Tags

,

Dwie okoliczności.
1. Ktoś dokłada starań, aby modlić się tak, jak Kościół Katolicki modlił się przez wieki, wyznawać tę samą wiarę, którą Kościół Katolicki wyznawał przez wieki, prowadzić życie święte, według wskazań, których Kościół Katolicki uczył przez wieki. To jest nurt wierności katolickiej.
2. Ktoś ucieka w pewne subiektywizmy, odkształcenia, dziwności, pomija czy zmienia ten czy ów element katolickiego depozytu wiary. To jest nurt heretycki, sekciarski, niekatolicki.
Dwie okoliczności różnią się diametralnie.
Zarzucać duszy, która umiejscawia się w pierwszym nurcie tendencje rozłamowe i sekciarskie, znaczy ujawniać niedostatki w znajomości katolickiej wiary.
Duszo z grona zaszczytnej mniejszości statystycznej, idź naprzód śmiało, poprzedzają Cię pokolenia, które dochowały wierności!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube