Tags

, , , , , , ,

Itaque nolite ante tempus quidquam iudicare, quoadusque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit consilia cordium.
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).

Wychodzenie z błędów odkształcających katolicki depozyt wiary, jak zbawienna łaska, dotyka osoby duchowne i świeckie. Proces nie pozbawiony napięć. Dobrze będzie widzieć pojedyncze losy dojrzewającej do prawdy osoby duchownej czy świeckiej w szerokiej perspektywie niepospolicie napiętej i powszechnie pogmatwanej sytuacji w Kościele oraz w perspektywie wieczności. Katolickie, a zatem prawdziwe, spraw widzenie sub specie aeternitatis pozwala zachować właściwe proporcje widzenia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube