Tags

, , , , , , ,

Defende nos – broń nas.
Bezokolicznik defendere – bronić.


Ks. dr Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, wyd. V, ISBN 978-83-257-0542-8

defendo, –fendi, –fensum 3. – 1. bronić, trzymać z dala; 2. ochraniać, odpierać; 3. mścić się: de alǐquo na kimś.

Słownik łacińsko-polski pod redakcją Mariana Plezi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, t. II D-H, wyd. II reprint, ISBN 83-01-12607-8

dēfendō, -ere, -dī, -sum I. trzymać z dala, nie dopuszczać, oddalać, odpierać, powstrzymywać. II. 1. bronić, strzec, chronić, osłaniać, zabezpieczać. 2. zastępować. III. 1. ścigać sądownie, karać, pomścić (kogoś lub coś), wywrzeć zemstę na kimś. 2. refl. mścić się.


Autorytatywne źródła, jak wynika z przytoczonych wyżej cytatów, nie dają podstaw, aby defende tłumaczyć jako „wspomagaj”.
Rozwiązanie? Katolik dobrze uczyni, jeśli będzie się modlił codziennie w języku Kościoła Katolickiego:

2909-michal_46

Sáncte Míchaël Archángele,
defénde nos in proelio,
contra nequítiam et insídias diáboli
esto praesídium.
Imperet illi Deus,
súpplices deprecámur:
túque, Prínceps milítiae caeléstis,
sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde.
Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.