Tags

, ,

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Kościół Katolicki  – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18) – od wieków troszczył się, aby wiernym podawać zdrowy pokarm prawdy, nieodkształconą prawdę, katolicki depozyt wiary, Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji. Kościół Katolicki od wieków troszczył się, aby wiernych trzymać z dala od błędu.
Kwestia nie ma charakteru tylko teoretycznego, bowiem dotyczy najbardziej palącego aspektu życia człowieka: zbawienia wiecznego bądź wiecznego potępienia. Wierność objawionej prawdzie prowadzi do zbawienia wiecznego. Wierność błędowi prowadzi do wiecznego potępienia.

A oto jest takie zjawisko: lecą do błędu, jak ćma do płomienia. A przecież z punktu widzenia intelektualnego i duchowego jest niebezpieczne wczytywać się w heretyckie treści i słuchać heretyckich wypowiedzi, i sympatyzować z krzewicielami błędu, i zachwycać się ponętną werbalizacją błędu. A ta ucho im łechce (zob. 2 Tm 4, 3-4). Może to mieć destrukcyjny wpływ na nasze myślenie i na nasze sumienie, na nasze decyzje i czyny, i może rzutować na nasze zbawienie.
Nigdy nie możemy być pyszałkowato pewni, że mamy żelazną odporność na błąd. I tęgie umysły – zdradziły. Historia nas uczy. Są jakieś skuteczne mechanizmy perswazji i manipulacji. Są jakieś mechanizmy rozbrajania – pacyfikowania! I są jakieś mechanizmy sprzedajności intelektu. I można zakochać się w błędzie. Można ulec sugestii błędu – w wyprodukowanym klimacie, nastroju, emocji, oczarowaniu. Prości ludzie mądrze mówili: Z kim przestajesz, takim się stajesz.
Człowiek roztropny błędu unika. Człowiek roztropny błąd odrzuca. Człowiek roztropny nie szuka dobra w grzechu. Człowiek roztropny nie szuka przyjacielskiej komitywy z krzewicielami błędu.

Odwieczna nauka Kościoła Katolickiego. Pewna i prawdziwa, bo zakorzeniona w Objawieniu Bożym, czyli w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. Generalizując i nie rozmijając się z prawdą należy zauważyć, że to co dzisiaj – lecz nie od dzisiaj – jest establishmentową powszechną wersją katolicyzmu, w niejednym punkcie rozmija się z wiarą katolicką od wieków przekazywaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego.
Wnioski sobie wyciągnijmy sami i decyzje podejmijmy odpowiednie. Sprawa jest tego godna, bowiem dotyczy najważniejszej kwestii ze wszystkich najważniejszych spraw życia: zbawienia bądź potępienia wiecznego. Tylko wiara katolicka bowiem – jedyna prawdziwa wiara – daje zbawienie duszy (zob. Mk 16, 16). Tylko wiara katolicka – a nie jej judeo-protestancko-globalistyczne podróbki – daje zbawienie duszy.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube