Tags

, , , , , , , , , , , ,

Czytajmy

O życiu duchowym możemy mówić wtedy, gdy żyjemy stabilnie w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) oraz gdy wierzymy we wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół Katolicki do wierzenia podaje (nieskazitelna ortodoksja – w każdym detalu).
Jeżeli już rozpoczęliśmy prowadzić życie duchowe i posadowiliśmy je na wspomnianych dwóch filarach, wskażmy na środki do wzrostu życia duchowego. Należą do nich między innymi modlitwa i lektura – obydwie konieczne!
Kościół Katolicki w bogactwie swojej doktryny posiada wiele wskazań dotyczących życia duchowego. Duchowni katoliccy – autorytety – radzą i nauczają.
W Księdze Sentencji św. Izydor, biskup, daje takie oto wskazania:

„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.

W czasach zamętu powszechnego należy dopowiedzieć, że chodzi o lekturę tekstów katolickich – ortodoksyjnych w każdym detalu. Tradycyjny katolicki katechizm, żywoty Świętych, dzieła duchowe – św. Franciszka Salezego, św. Alfonsa Marii Liguoriego, św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avili, o. Garrigou-Lagrange i innych będą nam pomocą drogocenną.
Módlmy się i czytajmy.


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube