Tags

, , , , , , , , , , , , , , ,

Czasy zamętu powszechnego. Trzy kwestie palące:

– Nieznajomość ortodoksyjnej doktryny katolickiej podlega ocenie moralnej. Ignorancja zawiniona.
– Nieumiejętność odróżnienia ortodoksyjnej doktryny katolickiej od błędu podlega ocenie moralnej. Obowiązek rozróżniania – distínguere.
– Powstrzymywanie się od klarownego odrzucenia błędów odkształcających katolicki depozyt wiary podlega ocenie moralnej. Obowiązek wierności prawdzie.

Nie są bez winy ci, którzy te kwestie wzięli sobie w nawias. Grzech.
Jest pilne zapotrzebowanie na pierwsze dary Ducha Świętego: dar mądrości i dar rozumu. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).


„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha” (św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube