Tags

, , , ,

Uszanowanie autorytetu urzędu ustanowionego w Kościele Katolickim przez Jezusa Chrystusa jest postulatem wiary katolickiej. W czasach zamętu powszechnego – w ostatnich nie kilku, lecz kilkudziesięciu latach – nasila się zjawisko odkształcania katolickiego depozytu wiary przez tych, którzy w Kościele Katolickim pełnią urzędy. Rodzi się pytanie poważne o zasadność podwyższania autorytetu tych osób, które katolicki depozyt wiary jawnie odkształcały i odkształcają.
Pan Jezus wypowiedział takie słowa: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7, 15).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube