Tags

, , , , , ,

Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święta i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Św. Pius X naucza w Katechizmie: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym”.
Jeśli ktoś pomija Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem. Inna religia. Nie prowadząca do zbawienia.
Tam, gdzie Tradycję wyeksmitowano na księżyc, nie można mówić o istnieniu Kościoła Katolickiego.
Tam, gdzie Tradycję wyeksmitowano na księżyc, nie można mówić o istnieniu wiary katolickiej.
Tam, gdzie Tradycję wyeksmitowano na księżyc, nie można mówić o zbawieniu dusz.
Tradycja – rozumiana tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki – przynależy integralnie i nieusuwalnie do istoty wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.
W dramacie zamętu powszechnego wielu zgodziło się na zagródki koncesjonowane, wśród których wyznaczono zagródkę dla „tradycjonalistów”. Nieświadomość to wielka.
Dopóki ktoś pisze „jestem tradycjonalistą” zamiast „jestem katolikiem”, daje wyraz nieracjonalnej potulności wobec ludzi, którzy od ponad pięćdziesięciu lat zawłaszczyli dyskurs interpretacyjny. Sprawy poważne.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube