Tags

, ,

Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nómine Patris, et Filii, et Spíritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecúmque mandavi vobis.
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Ewangelia jest skierowana do wszystkich ludzi, wszystkich czasów, pod każdą szerokością geograficzną.
Ewangelia, zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, ma być głoszona w całej jej integralności – bez cenzury, bez przemilczeń i odkształceń.
Rzecz to oczywista, że wymogi Ewangelii nie zależą od szerokości geograficznej ani od uwarunkowań czasowych i kulturowych.


„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube