Tags

, , , , , ,

Prawowity papież, św. Leon Wielki, Kazanie na Narodzenie Pańskie (Sermo XXIV):

„(…) Wytrwajcie mocno w tej Wierze, którą wyznawaliście przed wieloma świadkami i w której narodziliście się na nowo z wody i Ducha Świętego, przyjmując namaszczenie zbawienia i pieczęć życia wiecznego. Jednak «jeśli ktokolwiek głosiłby wam coś innego niż to, czegoście się nauczyli, niech będzie przeklęty» (Ga 1, 9), odrzućcie przedkładanie nikczemnych baśni ponad najczystszą prawdę i to, co przeczytacie i usłyszycie, jeśli sprzeciwia się credo katolickiemu i apostolskiemu, oceńcie w całości jako śmiercionośne i diaboliczne. Nie dawajcie się zwodzić ich zwodniczemu zachowywaniu pozorowanych i pozowanych świąt, które nie powodują oczyszczenia, lecz zniszczenie ludzkich dusz. Zaiste przyoblekają oni płaszcz pobożności i czystości, lecz pod tym podstępem ukrywają ohydę swych czynów (…).
Potężnym bastionem jest zdrowa wiara, wiara prawdziwa, do której nic nie można dodać ani ująć, albowiem jeśli nie jest jedną, nie jest wiarą. Jak powiada Apostoł: «jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec nas wszystkich, który jest ponad wszystkim i przez wszystko, i w nas wszystkich» (Ef 4, 5-6). Trzymajcie się tej jedności, najmilsi, z umysłem niezmieszanym i w niej podążajcie za wszelką świętością, w niej wykonujcie przykazania Pana, albowiem «bez wiary nie można podobać się Bogu» (Hbr 11, 6) i bez niej nic nie jest święte, nic nie jest czyste, nic nie jest żywe. «Albowiem sprawiedliwy żyje z wiary» (Ga 3, 11), a ten, który poprzez zwodzenie diabelskie ją traci, jest martwy, mimo, że żyje. Bowiem jak prawość uzyskuje się dzięki wierze, tak i poprzez prawdziwą wiarę uzyskuje się życie wieczne, jak mówi nasz Pan i Zbawiciel. A życie wieczne polega na tym, że mogą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego nam posłałeś. Niech On sprawi, że będziecie postępować i wytrwacie do końca, Który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen”.

(tł. D. G.)


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube