Tags

, , , , ,

0131-jan_3

Św. Jan Bosko nalegał na zachowanie cnoty czystości – w myślach, słowach i uczynkach. Mówił na ten temat po wielekroć do salezjanów i do młodzieży.
Pisał między innymi: „Cnotą najbardziej potrzebną, cnotą wielką, cnotą anielską, cnotą, której towarzyszy orszak wszystkich innych cnót, jest cnota czystości. Kto posiada tę cnotę, może zastosować do siebie słowa Ducha Świętego: «A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra» (Mdr 7, 11). Zbawiciel zapewnia nas, że ci, którzy posiadają ten skarb nieoceniony, już w tym śmiertelnym życiu są podobni do aniołów Bożych (Mt 22, 30)”.
A w Konstytucjach Salezjańskich z 1875 roku pisał: „Kto poświęca życie dla opuszczonej młodzieży, musi koniecznie dokładać wszelkich starań, by się ubogacić wszystkimi cnotami. Lecz cnotą, jaką powinno się najbardziej pielęgnować jest cnota czystości”.

Nauka ciągle i nagląco aktualna – dla duchownych, rodziców, wychowawców, nauczycieli i młodzieży.


„Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła” (Jk 1, 21).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube