Tags

, ,

„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15).

Wiara katolicka pochodzi z Nieba. Odkształcenia wiary katolickiej pochodzą od diabła i od ludzi.
Dobrze zatem zważajmy na to, w co angażujemy swoją głowę, swoje decyzje, swoją historię życia. I jakież dalekosiężne skutki – po wieczność!


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube