Tags

, , , , , , ,

Gdzie jest twoja Msza

Dla celów dokumentacyjnych otwieram listę kapłanów, którzy po wprowadzeniu w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. nowej mszy (novus ordo missae), dochowali dożywotnio wierności wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Chodzi o katolickich kapłanów – Polaków, którzy pełnili służbę kapłańską w Polsce czy gdziekolwiek na świecie.
Lista będzie kompletowana w miarę pozyskiwania wiarygodnych informacji. W ewentualnej kwerendzie, której zechcą podjąć się osoby chętne – zapraszam do współpracy! – cenne będzie dotarcie przynajmniej do podstawowych informacji, jak imię i nazwisko kapłana oraz data i miejsce urodzenia i śmierci.

Ks. Ernest Blokisz, proboszcz Parafii Św. Mikołaja w miejscowości Rudno (k. Gliwic) w latach 1956-1972. Wicedziekan. Zmarł 27 maja 1972 roku. Mówiono, że umarł ze zgryzoty. Po śmierci kapłana, do dnia pogrzebu szybko przeorganizowano prezbiterium, wstawiając posoborowy stolik.
Informację przekazały: Maria Książek i A. K. J.
(dodano 7.01.2019)

 Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.