Tagi

, , , , , , ,

Parvus error in principio magnus est in fine.
„Mały błąd na początku staje się wielkim na końcu” (Arystoteles).

Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę
na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża” (Hbr 2, 1).

Jest jakaś moc perswazyjna błędu. Dlatego większość deklarujących wiarę katolicką jest osowiała w diagnozowaniu od pięćdziesięciu lat trwającego powszechnego odstępstwa od wiary katolickiej.
Aby zachować wierność odwiecznemu katolickiemu depozytowi wiary, należy spełnić przynajmniej trzy warunki:
– zachować czyste serce (stan łaski uświęcającej),
– prowadzić głębokie i regularne życie modlitwy,
– być w codziennym kontakcie z krystaliczną doktryną katolicką (lektura bądź słuchanie – Biblioteka ‘58).
Nie bez znaczenia będzie także zdystansowanie się od ciśnienia doraźności i statystyki.
Prawda jest wolna, niezmienna i trwała. Należy ją cierpliwie poznawać, bronić jej i według niej żyć. Droga do zbawienia duszy pewna!

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus