Tags

, , , ,

Tym, którzy z najlepszą wolą podejmowali i podejmują – nie pozbawione przeciwności – starania o powszechne przywrócenie postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej, sugeruję PRZEKIEROWANIE starań na sprawę najświętszą: na obronę, krzewienie i przywracanie najdoskonalszego katolickiego aktu kultu – MSZY ŚWIĘTEJ w tradycyjnym rycie rzymskim.
We Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim doskonały jest każdy detal werbalny i obrzędowy – także postawa przy przyjmowaniu Komunii Świętej, zawsze klęcząca.


Podstawa magisterialna tutaj
Podstawa analityczna tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube