Tags

, , , , , , , ,

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4, 1-2).

Gdy zaistniała potrzeba, św. Paweł bronił swojej misji Apostoła i głosiciela Ewangelii (zob. np. 2 Kor 11, 1-33).
Mała egzegeza kapłańskiego codziennego trudu publikacji – zamieszczanych pod podanymi czterema internetowymi adresami – może dla tej czy innej duszy okazać się pożyteczna.

cztery adresy

Dzięki dobroci Bożej kapłan może wypełniać codziennie obowiązek krzewienia katolickiej prawdy. Styl publikacji nie jest prowadzeniem za rękę na poziomie podstawowym. Większy pożytek z codziennej lektury ma ta dusza, która systematycznie poznaje ortodoksyjną doktrynę katolicką (Biblioteka ’58) oraz nie zamyka oczu na coraz bardziej zuchwały proces odkształcania katolickiego depozytu wiary, z jakim mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat.
Ktoś pisze, że czytając publikowane tu treści, po dwóch latach zrozumiał, o co księdzu chodzi. Bogu dzięki. Ale perspektywy i postulaty są szerokie – katolickie, obiektywne: dopuścić prawdę do głosu.
Codzienne wpisy są jak małe wyraziste drogowskazy: Idź do Objawienia Bożego, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa.
I jeszcze jedno. Pan Bóg różnie działa. Może kogoś obudzić przez jedno dramatyczne kazanie znanego kapłana. I może kogoś obudzić przez pracę u podstaw codzienną, cierpliwą, niespektakularną, powściągliwą, lapidarną – dzień po dniu. Autor dokonał wyboru. Sieje ziarna prawdy codziennie – niespektakularnie. Nie ma tu wpisów przypadkowych. Kto codziennie czyta i rozważy – z prawdą się nie rozminie. Przynajmniej w pewnym zakresie będzie zabezpieczony przed coraz bardziej nachalnym rozchwianiem doktryny, z jakim mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat.
A jak sprawy wyglądają od kuchni? Wszyscy, którzy odwiedzają cztery internetowe adresy, o których tu mowa, są objęci codzienną modlitwą kapłana.

Cztery linki codziennie


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube