Tags

, , ,

DOKUMENTUJMY sprawę przywracania Mszy Świętej w rycie rzymskim!
Choćby na razie do szuflady – zakładajmy segregatory, piszmy kroniki, pamiętniki, notatki, wspomnienia. Zbierajmy dokumenty, pisma, korespondencję, opisujmy szczegółowo daty i miejsca, fakty, osoby, nazwiska biskupów i kapłanów, decyzje, wydarzenia, spotkania, piszmy swoje spostrzeżenia – także epizody anegdotyczne – zbierajmy fotografie, kompletujmy nagrania audio i video, wszystko to, co może posłużyć dzisiaj i w przyszłości za świadectwo naszej wierności wierze katolickiej pośród czasów zamętu powszechnego.
Możemy sobie rozdzielić część dokumentacyjną – oficjalną, a oprócz tego pisać pamiętnik o charakterze osobistym.

Według roztropnego rozeznania niektóre materiały możemy publikować w internecie. Całość materiałów gromadźmy w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych. W czasie stosownym – przynajmniej część z nich – opublikujmy.
Niektóre miejsca, w których wraca tradycyjna Msza Święta, są dokumentowane od lat – także w Polsce. Chwalebna pieczołowitość kronikarzy!
Kilkadziesiąt lat temu rugowanie katolickiej Mszy Świętej nie napotkało w Polsce niemal żadnego oporu. Są zdumiewające luki w pamięci i braki świadectw na piśmie.
Przynajmniej więc teraz, po kilkudziesięciu latach, pieczołowicie, precyzyjnie i detalicznie dokumentujmy żmudny proces przywracania katolickiego kultu w Polsce i w środowiskach polonijnych. Sprawa wagi historycznej!

Historię się tworzy. Historię się pisze. W każdym miejscu, gdzie podejmowane są starania o przywrócenie Mszy Świętej w rycie rzymskim, od razu stawiajmy pytanie: Czy mamy kronikarza? Poza kronikarzem, niech KAŻDY czuje się zobowiązany do zostawiania NA PIŚMIE śladu starań szlachetnych. Nie próżnujmy!


Owocem pieczołowitego dokumentowania
jest m.in. prezentacja dramatycznej historii diecezji Campos.

Przeczytajmy w całości, z uwagą tutaj


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.