Tags

, , , ,

R o s á r i u m
Różaniec

Rosárium in língua Latína
Różaniec w języku łacińskim


Korzystajmy także z materiałów dostępnychtutaj


Omnes haereses sola interemisti in universo mundo – „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie” – i o. Maksymilian Maria Kolbe o Matce Bożej tak pisał, i inni. Tak mówi Kościół Katolicki. Prawdziwie!

Odmawiamy słowa modlitw i rozważamy poszczególne tajemnice – a zatem modlitwa słowna i myślna zarazem.

Bierzmy codziennie do ręki Różaniec i módlmy się w języku Kościoła.
Pod Lepanto i w wielu innych momentach historii Kościoła broń Różańca okazała się nad wyraz skuteczna. I dzisiaj będzie skuteczna w przezwyciężaniu powszechnego odstępstwa i przywracaniu katolickiego kultu, katolickiej wiary, katolickiej moralności!

Dzięki poniższym materiałom tekstowym i AUDIO, będziemy mogli łatwo nauczyć się tychże modlitw oraz udostępniać je innym.
Nie zastrzega się żadnych praw autorskich. Hojnie z tych materiałów korzystajmy, kopiujmy je i udostępniajmy innym – w Polsce i za granicą!

Niech rozkwita modlitwa Różańcowa w języku Kościoła!
W miejscach, w których umieszczono te modlitwy, pozostawiono wyłącznie język łaciński, aby można było te materiały (tekst i AUDIO) rozsyłać także osobom wszystkich narodowości i wszystkich języków.
Natomiast tutaj, poniżej, podano dla naszego pożytku tytuły zarówno w języku łacińskim, jak i polskim.


O języku łacińskim więcej tutaj


Różaniec w języku łacińskim

Sígnum Sánctae Crúcis – Znak Krzyża Świętego (W Imię Ojca…)

Głośnik (2)

 Sýmbolum Apostolórum – Skład Apostolski (Wierzę w Boga…)

Głośnik (2)

Oratio Domínica – Modlitwa Pańska (Ojcze nasz…)

Głośnik (2)

Salutatio angélica – Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)

Głośnik (2)

Doxológia in honórem Sanctíssimae Trinitátis – Doksologia ku czci Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu…)

Głośnik (2)

Orátio Fatímae – Modlitwa fatimska (O Jezu, przebacz nam nasze grzechy…)

Głośnik (2)

Salve, Regína…Witaj Królowo

Głośnik (2)

María, Auxílium Christianórum, ora pro nobis!Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Głośnik (2)

Sígnum Sánctae Crúcis – Znak Krzyża Świętego (W Imię Ojca…)

Głośnik (2)


Różaniec

R o s á r i u m
Psałterz Maryi
układ tradycyjny

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

 1. Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
 2. Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
 3. Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 5. Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

 1. Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
 4. Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
 5. Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)

 1. Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Descénsus Spíritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

Głośnik (2)


Dni tygodnia w liturgii

Niedziela – Domínica.
Poniedziałek – Feria secunda.
Wtorek – Feria tertia.
Środa – Feria quarta.
Czwartek – Feria quinta.
Piątek – Feria sexta.
Sobota – Sábbato.

Głośnik (2)


św.Józef

Modlitwa do Świętego Józefa po Różańcu

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Koniecznie tę broń do skutecznej walki z grzechem i błędem
rozsyłajmy innym osobom – wielu!

Link do rozsyłania: linkNajświętszej Maryi Pannie Różańcowej w dniu Jej święta. A.D. 2014.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.