Tags

, , , , , , , , ,

Auxilium Christianorum (3)

Omnes haereses sola interemisti in universo mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.
(Oficjum o MNP)

Kościół Katolicki jest Kościołem walczącym – Ecclesia mílitans.
Czy Kościół Katolicki ma wrogów?
Czy katolik ma wrogów?
Tak. To grzech i błąd!
Katolik walczy z grzechem i odnosi zwycięstwo.
Katolik walczy z błędem i odnosi zwycięstwo.
W stanie wojny katolik – rycerz Niebieskiej Królowej – walczy z grzechem i błędem,
i odnosi zwycięstwo.


Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube