínclita, óra pro nóbis.
Lúmen Patriarchárum, óra pro nóbis.
Déi Genitrícis Spónse, óra pro nóbis.
Cústos pudíce Vírginis, óra pro nóbis.
Fílii Déi nutrície, óra pro nóbis.
Chrísti defénsor sédule, óra pro nóbis.
Almae Famíliae praéses, óra pro nóbis.
Ióseph iustíssime, óra pro nóbis.
Ióseph castíssime, óra pro nóbis.
Ióseph prudentíssime, óra pro nóbis.
Ióseph fortíssime, óra pro nóbis.
Ióseph oboedientíssime, óra pro nóbis.
Ióseph fidelíssime, óra pro nóbis.
Spéculum patiéntiae, óra pro nóbis.
Amátor paupertátis, óra pro nóbis.
Exémplar opíficum, óra pro nóbis.
Domésticae vítae décus, óra pro nóbis.
Cústos vírginum, óra pro nóbis.
Familiárum colúmen, óra pro nóbis.
Solátium miserórum, óra pro nóbis.
Spés aegrotántium, óra pro nóbis.
Patróne moriéntium, óra pro nóbis.
Térror daémonum, óra pro nóbis.
Protéctor sánctae Ecclésiae, óra pro nóbis.

Agnus Déi, quí tóllis peccáta múndi,
párce nóbis, Dómine.
Agnus Déi, quí tóllis peccáta múndi,
exáudi nos, Dómine.
Agnus Déi, quí tóllis peccáta múndi,
miserére nóbis.

V. Constítuit éum dóminum dómus súae.
R. Et príncipem ómnis possessiónis súae.

Orémus. Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ióseph sanctíssimae Genetrícis túae spónsum elígere dignátus es: praésta, quaésumus; ut, quém protectórem venerámur in térris, intercessórem habére mereámur in caélis: Qui vívis et régnas in saécula saeculórum.
R. Amen.

AUDIO:
.

.

Litania do św. Józefa

 

Kyrie, eleison.

Chryste, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,   módl się za nami.

Święty Józefie,   módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida,   módl się za nami.

Światło Patriarchów,   módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy,   módl się za nami.

Przeczysty stróżu Dziewicy,   módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego,   módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa,   módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny,   módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy,   módl się za nami.

Józefie najczystszy,   módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy,   módl się za nami.

Józefie najmężniejszy,   módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy,   módl się za nami.

Józefie najwierniejszy,   módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości,   módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa,   módl się za nami.

Wzorze pracujących,   módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego,   módl się za nami.

Opiekunie dziewic,   módl się za nami.

Podporo rodzin,   módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych,   módl się za nami.

Nadziejo chorych,   módl się za nami.

Patronie umierających,   módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych,   módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego,   módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                        przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                        wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                        zmiłuj się nad nami.

 

K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, † spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Świętego Józefa po Różańcu

 

   Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

   Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

   Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

.

– – –

 

Nowenna do św. Józefa