Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nómine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecúmque mandavi vobis.
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Ewangelia jest skierowana do wszystkich ludzi, pod każdą szerokością geograficzną.
Ewangelia, zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, ma być głoszona w całej jej integralności – bez cenzury, bez przemilczeń i odkształceń.
Rzecz to oczywista, że wymogi Ewangelii nie zależą od szerokości geograficznej ani od uwarunkowań kulturowych.

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus