Tags

, ,

Missa tridentina (6)

W ludziach absolutyzujących rozum rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ wyraża ona Tajemnicę.
W ludziach absolutyzujących doczesność rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ odnosi ona do wieczności.
W ludziach absolutyzujących nowość rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ przypomina ona o dawności.
W ludziach absolutyzujących zmianę rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ wyraża ona stałość.
W ludziach preferujących spontaniczność rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ wyraża ona katolicki porządek kultu.
W ludziach preferujących kreatywność rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ jest ona rytem danym z góry.
W ludziach skręcających ku herezji rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ wyraża ona katolicką nieskazitelną ortodoksję.
W ludziach absolutyzujących człowieka rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ jest ona aktem kultu wyraziście teocentrycznym.
W ludziach lubujących się w profanum rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ uobecnia ona Sacrum.

W ludziach przywiązanych do grzechu rodzi się wrogość wobec Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ponieważ niesie ona potężną moc egzorcyzmującą.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube