Tags

, , , , , , , , ,

Z różnych powodów i w wielu środowiskach żywe jest dzisiaj niebezpieczeństwo religijności bezhierarchicznej. Należy więc dzisiaj przypominać często i wyraźnie: Pan Jezus ustanowił Sakrament Kapłaństwa. Pan Jezus nakazał duchownym katolickim nauczać ewangelicznej doktryny, sprawować święte Sakramenty i kierować Kościołem. Kapłaństwo jest rzeczywistością z woli Bożej nieusuwalnie wpisaną w strukturę Kościoła Katolickiego – jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 17-19).
Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty. Było to wtedy, gdy po swoim zmartwychwstaniu objawił się swoim uczniom i powiedział do nich: „«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 21-23).
Wiara katolicka ma swoje źródło w Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. Mówiąc zatem o kimś, że jest wierny Tradycji, chcemy powiedzieć, że jest wierny wierze katolickiej, jest katolikiem.
Troska o duszę powinna być pierwszorzędna zawsze i wszędzie – także w czasach zamętu powszechnego. Troskę o duszę należy powierzać duchownym kompetentnym i wiarygodnym, kapłanom o nieskazitelnej katolickiej ortodoksji. Postawmy zatem pytania:

– Czy regularnie spowiadam się u kapłana wiernego Tradycji, nawet jeśli trzeba dojechać 100 albo 200 kilometrów?
– Czy kapłana wiernego Tradycji proszę o kierownictwo duchowe?


Pomocą w dobrym przygotowaniu się do spowiedzi, zgodnie z tradycyjnymi regułami Kościoła, jest między innymi książka o przystępnym charakterze. A kapłani znajdą w niej tradycyjną formułę absolucji.

„Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego,
który przez nas udziela napomnień.
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”
(2 Kor 5, 20).


Książka dostępna tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube