Tags

, , ,

W ostatnich dniach Roku Pańskiego 2019 będzie bardzo pożyteczne uważne przeczytanie katolickiej encykliki Piusa XI Mortalium ánimos.
Lektura ponowiona – ciągle uważna – przyniesie więcej pożytku.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog