Tags

, , ,

Missa tridentina (3)

„Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17).

Można zrozumieć reakcję dezaprobaty, jeśli ten czy ów duchowny krzewi herezję, zmienioną religię i prowadzi wiernych na manowce błędu i grzechu – do piekła. Wtedy reagować trzeba! Natomiast nie da się zrozumieć zachowań niestosownych różnych, jeśli duchowny głosi nieskazitelnie katolicki depozyt wiary, wiernie w każdym detalu, i prowadzi wiernych drogą prawdy, łaski i cnoty – do Nieba.
Tym, którym się zdaje, że już złapali Pana Boga za nogi, trzeba by powiedzieć: „Kąsasz rękę, która cię karmi”. Obyśmy przed śmiercią nie ponosili smutnych konsekwencji naszej pogardy i lekceważenia kapłanów, gdy będziemy wołać kapłana, a z dopustu Bożego kapłan z sakramentami nie zdąży dojechać. Historia podaje nam wiele przykładów zła wyrządzanego kapłanom wiernym, zła, które wraca z różnymi konsekwencjami – niejednokrotnie w okolicznościach dramatycznych – wobec to zło czyniących. To jest sprawa poważna. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał.
Sam Pan Bóg nakazuje:

Nolíte tángere christos méos
et in prophétis méis nolíte malignári.
„Nie dotykajcie moich pomazańców

i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!” (1 Krn 16, 22).

Pan Jezus mówi do swoich uczniów: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk 10, 16).
Św. Ambroży, biskup, w kazaniu O misteriach naucza:

„Zobaczyłeś tam diakona, zobaczyłeś kapłana, zobaczyłeś biskupa. Nie zważaj na ich wygląd, ale na charyzmat ich posługiwania. Przemówiłeś w obecności aniołów, jak to jest napisane: «Wargi kapłana strzegą wiedzy i u niego szuka się pouczeń, bo jest aniołem Pana wszechmocnego». Nie można się tu pomylić ani zaprzeczyć: aniołem jest ten, kto zwiastuje królestwo Chrystusa, kto zwiastuje życie wieczne. Nie oceniaj go według wyglądu, ale według zadania. Rozmyślaj nad tym, co ci przekazał, uszanuj jego posługiwanie, uznaj godność”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.