Tags

, , , , , , , ,

Missa tridentina (1)

Parafrazując Apostoła Narodów (zob. Rz 8, 22), można powiedzieć, iż cały Kościół jęczy i wzdycha, oczekując powrotu duchownych katolickich do największego skarbu – Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Biskup i kapłan, który już podjął decyzję i codziennie celebruje Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, dokonuje najpiękniejszego aktu przynależnego katolickiemu kapłanowi.
Biskup i kapłan, który już podjął decyzję i codziennie celebruje Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, wykonuje niezrównaną służbę dla podwyższenia wiary katolickiej, Kościoła Katolickiego i zbawienia dusz.
Biskup i kapłan, który już podjął decyzję i codziennie celebruje Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, wykonuje niezrównaną służbę dla ocalenia katolickiego depozytu wiary, a nade wszystko katolickiego – czyli prawdziwego – rozumienia Mszy Świętej.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube