Tags

, , , , , , , ,

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Osoby duchowne i świeckie, które podejmują decyzje i działania mające na celu przywrócenie ortodoksyjnej nieskazitelnej katolickiej doktryny i katolickiego kultu doskonałego – według możliwości sobie dostępnych – są na drodze miłej Niebu. W przeciwnym wypadku musielibyśmy zanegować wieki nauczania i praktyki kultycznej Kościoła Katolickiego. Zuchwałość niepospolita.
Osoby duchowne i świeckie, które podejmują decyzje i działania mające na celu przywrócenie ortodoksyjnej nieskazitelnej katolickiej doktryny i katolickiego kultu doskonałego – według możliwości sobie dostępnych – są na drodze miłej Niebu i spodziewać się mogą, że Niebo ich mozolne trudy wspomoże.
Osoby duchowne i świeckie, które podejmują decyzje i działania mające na celu przywrócenie ortodoksyjnej nieskazitelnej katolickiej doktryny i katolickiego kultu doskonałego – według możliwości sobie dostępnych – spodziewać się mogą, że ich mozolne trudy przyniosą obfite owoce. W czasie, który zna Pan Bóg.


„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube