Tags

, , , , , ,

„Ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie” (Syr 11, 21).

Historia docet. Historia uczy. W IV wieku większość hierarchii wyznawała i krzewiła herezję ariańską. Św. Atanazy należał do statystycznej mniejszości wiernej. Stopniowo większościowy nurt heretycki został przezwyciężony. Nie stało się to samo. Pan Bóg dał łaskę. I byli hierarchowie i świeccy, którzy łaskę przyjęli i z nią współpracowali.
Czasy zamętu powszechnego. Nie wiemy jak ani kiedy zamęt – doktrynalny, kultyczny i moralny – zostanie przezwyciężony i ortodoksyjny katolicki depozyt wiary wróci do łask. Będzie już pięknie, jeśli jedna dusza – duchowna i świecka – wiary fałszywej nie przyjmie, wierze fałszywej postawi tamę, trwać będzie wiernie przy wierze katolickiej, która była lampą dla wieków i pokoleń, i która dusze prowadziła do Nieba. Nie próżnujmy!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube