Tags

, , , , , , , , ,

„Chcemy więc wypełnić nasz pasterski obowiązek i wyłapać (o ile z Bożą pomocą będziemy mogli) lisy rujnujące winnicę Pańską, a wilki powstrzymać poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do najemników” (Paweł IV, Konstytucja Cum ex apostolatus).

„Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Herezje się nasilają i doktryny dwuznaczne. Faktem są niepokoje i wątpliwości, dotyczące prawowitości tych czy innych ludzi przez większość uznawanych za prawowitych hierarchów, będących na najwyższych urzędach w Kościele Katolickim. Zakres tych niepokojów i wątpliwości zna Pan Bóg.
Ogólnie należy powiedzieć: Niezależnie od tego czy ten czy ów duchowny jest katolikiem, czy ma wiarę katolicką, niezależnie od obecnego stanu faktycznego wymiaru hierarchicznego Kościoła Katolickiego, nie pobłądzimy,
– jeśli będziemy trzymać się wiernie katolickiej doktryny, jakiej Kościół Katolicki przez wieki nieomylnie nauczał,
– jeśli będziemy trzymać się wiernie katolickiego kultu, jaki Kościół Katolicki przez wieki oddawał Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu,
– jeśli będziemy się starali prowadzić życie święte, zgodnie ze wskazaniami, jakich Kościół Katolicki, pouczony Objawieniem Bożym, wiernie nauczał przez wieki.
Kwestia niezwykłej wagi, bo dotyczy wiecznego zbawienia naszej duszy. Tylko wiara katolicka bowiem, a nie jej rozpowszechniane jawnie od ponad pięćdziesięciu lat mutacje, daje zbawienie duszy.
W kwestiach depozytu wiary – depósitum fídei – nie należy wyczekiwać żadnych zmian.
W kwestiach depozytu wiary – depósitum fídei – nie należy aprobować żadnych zmian.
W kwestiach depozytu wiary – depósitum fídei – należy dochować wierności.

Studiujmy pilnie historię Kościoła Katolickiego IV wieku! Św. Atanazy – reprezentujący w oficjalnych strukturach kościelnych świętą mniejszość katolicką – w swoim Wyznaniu wiary jasno stwierdza: Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidemQuam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit. „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
(S. Hieronymus, Ecclesiae Doctor)

Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.
(św. Hieronim, Doktor Kościoła)


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube