Tags

, , , , , , , , , ,

Kościół Katolicki założył Jezus Chrystus. Powiedział wszak do św. Piotra: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).
Kościół Katolicki jest Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa – o tej prawdzie naucza między innymi papież Pius XII w encyklice Mystici Corporis Christi.
Jezus Chrystus miłuje Kościół. Apostoł Narodów naucza: „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5, 25-27).
Czasy zamętu powszechnego. Gdy ujawniają się coraz powszechniej grzechy i herezje ludzi, którzy deklarują przynależność do Kościoła, musimy zważać na jedno z subtelnych niebezpieczeństw, raz po raz artykułowanych, może i w dobrej wierze. Moglibyśmy je określić jako separację Chrystusa od Kościoła – skoro ludzie zawiedli, więc patrzmy na Chrystusa.
Żadna fałszywa nauka nie pochodzi od Kościoła. Naucza św. Jan: „Żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi” (1 J 2, 21). Kościół Katolicki jest nieomylny. Naucza św. Pius X: „Kościół nie może się mylić w tym, co nam podaje do wierzenia, gdyż zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa cieszy się nieustanną pomocą ze strony Ducha Świętego” (Katechizm).
Grzech i herezję należy z Kościoła wymiatać – począwszy od własnej głowy i własnego serca, jeśli się tam zalęgły.
Kto dopuszcza się grzechu, jest martwym członkiem Kościoła. Naucza św. Pius X: „Martwymi członkami Kościoła są wierni znajdujący się w stanie grzechu śmiertelnego” (Katechizm).
Kto dopuszcza się herezji, wyłącza się Kościoła. Naucza św. Pius X: „Poza prawdziwym Kościołem znajdują się niewierni, żydzi, apostaci, schizmatycy i ekskomunikowani” (Katechizm).
Jest problem poważny, jeśli grzech i herezja rozlewają się powszechnie, nie znajdują wystarczającego oporu i odporu, i znajdują usłużnych hermeneutów.
Uważajmy na nurty niekatolickie, które sączą nam separację Chrystusa i Kościoła. To jest herezja. Ją też należy z Kościoła wymiatać.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
(S. Hieronymus, Ecclesiae Doctor).
– – –
Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.
(Św. Hieronim, Doktor Kościoła).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube