Tags

, , ,

Dla starań o przywrócenie katolickiej niezmutowanej doktryny i katolickiego tradycyjnego kultu nie szukajmy aplauzu u tych czy innych środowisk. Dajmy się cierpliwie i konsekwentnie prowadzić odwiecznemu autorytetowi Kościoła Katolickiego!