Tags

, , , , , , , ,

Poznanie katolickiego depozytu wiary w znacznej mierze zależy od poznawanych sformułowań i terminów. O ile poznajemy katolickie sformułowania i terminy, o tyle poznajemy katolicki depozyt wiary – poprawnie, prawdziwie.
Zawsze, a w czasach zamętu powszechnego w szczególności, należy bacznie zwracać uwagę na to, kto, co i jak mówi o sprawach wiary katolickiej. Nawet niewielkie sformułowania nieadekwatne, wprowadzają w błąd. Bliska św. Tomaszowi z Akwinu była myśl Arystotelesa: Parvus error in principio magnus est in fine. – „Mały błąd na początku staje się wielkim na końcu”.
Św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium mówi o przekazywaniu i poznawaniu katolickiego depozytu wiary w obrębie tego samego dogmatu, w takim samym sensie i w tym samym znaczeniu – in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia.
Systematyczna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów postawi nas w okoliczności szczęśliwej! – w kontakcie z katolickimi sformułowaniami i terminami – a co za tym idzie, umożliwi nam poprawne, prawdziwe poznawanie katolickiego depozytu wiary.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube