Tags

, , ,

Czasy zamętu powszechnego. Od ponad pięćdziesięciu lat postępuje demontaż odwiecznej doktryny katolickiej, tradycyjnej katolickiej liturgii i katolickiej moralności. Różni szatani są tu czynni. Są wrogowie zewnętrzni i są wrogowie wewnętrzni. Są nurty sterujące, fałszywe, kłamliwe. Są nurty bezczelnie dążące do zakwalifikowania szczerych katolickich starań do kategorii niesubordynacji, buntu i schizmy.
Ponad wszelkimi nurtami wrogimi odwiecznej doktrynie katolickiej, tradycyjnej katolickiej liturgii i katolickiej moralności, JEST PAN BÓG.

„Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec” (Ap 22, 12-13).

Kto jest wobec Boga człowiekiem prostolinijnym i w czasach zamętu powszechnego trudzi się około przywracania odwiecznej doktryny katolickiej, tradycyjnej katolickiej liturgii i katolickiej moralności, niechaj mocno liczy na pomoc Bożą i zachowuje nadzieję niewzruszoną: Do Pana Boga należy ostatnie słowo historii i Wszechświata.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube