Tags

, , , , , , , , , , ,

Kościół Katolicki – zagranica i Polska. Kwestia wybrzmiewania ortodoksyjnej doktryny katolickiej – bez zaprzaństwa herezji.

  1. Duchowny z zagranicy – ortodoksyjny – daje się słyszeć katolikom w Polsce.
  2. Świeccy, inteligencja katolicka z zagranicy – ortodoksyjna – daje się słyszeć katolikom w Polsce.
  3. Duchowny z Polski – ortodoksyjny – daje się słyszeć katolikom w Polsce.
  4. Świeccy, inteligencja katolicka z Polski – ortodoksyjna – daje się słyszeć katolikom w Polsce.
  5. Duchowny z Polski – ortodoksyjny – daje się słyszeć katolikom za granicą.
  6. Świeccy, inteligencja katolicka z Polski – ortodoksyjna – daje się słyszeć katolikom za granicą.

Jakieś dobro dzieje się we wszystkich punktach.
Zaniedbania są we wszystkich punktach.
W pewnym zakresie rozwinięty jest punkt 2.
Do pilnego uwzględnienia pozostają punkt 3 i 4.
Wielkim dobrem będzie także uwzględnienie punktu 6, a zwłaszcza 5 – przynajmniej w zakresie europejskim.
Historia docet. – Historia uczy.
Historia Ecclesiae docet. – Historia Kościoła uczy.
Historia Poloniae docet. – Historia Polski uczy.
Kardynał Stanisław Hozjusz i wiele innych dusz kompetentnych – katolickich.
Niech i nasze pokolenie duchownych i świeckich – historia uczy. I nauczy.
Priorytet jest dla duchowieństwa – z Chrystusowego nakazu. Św. Justyn zdarza się tylko raz na jakiś czas.


Przygotowanie intelektualne: Św. Pius X, encyklika Pascendi.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube