Tags

, , , , , , , , , ,

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Kościół Katolicki  – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18) – od wieków troszczył się, aby wiernym podawać zdrowy pokarm prawdy, nieodkształconą prawdę, katolicki depozyt wiary, Objawienie Boże, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte. Kościół Katolicki od wieków troszczył się, aby wiernych trzymać z dala od błędu.
Kwestia nie ma charakteru tylko teoretycznego, bowiem dotyczy najbardziej palącego aspektu życia człowieka: zbawienia wiecznego bądź wiecznego potępienia. Wierność objawionej prawdzie prowadzi do zbawienia wiecznego. Wierność błędowi prowadzi do wiecznego potępienia.

A oto jest takie zjawisko: lecą do błędu, jak ćma do płomienia. A przecież z punktu widzenia intelektualnego i duchowego niebezpieczne jest wczytywać się w heretyckie treści i słuchać heretyckich wypowiedzi, i sympatyzować z krzewicielami błędu, i zachwycać się ponętną werbalizacją błędu. A ta ucho im łechce (zob. 2 Tm 4, 3-4). Może to mieć destrukcyjny wpływ na nasze myślenie i na nasze sumienie, na nasze decyzje i czyny, i może rzutować na nasze zbawienie.
Nigdy nie możemy być pyszałkowato pewni, że mamy żelazną odporność na błąd. I tęgie umysły – zdradziły. Historia nas uczy. Są jakieś skuteczne mechanizmy perswazji i manipulacji. Są jakieś mechanizmy rozbrajania – pacyfikowania! I są jakieś mechanizmy sprzedajności intelektu. Tak zadziało się w raju. I tak dzieje się dzisiaj. Dość powszechnie. I można zakochać się w błędzie. Można ulec sugestii błędu – w wyprodukowanym klimacie, nastroju, emocji, oczarowaniu, tłumnym zgromadzeniu. Prości ludzie dawniej mądrze mówili: Z kim przestajesz, takim się stajesz.
Człowiek roztropny błędu unika. Człowiek roztropny błąd odrzuca. Człowiek roztropny nie szuka dobra w grzechu. Człowiek roztropny nie szuka przyjacielskiej komitywy z krzewicielami błędu.

Odwieczna nauka Kościoła Katolickiego. Pewna i prawdziwa, bo zakorzeniona w Objawieniu Bożym, czyli w Tradycji i Piśmie Świętym – rozumianym tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. Generalizując i nie rozmijając się z prawdą należy zauważyć, że to co dzisiaj – lecz nie od dzisiaj – jest establishmentową powszechną wersją katolicyzmu, w niejednym punkcie rozmija się z wiarą katolicką od wieków przekazywaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego. Odkształcenie, pominięcie lub zaprzeczenie jednego artykułu wiary sprawia, że nie mamy do czynienia z wiarą katolicką.
Wnioski sobie wyciągnijmy sami i decyzje podejmijmy odpowiednie. Sprawa jest tego godna, bowiem dotyczy najważniejszej kwestii ze wszystkich najważniejszych spraw życia: zbawienia bądź potępienia wiecznego. Tylko wiara katolicka bowiem – jedyna prawdziwa wiara – daje zbawienie duszy (zob. Mk 16, 16). Tylko wiara katolicka – a nie jej judeo-protestancko-globalistyczne podróbki – daje zbawienie duszy. Kto w czasach zamętu powszechnego nie czyta katolickich tradycyjnych katechizmów, dopuszcza się lenistwa i karygodnego zaniedbania. Katechizm św. Piusa X będzie dobrym początkiem. Czytajmy!


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube