Tags

, , , , , , ,

„Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach ożywiający – na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem” (2 Kor 2, 14-17).

Niezmiernie rzadko poruszam wątki osobiste. Wyjątek może być uzasadniony powiązaniem tychże ze służbą kapłańską o zasięgu publicznym.
Dokonałem kilka dni temu redukcji mojej obecności w przestrzeni internetowej. Decyzja podjęta – jak mniemam – nie bez łaski Bożej, by dać zdecydowany priorytet modlitwie, lekturze ortodoksyjnych tekstów katolickich oraz zachować pełną dyspozycyjność do sakramentalnej służby duszom (przede wszystkim w konfesjonale).
Nie wpadając w tony megalomanii, wypada stwierdzić, że zasadniczo to, co istotnego było do powiedzenia duszom polskim w czasach zamętu powszechnego, zostało już wypowiedziane. I decyzje kapłańskie poważne, które należało podjąć w czasach zamętu powszechnego, zostały już podjęte.
Ujmując rzecz istotowo, dotychczasowe publikacje kapłańskie są skromnym, acz nie pozbawionym wyrazistości, drogowskazem, wskazującym trzy kierunki, niezawodnie katolickie, porządkujące i do zbawienia prowadzące:
– Przywracanie nieskazitelnego katolickiego kultu – związanie się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim;
– Przywracanie nieskazitelnej katolickiej doktryny – lektura tradycyjnych katolickich katechizmów;
– Prowadzenie życia świętego – począwszy od stabilnego zachowania stanu łaski uświęcającej i dobrego wypełniania obowiązków stanu.
Dodać można podarowaną duszom polskim elementarną szkołę łaciny kościelnej, naglącą inicjatywę Biblioteki ’58 oraz Różaniec.
Kto ma oczy widzące po katolicku, ten widzi. Trud kapłański dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz.
Niech będzie Bóg uwielbiony!


Publikacje dostępne:

Sacérdos Hyacínthus       Vérbum cathólicum        Actuália


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog