Tags

, , ,

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).

Czas najwyższy, aby wyartykułować klarownie, nie po raz pierwszy: podstawowym problemem Kościoła Katolickiego nie są określone czy nieokreślone destrukcyjne siły zewnętrzne. Podstawowym problemem Kościoła Katolickiego jest odkształcanie katolickiego depozytu wiary, w zakresie doktryny, kultu i moralności, jakie ma miejsce w samym Kościele – z niezwykłym natężeniem od pięćdziesięciu lat. Problem istniał w Kościele już dawniej, czego przykładem jest między innymi demaskująca encyklika św. Piusa X Pascendi. Jest to – istotowo rzecz ujmując – zamach na prawdomówność i wiarygodność Boga w Trójcy Jedynego, który przez Objawienie, zawarte w Tradycji i Piśmie Świętym, objawia prawdę.
Odkształcanie owo nie pochodzi, rzecz jasna, od Kościoła Katolickiego, który jest święty i nieomylny, lecz od pewnych ludzi, którzy w nim – w Kościele – wykonują swoją nie-Bożą robotę, na szkodę milionów katolików.
I są jeszcze ciągle ludzie – w Polsce i na świecie – którzy nie chcą o tym wiedzieć. Są jeszcze ciągle ludzie, którzy ten fakt negują. Niejedna inicjatywa, nosząca nazwę „katolicka”, „katolicki”, nawet tego problemu nie dotyka.
Można zrozumieć, że kto nie poznał ortodoksyjnej (=nieodkształconej) katolickiej doktryny, ma trudność ze zrozumieniem o czym w ogóle jest mowa. Ignorancja nie jest cnotą. Ignorancja zawiniona jest grzechem. Mógł poznać prawdę, a jej nie poznał – z własnego gnuśnego wyboru. Bywają i motywy oportunistyczne, i koniunkturalne, i inne. Z niepokojem pytamy o zasadność autodeklaracji o zobowiązaniu się do zamknięcia swoich ust w tej czy owej kwestii istotnej. Są ludzie, którzy „nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18). Są ludzie, którzy się na to zgadzają.
Powtórzmy: aby być zdolnym do zidentyfikowania i odparcia błędów współcześnie szerzonej doktryny odkształconej, podającej się za katolicką, należy dokładnie poznać doktrynę katolicką – tę, którą Kościół Katolicki niezmiennie i nieomylnie, przez głos Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, przekazywał przez wieki.
Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.
Dopóki żyjemy na tym świecie, nigdy nie jest za późno, aby zacząć otwierać oczy. Jest czas otwarcia oczu. Jest czas otwarcia ust ku głoszeniu prawdy – całej i nieodkształconej. Pan Bóg widzi!
Dopuszczenie prawdy do głosu pozostaje postulatem żywo naglącym!
Prawda objawiona ma źródło w Bogu samym. Doktryna odkształcona jest produktem ludzkiego i demonicznego pomysłu. Mówi Chrystus Pan: „Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11, 6).
Rozumiejmy!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube