Tags

, ,

Jeśli mimo obiektywnej niespójności pewnych elementów doktryny, kultu i moralności – tradycyjnej katolickiej i reformowanej posoborowej – prezentuje się wspomniane elementy jako spójne, mamy do czynienia z nieuczciwością.
Trzeba budzić rozum! Rozum niech się budzi i niech dojrzewa w świetle nieomylnej odwiecznej doktryny katolickiej.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube