Tags

, , , ,

Kapłan katolicki jest człowiekiem Bożym – alter Christus. Kapłan katolicki jest mężem modlitwy – vir orationis. Ks. Jean Barthélemy Van Roo pisał: Sacerdos vir orationis esse debet. – „Kapłan powinien być mężem modlitwy”.
Przez modlitwę kapłan oddaje chwałę Panu Bogu – przedkładając Panu Bogu akty uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Wiele łask dla Kościoła, dla dusz żyjących tu na ziemi, a także dla dusz w czyśćcu cierpiących, wyprasza modlitwa kapłana.
Św. Paweł pięknie mówi o ufnej śmiałości w wierze, jaka jest – powinna być! – cechą kapłana. Apostoł Narodów pisze o diakonach w perspektywie święceń kapłańskich: „Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie” (1 Tm 3, 13). U Ks. Wujka (wyd. 1962): „Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie”; w wydaniu z roku 1907: „wielkie ufanie w wierze”.
Kapłan zatem powinien modlić się ufnie i śmiało, będąc przekonanym, że Pan Bóg kapłańskiej modlitwy wysłucha. Powinien być człowiekiem, którego charakteryzuje ufna śmiałość w wierze – multa fiducia in fide.
Polecajmy się modlitwie kapłana, który jest wierny niezmutowanej katolickiej odwiecznej doktrynie. Zamawiajmy Msze Święte u kapłana, który odprawia wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kapłan, modląc się za innych, spełnia istotną cząstkę swoich zaszczytnych zadań kapłańskich. Wszystkie owoce kapłańskiej modlitwy znane są Panu Bogu.


Więcej o modlitwie kapłańskiej tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube