Tags

, ,

„…ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane” (2 Kor 2, 11).

Zdaje się, że jednym z bardzo rozpowszechnionych działań diabła w naszych czasach jest wytłumienie intelektu – przejawiające się w niechęci do klarownego rozróżnienia prawdy i fałszu, ortodoksji i herezji, cnoty i grzechu.


„Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10, 3-5).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube