Tags

, , , , , ,

„Służ Mi i bądź nieskazitelny” (Rdz 17, 1).

Miłą w oczach Bożych rzeczą jest oddawać Panu Bogu nieskazitelny katolicki kult, biorąc udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Miłą w oczach Bożych rzeczą jest wyznawać nieskazitelną katolicką wiarę.
Miłą w oczach Bożych rzeczą jest prowadzić święte życie, żyjąc stabilnie w łasce uświęcającej i dobrze wypełniając obowiązki stanu.
W czasach zamętu powszechnego – i zawsze – coram Deo bezrobocie nam nie grozi.


„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube