Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Ujmując nasze życie doczesne sub specie aeternitatis – pod kątem wieczności – możemy zasadnie powiedzieć: nasze życie doczesne jest przygotowaniem duszy do Nieba. Po to jest nam dane życie doczesne, abyśmy przygotowali naszą duszę do Nieba.
Życie duchowe zapoczątkowane w naszej duszy przez Chrzest Święty, pielęgnowane przez stabilne zachowanie stanu łaski uświęcającej i rozwijane przez postęp w cnotach, przygotowuje naszą duszę do życia z Panem Bogiem w wieczności, aż po widzenie uszczęśliwiające – visio beatífica.

Wielu biega tu i tam. A przecież mamy w odwiecznej katolickiej doktrynie i Sakramentach Świętych zawarte WSZYSTKO, co jest nam potrzebne, aby życie duchowe prowadzić i rozwijać, i tak bezpiecznie dojść do Nieba.
Jednym z doskonałych opracowań, zawierających katolicką doktrynę o życiu duchowym, o ascetyce i mistyce, jest dzieło o. Réginalda Garrigou-Lagrange OP Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. – Les trois âges de la vie intérieure. Prelude de celle du Ciel, vol. 1-2, Paris 1938. Praca wieloaspektowa, pozwalająca nam gruntownie zapoznać się z katolicką doktryną o życiu duchowym, o jego istocie, środkach rozwoju, etapach i celu. Pierwsze wydanie w języku polskim, z imprimatur Abp. Antoniego Baraniaka SDB, ukazało się w dwóch tomach w latach 1960-1962.
O. Réginald Garrigou-Lagrange OP prezentuje punkt widzenia wyśmienicie katolicki: życie duchowe w oparciu o prawdy dogmatyczne. U podstaw prowadzenia życia duchowego – nieskazitelna ortodoksja. Drogocenna reguła Świętych!

Lektura może nam posłużyć nawet fragmentaryczna, na przykład według zagadnień, które nas interesują z bliska. I lektura całości dzieła – cierpliwa i niespieszna – będzie z wielką korzyścią dla naszej duszy.
Wracajmy do tego cennego opracowania na różnych etapach naszego życia. Może nam ono wystarczyć jako doskonały podręcznik do prowadzenia i rozwijania życia duchowego naszej duszy. Doskonałe kompendium życia duchowego, oparte na katolickich źródłach, m.in. pismach Doktorów Kościoła – św. Tomasza z Akwinu, św. Jana od Krzyża i św. Franciszka Salezego.

W czasach zamętu powszechnego należy ze świeżością umysłu odkrywać skarby odwiecznej katolickiej doktryny – także w aspekcie życia duchowego. Tam sięgajmy, po zdrowy pokarm, aby życie duchowe prowadzić według Bożego zamysłu i osiągnąć cel, którego Pan Bóg dla nas pragnie – życie wieczne w Niebie!

Trzy okresy życia wewnętrznego

O. Réginald Garrigou-Lagrange OP, Trzy okresy życia wewnętrznego

ZAKUP


„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga” (Księga Sentencji św. Izydora, biskupa).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.